Përdorimi i BigGreenEggtuaj fillon me ndezjen dhe përfundon me shuarjen e tij pas përdorimit. Nëse po e bëni këtë për herë të parë, ne mund t’ju ndihmojmëlidhur me këtë. Shikoni videon tonë të udhëzimeve ose lexoni të gjitha procedurat e ndezjes dhe shuarjes kurdo që ju përshtatet.

Shikoni videon

Premium Lump Charcoal

Ndezja e EGG tuaj

Gjatë ndezjes së EGG tuaj, do t’ju nevojiten starterë natyral (p.sh. starterët tanë prej qymyr druri ), shkrepëse të gjata ose njëçakmaki sigurt, dhe natyrisht qymyrdruri. Preferohet të përdorni qymyr drurin që vjen nëcopëza të mëdha, të tillë si Qymyr druri ynëorganik në copëza i cilësisë Premium, Asnjëherë mos i përdorni briketat, drurin ose materialet tjera.

Hapi 1: Vendosni pjesën e sipërme/mbyllësen e metaltë me funksion të dyfishtë në kapakun e qeramikës të EGG. Kjo do t’ju mundësojëtë kontrolloni rrjedhën e ajrit dhe temperaturën në EGG.

Hapi 2: Mbusheni enën qeramike të zjarrit (mangallin)deri në buzëme qymyr druri dhe hapeni plotësisht derëzën e ajrosjes (rrymimit të ajrit) në bazën qeramike.

Hapi 3: Shpërndani tre starterëprej qymyr druri mbi qymyr dhe ndizni ato. Lëreni të hapur kapakun prej qeramike të EGG. Oksigjeni në dispozicion do të përshpejtojë procesin e ndezjes.

Hapi 4: Pas rreth 10-15 minutave, gacat do të fillojnë tëndriçojnë fort. Vendosni çdo pajisje shtesë/aksesorë që kërkohen në EGG dhe mbylleni kapakun.

Tani BigGreenEgg do të fillojë të ngrohet deri në temperaturën e dëshiruar. Rregulloni pjesën e sipërme të metaltë me funksion të dyfishtë dhe derëzën e ajrosjes për të arritur temperaturën e dëshiruar dhe mbani të mbyllur kapakun e EGG sa më shumë që të jetë e mundur. Mund të lexoni më shumë rreth kontrollit të temperaturës në faqen  Kontrolli i temperaturës.

Reggulator

Shuarja e EGG

Për të shuar EGG në mënyrë të sigurt, e gjitha që duhet të bëni është të mbyllni furnizimin me oksigjen. Kjo shkakton ftohjen graduale të qymyr drurit në EGG.

Hapi 1: Mbyllni derëzën e ajrosjes në bazën qeramike të EGG.

Hapi 2: Mbyllni pjesën e sipërme të metaltëme funksion të dyfishtë në kapakun prej qeramike të EGG, ose edhe më mirë, zëvendësojeni pjesën e sipërme të metaltëme funksion të dyfishtë me kapakun shuarës prej qeramike.

Hapi 3: Prisni përafërsisht 20 minuta deri sa qymyri të jetë ftohur plotësisht. Nuk do të ishte veprim i mençur të hapej kapaku i EGG gjatë kësaj kohe, pasi qënjë valë e papritur e ajrit do të mund të shkaktonte një shpërthim flake (shpërthim ajri).

Qymyrin e shuar mund ta përdorni përsëri herën e ardhshme. Së pari hiqni hirin e vjetër , pastaj shtoni pjesën e munguar të qymyr drurit dhe ri-ndizeni Big Green Egg.

Këshilla të sigurisë

Një BigGreenEgg është shumë e sigurt për t’u përdorur me kusht që EGG të përdoret për qëllimin e saj të synuar dhe të ndiqen udhëzimet e caktuara. Duhet të jeni gjithmonë të kujdesshëm kur punoni me zjarr ose me nxehtësi. E njëjta vlen edhe kur punoni me një BigGreen EGG. Ndërsa përdorni EGG tuaj, vini re këshillat e sigurisë më poshtë dhe të jeni të kujdesshëm kur ndizni qymyrin dhe kur punoni me gaca të ndezura dhe me sipërfaqe dhe materiale të nxehta. Në këtë mënyrë ju mund të kënaqeni duke përdorur BigGreenEgg tuaj dhe të shijoni shijet që bëjnë të ju shkojë goja lëng të gjithë atyre ushqimeve të shijshme.

