Cast Iron Skillet - small

Veçse ishte pjesë e koleksionit për skarat më të mëdha simotra, por tani sipas kërkesës, ekziston gjithashtu një fultere nga giza për skarën Big Egg Green MiniMax. Është ideale për ushqimet që marrin kohë, si ushqimet e lëngshme/çomleku, mishi i pjekur në zjarrë të ngadaltë dhe rosto, por edhe për “vulosjen” e mishit  shpejt për të ruajtur të gjitha lëngjet e shijshme. Fulterja nga giza është çifti i përkryer për pllakën për pjekje nga giza. Këtu pllaka funksionon si kapak për pjekjen në kohë të gjatë ose si tigan për pjekje në zjarrë të ngadaltë.

Pasi që fulterja është e punuar nga giza, ajo do të zgjasë një jetë të tërë, është shumë rezistente ndaj nxehtësisë dhe ka përçueshmëri të madhe. Ky tigan ka 2 doreza praktike dhe është i lehtë për mirëmbajtje.

Aksesorët e përdorur

TREGTARËT E BIG GREEN EGG

Hidhini një sy listës tonë të tregtarëve zyrtarë dhe gjeni atë që është më afër jush.

Agjentët e shitjes