Én av fordelene til et Big Green Egg er at du kan regulere temperaturen i EGGET nesten til ønsket antall grader. Vil du ha EGGET skal varmere, kaldere eller rett og slett holde samme temperatur så lenge som mulig? Ingen problem! Slik kan du tilberede alle rettene helt perfekt. Nedenfor forklarer vi nøyaktig hvordan temperaturen kontrolleres.

Se videoen

temperatuur regelen

Regulere temperaturen: et samspill mellom metalltoppen med to funksjoner og trekkdøren

Regulere temperaturen: et samspill mellom metalltoppen med to funksjoner og trekkdøren Har du tent opp EGGET ditt og ventet i omtrent 15 minutter med lokket lukket? Da varmes EGGET ditt opp. Denne temperaturen kan du enkelt heve, senke eller holde stabil. Det krever litt øvelse, men etter at du har EGGET et par ganger, kommer du til å merke at du mestrer det.

Å regulere temperaturen i EGGET er egentlig et samspill mellom trekkdøren i den keramiske basen og metalltoppen med to funksjoner på det keramiske lokket. Du bruker trekkdøren til å grovjustere temperaturen i EGGET, spesielt den øvre grensen (den maksimale temperaturen). Og med metalltoppen med to dører kan du deretter finjustere temperaturen nesten til ønsket antall grader.

Reggulator

Heve, senke eller holde temperaturen stabil

Du kan bruke både trekkdøren og metalltoppen med to funksjoner til å kontrollere lufttilførselen til EGGET. Jo mer luft som tilføres, jo sterkere vil trekullene brenne og jo høyere blir temperaturen i EGGET. Og motsatt fungerer det på samme måt: jo mindre luft, jo lavere blir temperaturen.

Vil du heve temperaturen i EGGET? Sørg da for større lufttilførsel ved å åpne hullene i metalltoppen med to funksjoner mer, selve metalltoppen med to funksjoner og/eller trekkdøren.

Vil du derimot senke temperaturen i EGGET? Sørg da for at det kommer til mindre luft i EGGET ved å lukke (hullene i) metalltoppen med to funksjoner og eller trekkdøren.

Vil du holde temperaturen i EGGET stabil? Lukk da metalltoppen med to funksjoner men sørg for at hullene i metalltoppen med to funksjoner er helt eller delvis åpne (avhengig av temperaturen). Slik plasserer du EGGET i stasjonær stilling.

Temperaturer og innstillinger

Ønsker du å oppnå en temperatur mellom 60 og 150 grader Celsius? Åpne da trekkdøren og hullene i metalltoppen med to funksjoner på gløtt.

Ønsker du å oppnå en temperatur mellom 150 og 220 grader Celsius? Åpne da trekkdøren på gløtt og åpne hullene i metalltoppen med to funksjoner ca. 3/4.

Ønsker du å oppnå en temperatur mellom 200 og 230 grader Celsius? Åpne da trekkdøren 1/4 og hullene i metalltoppen med to funksjoner helt.

Ønsker du å oppnå en temperatur mellom 280 og 350 grader Celsius? Åpne da trekkdøren helt og hullene i metalltoppen med to funksjoner halvveis.

Tilberedninger, temperaturer og tider

Pizzaer steker du på omtrent 6-10 minutter på 250 °C og tynnribbe tilbereder du langsomt i 3 timer på 100 °C. Hver eneste tilberedningsmetode, matlagingsteknikk eller mengde krever en annen temperatur. I tabellen nedenfor ramser vi opp en rekke populære teknikker, temperaturer og tider for deg!

Preparation Weight Big Green Egg Temperature Core Temperature Time (approx.)
Grilling
Fruit & vegetables 20-100 g 220°C 2-5 min.
Shellfish 20-100 g 220°C 55°C 13 min.
Fish 150-250 g 220°C 55°C 13 min.
Côte de boeuf 1 kg 230-250°C 52-58°C 16-20 min.
Rib eye 100-250 g 220°C 50-68°C 5-10 min.
Lamb chops 100-250 g 220°C 50-68°C 5 – 10 min.
Chicken 150-250 g 150°C 77°C 16-20 min.
Duck breast 300 g 190-200 ℃ 54 ℃ 6-8 min
Cooking with indirect heat
Pork neck 2-5 kg 120°C 65°C 4 hour
Leg of lamb 2-5 kg 120°C 55°C 3 hour
Rump steak 2-5 kg 120°C 48°C 1,5 hour
Full chicken 1,5 kg 180°C 77°C 75-90 min.
Chicken leg 250 g 180°C 77°C 35-34 min.
Chicken breast 250 g 180°C 77°C 16-20 min.
Smoking
Pork neck 2-5 kg 90°C 65°C 8-9 hour
Rump steak 1-3 kg 90°C 48°C 1,5 hour
Salmon 180 g 90°C 50°C 20-25 min.
Stewing
Meat stew 2-8 kg 150°C 3-4 hour
Vegetable stew 1-5 kg 150°C 20 min.
Cooking on stone
Pizza (crust 2-3mm) 250°C 6-10 min.
Roasting potatoes 150°C 2-3 hour
Roasting root vegetables 150°C 2-3 hour
Hot chocolate cake 200°C 15 min.
Temperatuur regelen