 • Mos e përdorni EGG në ambient të mbyllur

  Mos e ndizni EGG në ambiente të mbyllura ose në një hapësirë me ventilim të pamjaftueshëm. Edhe pse disa profesionistë mund të përdorin EGG në kuzhinat e tyre, kjo është gjithmonë në përputhje me rregulloret e ndërtimit dhe kërkon praninë e ventilimit profesional dhe një sistemi zjarrfikës.

 • Merrni parasysh rregulloret vendore kur jeni duke përdorur EGG në ambient të hapur

  Gatimi në një zjarr të hapur nuk lejohet kudo. Nëse jeni në një vend kampingu apo jeni duke bërë piknik, duhet të veproni në përputhje me rregulloret vendore, të përkohshme ose të tjera. Është e mundur që gatimi në një zjarr të hapur të lejohet, por zbatohen rregulla të veçanta – për shembull, në lidhje me distancën midis pajisjes së gatimit dhe objekteve të caktuara.

 • Mos përdorni lëndë ndezëse ose lëndë të tjera të ndezshme për të ndezur EGG

  Qymyr druri organik premium i BigGreenEgg ndizet shumë shpejt kur përdoren ndezës natyrorë ose një çakmak elektrik. Mos përdorni briketa, lëndë ndezëse ose lëndë tjera të ndezshme. Kjo mund të shkaktojë humbjen e garancisë dhe gjithashtu mund të dëmtojë shijen e produkteve që do të gatuhen.

 • Mbajeni rrjetën e derëzës së ajrosjes të mbyllur

  Duke e mbajtur rrjetën të mbyllur, ju parandaloni ikjen e ndonjë shkëndije nga EGG dhe shmangni rrezikun e rënies jashtë EGG të qymyrit të ndezur, sado i vogël që ky rrezik mund të jetë. Ju duhet hapni rrjetën vetëm kur e hiqni hirin e ftohtë.

 • Asnjëherë mos e largoni ose lëvizni enën e zjarrit (mangallin) nëse është e nxehtë ose përmban qymyr të nxehtë

  Materiali nga qeramika i enës së zjarrit ruan nxehtësinë për një kohë të gjatë. Prisni para se të largoni ose të zhvendosni enën e zjarrit dhe/ose qymyrin në enën e zjarrit derisa të jeni i sigurt që edhe qymyri edhe ena e zjarrit janë ftohur plotësisht.

 • Pas ndezjes së EGG, vendosni pjesën e sipërme/mbyllësen e metaltë me funksion të dyfishtë në oxhak.

  Pa mbyllësen prej gize me funksion të dyfishtë, temperatura në EGG do të rritet ndjeshëm, pa qenë ju në gjendje ta kontrolloni atë.

 • Asnjëherë mos shikoni brenda në oxhak kur EGG është në përdorim.

  Oxhaku nuk është një dritare për të shikuar brenda. Asnjëherë mos shikoni brenda tij kur EGG është në përdorim ose kur qymyri është duke u djegur, sepse ajri i nxehtë që del nga oxhaku mund të shkaktojë lëndime serioze.

 • Keni kujdes kur e prekni pjesën e jashtme të EGG.

  Megjithëse një BiggreenEgg nuk do të bëhet aq e nxehtë në pjesën e jashtme sa një barbekju çeliku, për shembull, prapë se prapë do të jetë e nxehtë në prekje kur është në përdorim ose para se të jetë ftohur. Gjithmonë mbani fëmijët, kafshët shtëpiake dhe materialet e djegshme larg EGG.

 • Përdorni aksesorët e duhur për të hequr grilat.

