Indirekte grilling på Big Green Egg? Ikke noe problem! Ved hjelp av convEGGtoren lager du en skikkelig varmluftsovn av EGGET ditt. Slik kan du tilberede retter over lang tid på høye eller lave temperaturer, uten at det går ut over smaken. Oppdag i instruksjonsvideoen vår hvordan indirekte matlaging fungerer på EGGET!

Se videoen

Bruke convEGGtoren

ConvEGGtoren er egentlig et keramisk varmeskjold: det «beskytter» rettene dine mot den direkte varmen fra de glødene trekullene, men sørger samtidig for at varmen kan sirkulere godt gjennom EGGET slik at rettene dine tilberedes jevnt.

Ønsker du å tilberede en rett ved bruk av convEGGtoren? Følg i så fall stegene nedenfor:

Steg 1: Fyll EGGET med trekull og tennbriketter og tenn dem. Pass på: når du bruker convEGGtoren kan du lage herlige slow cooking-oppskrifter, der egget noen ganger står på i timesvis. Planlegger du dette? Sørg da for at du har fylt nok trekull i EGGET ditt. Slik unngår du at du må etterfylle EGGET underveis.

Steg 2: Plasser convEGGtoren med føttene opp og legg Stainless Steel Grid på toppen av den.

Steg 3: Varm opp EGGET til ønsket temperatur. Hvis du for eksempel skal lage sprø kylling med saftig innside må EGGET være mellom 180 og 200 grader Celsius varmt.

Steg 4: Er EGGET varmt nok? Sett da rettene dine på det for å tilberede dem!

Steg 5: Kontroller om retten din er ferdig. Dette kan du gjøre på 2 måter: ved å holde deg til en bestemt steketid (i eksempelet med kyllingen over er dette f.eks. 1 time) eller ved å måle kjernetemperaturen (i eksempelet med kyllingen over er dette 77 °C). På siden Regulere temperaturen finner du en praktisk tabell med tilberedninger, vekter, temperaturer og tider. Da kan du også måle kjernetemperaturen til en rett med et Digital Pocket Thermometer, et Dual Probe Remote Thermometer eller et Instant Read Digital Thermometer.

Steg 6: Er retten din ferdig? Nyt den!

Prøv å holde det keramiske lokket til EGGET lukket så mye som mulig når du griller indirekte. Vil du likevel åpne dekselet? Gjør da dette forsiktig i 2 trinn for å unngå stikkflammer (backdraft).

Når du er ferdig med å EGGE må du ikke glemme å rengjøre risten din (og eventuelle andre tilbehør) og å slukke EGGET.

Vi du prøve ut en annen koketeknikk? Les i så fall mer på siden Direkte grilling, Røyking eller Baking.

Sikkerhetstips

Et Big Green Egg er meget trygt å bruke hvis det brukes som det skal, og man følger visse regler. Vær alltid forsiktig når du jobber med ild eller varme, dette gjelder også for et Big Green Egg! Følg sikkerhetstipsene nedenfor når du bruker EGGET ditt, og pass på når du tenner og jobber med (glødende) trekull og varme overflater og materialer. Slik kan du ubekymret nyte bruken av og smaken av retter tilberedt på ditt Big Green Egg!

 • Bruk aldri EGGET innendørs

  Tenn aldri opp i EGGET innendørs eller på steder med dårlig ventilasjon. Profesjonelle kokker bruker noen ganger EGGET i kjøkkenet sitt, men dette er da i overensstemmelse med lover og forskrifter og i kombinasjon med profesjonell ventilasjon og brannslukningsutstyr.

 • Tenk på lokale regler og forskrifter når du bruker EGGET utendørs

  Det er ikke alle steder matlaging over åpen ild er tillatt. Følg (midlertidige) lokale regler ved bruk når du er på campingtur eller har piknik. Noen ganger er matlaging over åpen ild tillatt, men det kan gjelde et bestemt område, for eksempel med krav til en viss avstand mellom kokeapparatet og enkelte objekter.

 • Bruk aldri tennvæsker eller andre brennbare væsker for å tenne EGGET

  Premium Organic Lump Charcoal fra Big Green Egg tennes meget raskt når det tennes med naturlige tennbriketter eller en elektrisk lighter. Bruk ikke briketter, tennvæsker eller andre brennbare væsker. Ved bruk av disse kan garantien bortfalle og det kan også ha negativ påvirkning på smaken til produktene som tilberedes.

