Mos harroni t’i bëni një pastrim të mirë Big Green Egg tuaj para dhe/ose pas çdo përdorimi! Pastrimi i EGGnuk është i vështirë. Kjo siguron që ju të mund të kënaqeni me pjesët e ndryshme të EGG tuaj për një kohëmë tëgjatë dhe se ushqimet tuaja do të kenë shije edhe më mirë se më parë. Shikoni videon tonë udhëzuese ose lexoni këshillat tona rreth pastrimit!

Shikoni videon

Gegaard runderstaartstuk

Pastrimi para përdorimit: largojeni hirin e vjetër

Para se të ndizni EGG, së pari hiqni çdo hi të vjetër nga baza e saj e qeramikës. Kjo do t’ju mundësojë që ta mbani Më konstante temperaturën e EGG tuaj dhe ju mundëson më shumë kontroll gjatëpërgatitjes sëushqimeve tuaja.

Përdorni Mjetin për hi  (osenjë mashë të ndryshme) për të ndarë hirin nga çdo mbetje e qymyrit (dhe për të shpërndarë njëtrajtshëm qymyrin). Pastaj përdorni Lopatën për Largimin e Hirit (ose një mjet tjetër) për të hequr hirin lehtësisht, dhe pa bërë një rrëmujë, nga baza e qeramikës së EGG nëpërmjet derëzës së ajrosjes.

Grid Scrubber

Pastrimi pas përdorimit: largoni çdo mbetje të ushqimit

Pas gatimit, gjithmonë pastroni çdo mbetje të ushqimit nga EGG dhe/ose nga grilat e EGG. Hiqni ato duke nxehur EGG deri në një temperaturë prej rreth 300 ° C, ose duke përdorur njërin prej aksesorëve tanëtë dobishëm:

  • Pastrues grile (për pastrimin me gërryerje të grilës gjatë përdorimit të EGG)
  • Brushëpër pastriminegrilgrilës (për pastrimin me fërkim të grilës gjatë ose pas përdorimit të EGG)
  • Brushë për pastrim të dyfishtë të grilës (për pastrimin edhe më të shpejtë tëgrilgrilës, convEGGtorit ose gurit tëpjekjes)

Çdo bakterie e mbetur do të shkatërrohet nga nxehtësia e gjeneruar nëçdo sesion gatimi.

Dome Schoonmaken

Parandalimi i formimit të mykut

A keni në plan të mos e përdorni EGG tuaj për një kohë? Mos e vendosni kapakun shuarës ose mbyllësen e metaltëme funksiontë dyfishtë në oxhakun e qeramikës dhe mbajeni derëzën e ajrosjes në bazën e qeramikës plotësisht të hapur. Duke vepruar kështu, ju mund të parandaloni formimin e mykut në EGG.

Nëse myku megjithatë shfaqet në EGG, sado e papritur që mund të jetë kjo, ai mund të hiqet lehtësisht duke ndezur EGG deri sa të bëhet e nxehtë.

Dhe kjo pothuajse është e tëra! Pastrimi: s’ka se si të jetë më i këndshëm, dhe s’ka se si të jetë më i lehtë. Lexoni më shumë në faqen Mirëmbajtja e EGG.

Big Green Eggka bërë gjithçka të mundshme për të garantuar sigurinë e pajisjes së gatimit kur është në përdorim. Megjithatë, vetë përdoruesit janë përgjegjës për sigurinë e tyre dhe atë të mjedisit të tyre. Përdoruesit duhet gjithmonë të veprojnë me kujdes dhe të trajtojnë EGG dhe pajisjet shtesë/aksesorët me kujdes.

Inspiration Today

Nëse dëshironi të merrni dozën tuaj të inspirimit nëpërmjet e-mail, atëherë regjistrohuni për fletushkën tonë mujore Inspiration Today dhe shtoni pak më shumë shije inbox-it tuaj. Kjo është e gjitha që ju duhet të bëni për të marrë recetat më të shijshme, meny inspiruese sezonale, këshilla praktike dhe shumë, shumë më tepër!

Regjistrimi