  Kur EGG është në përdorim, grilat në EGG (Grila prej Çeliku të pandryshkshëm dhe Grila prej Gize) bëhen të nxehta. Kjo është arsyeja pse ju duhet të përdorni kapësen e grilës të projektuar posaçërisht ose ngritësin e grilës së gizes për të kapur dhe ngritur grilat e nxehta.

 • Kini kujdes gjatë heqjes së aksesorëve të përdorur.

  Gjithmonë ushtroni kujdes jashtëzakonisht të madh kur largoni komponentë të nxehtë dhe aksesorë nga EGG, si p.sh. konvEGGtorin ose gurin e sheshtë të pjekjes. Gjithmonë duhet të përdorni doreza rezistente ndaj nxehtësisë, si EGGmitt ose dorëza prej silikoni për skarë (SiliconeGrillingMitt), si dhe mjetet e duhura, me qëllim parandalimin e djegieve. Çeliku i pandryshkshëm, giza dhe qeramika mund të bëhen jashtëzakonisht të nxehta. Vendosni pajisjet e përdorura në një sipërfaqe jo të djegshme, ku ato nuk do të preken aksidentalisht e të shkaktojnë djegie.

 • Gjithmonë jini të vetëdijshëm për një rrezik zjarri!

  Asnjëherë mos e lini pa mbikëqyrje një EGG që është në punë me kapak të hapur. Kur EGG është duke u përdorur, keni kujdes për ndonjë gjethe të thatë, dysheme druri dhe materiale të tjera të djegshme në afërsi të drejtpërdrejtë. Ato mund të paraqesin një rrezik zjarri nëse vijnë në kontakt me shkëndija ose me qymyr druri të nxehtë. Gjithashtu kushtojini vëmendje mjedisit tuaj kur përdorni EGG. Zjarri mund të jetë i rrezikshëm për njerëzit, kafshët, pronën dhe natyrën.

 • Parandalimi i një shpërthimi të ajrit të nxehtë gjatë ose pas përdorimit

  Derisa qymyri në EGG është duke u djegur, së pari duhet të hapni kapakun me kujdes rreth 5 centimetra disa herë para se ta hapni plotësisht. Kjo lejon që ajri të rrjedhë ngadalë në EGG, duke parandaluar që të ndodhë një shpërthim i nxehtësisë. Bëni shumë kujdes kur hapni një EGG të nxehtë me një mbyllëse të metaltë me funksion të dyfishtë dhe derëz të ajrosjes, pasi hyrja e papritur e ajrit mund të shkaktojë flakë të mëdha të rrezikshme. Nëse kjo ndodh, mbylleni menjëherë kapakun për të shuar flakët, pastaj hapni me kujdes kapakun pak centimetra disa herë përpara se ta hapni plotësisht atë. Ne ju rekomandojmë që gjithmonë të mbani doreza rezistente ndaj nxehtësisë dhe të siguroni mbrojtje adekuate personale.

 • Asnjëherë mos e shuani qymyr-drurin duke përdorur ujë.

  Nëse e mbyllni derëzën e ajrosjes pas përdorimit dhe mbuloni oxhakun me kapakun shuarës prej qeramike, qymyr druri do të shuhet për rreth 20 minuta. Kjo do të thotë që ju kurrë nuk keni nevojë të përdorni ujë ose ndonjë mjet tjetër për shuarje.

BigGreenEgg ka bërë gjithçka të mundshme për të garantuar sigurinë e pajisjes kur është në përdorim. Megjithatë, vetë përdoruesit janë përgjegjës për sigurinë e tyre dhe atë të mjedisit të tyre. Përdoruesit duhet gjithmonë të veprojnë me kujdes dhe të trajtojnë EGG dhe pajisjet shtesë/aksesorët me kujdes.

Inspiration Today

Nëse dëshironi të merrni dozën tuaj të inspirimit nëpërmjet e-mail, atëherë regjistrohuni për fletushkën tonë mujore Inspiration Today dhe shtoni pak më shumë shije inbox-it tuaj. Kjo është e gjitha që ju duhet të bëni për të marrë recetat më të shijshme, meny inspiruese sezonale, këshilla praktike dhe shumë, shumë më tepër!

Regjistrimi