 • Sørg for at gitteret i trekkdøren alltid er lukket

  Ved å holde dette gitteret lukket forhindrer du at eventuelle gnister unnslipper EGGET, og du stopper også brennende trekull fra å falle ut (selv om risikoen for dette er meget liten). Det er kun nødvendig å fjerne gitteret ved fjerning av avkjølt aske.

 • Fjern eller flytt aldri brannristen når den inneholder varme trekull eller er varm

  Keramikken i brannristen vil være varm lenge på grunn av varmen den har tatt opp. Vent med å fjerne eller flytte brannristen og/eller trekullet i brannristen til du er sikker på at både trekullet og brannristen er helt avkjølt.

 • Sett rEGGulator med to funksjoner på EGGETS skorstein etter opptenningen

  Uten rEGGulator med to funksjoner av støpejern vil det raskt bli veldig varmt inne i EGGET uten at du kan regulere temperaturen.

 • Se aldri ned i skorsteinen mens EGGET er i bruk

  Skorsteinen er ikke egnet som vindu. Se aldri gjennom den mens EGGET er i bruk eller mens trekull brenner. Den varme luften som kommer ut av skorsteinen kan føre til personskade.

 • Vær forsiktig med å berøre EGGET på utsiden

  Et Big Green Egg blir mindre varmt på utsiden enn f.eks. en grill av stål, men blir likevel varm når den er i bruk eller ikke er avkjølt. Hold alltid barn, husdyr og brennbare materialer unna EGGET.

 • Bruk hjelpemidler til å løfte opp ristene

  Ristene i EGGET (Stainless Steel Grid eller Cast Iron Grid) blir varme under bruken av EGGET. Bruk derfor den spesialdesignede Grid Gripper eller Cast Iron Grid Lifter for å ta tak i og løfte ristene.

 • Fjern brukte tilbehør forsiktig

  Ta varme deler og tilbehør som convEGGtoren eller en Flat Baking Stone alltid veldig forsiktig ut av EGGET. Bruk alltid hansker som tåler varme til dette, som EGGmitt eller Silicone Grilling Mitt, og riktig verktøy for å unngå brannsår. Både rustfritt stål, støpejern og keramikk blir spesielt varmt. Legg brukte tilbehør på et ikke-brennbart og trygt underlag der ingen kan brenne seg på dem.

 • Tenk alltid på brannfaren!

  La aldri lokket på EGGET stå åpnet uten tilsyn. Vær oppmerksom på tørre blader, tregulv og andre brennbare materialer som befinner seg i nærheten av EGGET mens det er i bruk. Disse kan utgjøre brannfare hvis de kommer i kontakt med gnister eller varmt trekull. Vær oppmerksom på omgivelsene mens EGGET er i bruk. Brann kan være farlig for mennesker, dyr, eiendommer og natur.

 • Unngå backdraft under bruk

  Når trekullet i EGGET først brenner må lokket alltid åpnes forsiktig omtrent 5 cm (et par ganger) før det åpnes helt opp. Slik kan det langsomt strømme luft inn i EGGET og man unngår backdraft (tilbakeslag av flammer). Vær ekstra forsiktig hvis du åpner det varme EGGET mens metalltoppen med to funksjoner og trekkdøren er lukket, den plutselige lufttilførselen kan føre til farlige, høye flammer. Skjer dette likevel? Lukk da lokket med en gang for å slukke disse flammene. Åpne lokket noen centimetere flere ganger før du åpner det helt igjen. Vi anbefaler at du alltid bruker hansker som tåler varme og passer på å beskytte deg selv.

 • Slukk aldri trekullene med vann

  Hvis du lukker trekkdøren og dekker skorsteinen med den keramiske slukkehetten vil trekullene slukkes av seg selv i løpet av 20 minutter. Du trenger derfor ikke bruke vann eller andre slukkemidler.

Big Green Egg har gjort sitt ytterste for at apparatet skal være trygt å bruke. Det er brukerens ansvar å tenke på sin egen sikkerhet og sikkerheten til andre som befinner seg i nærheten, og å håndtere EGGET og tilhørende artikler forsiktig og med respekt.

Inspiration Today

Vil du også motta en porsjon inspirasjon på e-post? Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev Inspiration Today, og gjør innboksen din mer smaksrik. Du vil da automatisk motta de herligste oppskrifter, inspirerende sesongmenyer, praktiske tips og mye, mye mer!

Meld deg på