Pas përdorimit intensive të pajisjes suaj “Big Green Egg” për një kohë mjaft të gjatë, skajet e rondelës së leshtë në rrethin e sipërm të bazës keramike dhe pjesës së poshtmee të kapakut qeramik  me oxhak, do të vjetërsohen eventualisht. Për shkak se ky shirit skajor mbron qeramikën dhe siguron qarkullim të përsosur të ajrit, do të ishte veprim i mençur ta zëvendësoni atë rregullisht. Ju mund ta bëni lehtë këtë duke përdorur këtë rrotull rondele. Kjo rrotull nga coha e leshtë është vetë-ngjitëse dhe bashkëngjitja e saj është vetë-shpjeguese.

Pa marrë parasysh madhësinë e pajisjes suaj “EGG”, ne kemi një rrotull që përshtatet të cohës së leshtë vetë-ngjitëse. Coha e leshtë mund të përballojë temperatura të larta ekstreme dhe nuk ka nevojë për ndonjë ngjitës. Edhe rishtarët e “bëje vetë-DIY” madje mund të kryejnë këtë detyrë me lehtësi.

Megjithatë, nëse preferoni që një profesionist i pajisjes “Big Green Egg” të përkujdeset për këtë, atëherë ju mund të zgjedhni planin vjetor të mirëmbajtjes dhe rondela e leshtë do të zëvendësohet automatikisht.

* Seti i zëvendësim të rondelës për 2XL nevojiten 2

Modelet Kodi i artikullit
2XL, XLarge, Large 113726
Medium, MiniMax, Small, Mini 113733

Aksesorët e përdorur

TREGTARËT E BIG GREEN EGG

Hidhini një sy listës tonë të tregtarëve zyrtarë dhe gjeni atë që është më afër jush.

Agjentët e shitjes