Një ditë prej ditësh, mund të ju duhet ndihmë në lidhje me Big Green Egg tuaj. Faqet e mëposhtme japin udhëzime dhe detajet e servisit tonë gjersa jeni në pritje të asaj dite. Vazhdoni me leximin dhe ne do t’ju mësojmë se si ta montoni, përdorni, pastroni dhe ruani EGG tuaj! Videoja e Udhëzuesit të Shkurtë (Quickstart Guide) ofron një përmbledhje të shkurtër të të gjithave, ndërsa faqet në vijim japin më shumë hollësi për secilën temë. Regjistro EGG tuaj për të shijuar përfitimet e servisit tonë dhe të garancisë sonë.