Lokkets påvirkning på temperaturen

Vi anbefaler deg å holde lokket til EGGET ditt lukket så mye som mulig mens du EGGER. Slik kan luften i EGGET sirkulere optimalt, rettene blir tilberedt jevnt og du unngår at filten på kantene av den keramiske basen og det keramiske lokket får brannskader.

I tillegg vil dette også hjelpe til med å holde temperaturen i EGGET så jevn som mulig. Men ikke bli bekymret hvis temperaturen i EGGET ditt faller kraftig når du åpner EGGET, for den store lufttilførselen åpningen fører med seg vil gjøre at kullet brenner kraftigere. Slik kompenseres temperaturfallet med en gang.

Obs: med tanke på sikkerheten er det viktig at lokket åpnes rolig og i 2 trinn. Dette gjelder spesielt ved høye temperaturer. Åpne først lokket omtrent 5 centimeter slik at EGGET kan «puste inn» litt kald luft og «puste ut» varm luft, før du så åpner lokket helt opp. Slik unngår du at det oppstår stikkflammer (backdraft).

Temperatuur regelen

Tilbehørenes påvirkning på temperaturen

Det å fjerne og spesielt det å sette inn tilbehør kan påvirke temperaturen i EGGET. Spesielt gjelder dette når de ikke er blitt varmet opp fra begynnelsen av. Tenk f.eks. på en convEGGtor eller en Flat Baking Stone. Setter du tilbehøret i EGGET? Da vil temperaturen falle noe.

Juster eventuelt lufttilførselen for å heve temperaturen igjen. Og når EGGET ditt har nådd ønsket temperatur igjen, er tilbehørene også varme nok til å begynne å tilberede rettene dine.

Med disse tipsene får du EGGET til ønsket temperatur, og de første ingrediensene kan legges inn! Les mer på siden Direkte grilling eller last ned Big Green Egg-bruksanvisningen.

Sikkerhetstips

Et Big Green Egg er meget trygt å bruke hvis det brukes som det skal, og man følger enkelte regler. Vær alltid forsiktig når du jobber med ild eller varme, dette gjelder også for et Big Green Egg! Følg sikkerhetstipsene nedenfor når du bruker EGGET ditt, og pass på når du tenner opp og jobber med (glødende) trekull og varme overflater og materialer. Slik kan du ubekymret nyte bruken av og smaken av retter tilberedt på ditt Big Green Egg!

 • Bruk aldri EGGET innendørs

  Tenn aldri opp i EGGET innendørs eller på steder med dårlig ventilasjon. Profesjonelle kokker bruker noen ganger EGGET i kjøkkenet sitt, men dette er da i overensstemmelse med lover og forskrifter og i kombinasjon med profesjonell ventilasjon og brannslukningsutstyr.

 • Tenk på lokale regler og forskrifter når du bruker EGGET utendørs

  Det er ikke alle steder matlaging over åpen ild er tillatt. Følg (midlertidige) lokale regler ved bruk når du er på campingplasser eller på piknik. Noen ganger er matlaging over åpen ild tillatt, men dette kan gjelde et bestemt område, med for eksempel krav til en viss avstand mellom kokeapparatet og enkelte objekter.

 • Bruk aldri tennvæsker eller andre brennbare væsker for å tenne EGGET

  Premium Organic Lump Charcoal fra Big Green Egg tennes meget raskt når det tennes med naturlige tennbriketter eller en elektrisk lighter. Bruk ikke briketter, tennvæsker eller andre brennbare væsker. Ved bruk av disse kan garantien bortfalle og det kan også ha negativ påvirkning på smaken til produktene som tilberedes.

 • Sørg for at gitteret i trekkdøren alltid er lukket

  Ved å holde dette gitteret lukket forhindrer du at eventuelle gnister unnslipper EGGET, og du stopper også brennende trekull fra å falle ut (selv om risikoen for dette er meget liten). Det er kun nødvendig å fjerne gitteret ved fjerning av avkjølt aske.

 • Fjern eller flytt aldri brannristen når den inneholder varme trekull eller er varm

  Keramikken i brannristen vil være varm lenge på grunn av varmen den har tatt opp. Vent med å fjerne eller flytte brannristen og/eller trekullet i brannristen til du er sikker på at både trekullet og brannristen er helt avkjølt.

 • Sett rEGGulator med to funksjoner på EGGETS skorstein etter opptenningen

  Uten rEGGulator av støpejern med to funksjoner vil det raskt bli veldig varmt inne i EGGET uten at du kan regulere temperaturen.

 • Se aldri ned i skorsteinen mens EGGET er i bruk

  Skorsteinen er ikke egnet som vindu. Se aldri gjennom den mens EGGET er i bruk eller mens trekull brenner. Den varme luften som kommer ut av skorsteinen kan føre til personskade.

 • Vær forsiktig med å berøre EGGET på utsiden

  Et Big Green Egg blir mindre varmt på utsiden enn f.eks. en grill av stål, men blir likevel varmt når det er i bruk eller ikke er avkjølt. Hold barn, husdyr og brennbare materialer alltid borte fra EGGET.

 • Bruk hjelpemidler til å løfte opp ristene

  Ristene i EGGET (Stainless Steel Grid eller Cast Iron Grid) blir varme under bruken av EGGET. Bruk derfor den spesialdesignede Grid Gripper eller Cast Iron Grid Lifter for å ta tak i og løfte ristene.

 • Fjern brukte tilbehør forsiktig

  Ta varme deler og tilbehør som convEGGtoren eller en Flat Baking Stone alltid veldig forsiktig ut av EGGET. Bruk alltid hansker som tåler varme til dette, som EGGmitt eller Silicone Grilling Mitt, og riktig verktøy for å unngå brannsår. Både rustfritt stål, støpejern og keramikk blir spesielt varmt. Legg brukte tilbehør på et ikke-brennbart og trygt underlag der ingen kan brenne seg på dem.

 • Tenk alltid på brannfaren!

  La aldri lokket på EGGET stå åpnet uten tilsyn. Vær oppmerksom på tørre blader, tregulv og andre brennbare materialer som befinner seg i nærheten av EGGET mens det er i bruk. Disse kan utgjøre brannfare hvis de kommer i kontakt med gnister eller varmt trekull. Vær oppmerksom på omgivelsene mens EGGET er i bruk. Brann kan være farlig for mennesker, dyr, eiendommer og natur.

 • Unngå backdraft under bruk

  Når trekullet i EGGET først brenner må lokket alltid åpnes forsiktig omtrent 5 cm (et par ganger) før det åpnes helt opp. Slik kan det langsomt strømme luft inn i EGGET og man unngår backdraft (tilbakeslag av flammer). Vær ekstra forsiktig hvis du åpner det varme EGGET mens metalltoppen med to funksjoner og trekkdøren er lukket, den plutselige lufttilførselen kan føre til farlige, høye flammer. Skjer dette likevel? Lukk da lokket med en gang for å slukke disse flammene. Åpne lokket noen centimetere noen ganger før du åpner det helt igjen. Vi anbefaler at du alltid bruker hansker som tåler varme og passer på å beskytte deg selv.

 • Slukk aldri trekullene med vann

  Hvis du lukker trekkdøren og dekker skorsteinen med den keramiske slukkehetten vil trekullene slukkes av seg selv i løpet av 20 minutter. Du trenger derfor ikke bruke vann eller andre slukkemidler.

Big Green Egg har gjort sitt ytterste for at apparatet skal være trygt å bruke. Det er brukerens ansvar å tenke på sin egen sikkerhet og sikkerheten til andre som befinner seg i nærheten, og å håndtere EGGET og tilhørende artikler forsiktig og med respekt.

Inspiration Today

Vil du også motta en porsjon inspirasjon på e-post? Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev Inspiration Today, og gjør innboksen din mer smaksrik. Du vil da automatisk motta de herligste oppskrifter, inspirerende sesongmenyer, praktiske tips og mye, mye mer!

Meld deg på