Bruken av EGGET ditt begynner med å tenne det og avsluttes med å slukke det. Skal du gjøre dette for aller første gang? Vi hjelper deg gjerne! Se vår instruksjonsvideo eller les rolig gjennom alle stegene for å tenne og slukke en gang til.

Se videoen

Premium Lump Charcoal

Tenne EGGET

Ved opptenning er naturlige tennbriketter (for eksempel våre Charcoal Starters), lange fyrstikker eller en trygg lighter og naturlig trekull til god hjelp. Bruk helst trekull som består av store biter, for eksempel våre Premium Organic Lump Charcoal. Bruk aldri briketter, ved eller andre materialer.

Steg 1: Sett rEGGulator med to funksjoner på EGGETS keramiske lokk. Med denne regulerer du lufttilførselen og dermed også temperaturen i EGGET.

Steg 2: Fyll den keramiske brannristen helt full med trekull og åpne trekkdøren i den keramiske basen helt.

Steg 3: Fordel 3 tennbriketter mellom trekullene og tenn dem. La det keramiske lokket til EGGET stå åpent: den store oksygenmengden vil da raskt få kullene til å gløde.

Steg 4: Etter 10-15 minutter begynner kullet å gløde kraftig. Sett da på plass eventuelt nødvendig tilbehør og lukk lokket på EGGET.

Ditt Big Green Egg vil nå varmes opp. Still inn rEGGulator med to funksjoner og trekkdøren for å oppnå ønsket temperatur, og hold lokket til EGGET lukket så mye som mulig. Les mer om temperaturregulering på siden Regulere temperaturen.

Reggulator

Slukke EGGET

For å slukke EGGET på en trygg måte trenger du egentlig bare stenge lufttilførselen: trekullet i EGGET vil da langsom slukkes.

Steg 1: Steng luftregulatoren i EGGETS keramiske base.

Steg 2: Lukk rEGGulator med to funksjoner på EGGETS keramiske lokk, eller enda bedre: bytt den ut med den keramiske slukkehetten.

Steg 3: Vent i omtrent 20 minutter til trekullet er slukket helt. Det er ikke så lurt å åpne lokket i denne perioden: den plutselige lufttilførselen vil gjøre at det kan oppstå stikkflammer (backdraft).

Du kan bruke det slukkede trekullet på nytt neste gang. Fjern først den gamle asken, fyll etter med trekull og tenn EGGET ditt.

Sikkerhetstips

Et Big Green Egg er meget trygt å bruke hvis det brukes som det skal, og man følger enkelte regler. Vær alltid forsiktig når du jobber med ild eller varme, dette gjelder også for et Big Green Egg! Følg sikkerhetstipsene nedenfor når du bruker EGGET ditt, og pass på når du tenner opp og jobber med (glødende) trekull og varme overflater og materialer. Slik kan du ubekymret nyte bruken av og smaken av retter tilberedt på ditt Big Green Egg!

 • Bruk aldri EGGET innendørs

  Tenn aldri opp i EGGET innendørs eller på steder med dårlig ventilasjon. Profesjonelle kokker bruker noen ganger EGGET i kjøkkenet sitt, men dette er da i overensstemmelse med lover og forskrifter og i kombinasjon med profesjonell ventilasjon og brannslukningsutstyr.

 • Tenk på lokale regler og forskrifter når du bruker EGGET utendørs

  Det er ikke alle steder matlaging over åpen ild er tillatt. Følg (midlertidige) lokale regler ved bruk når du er på campingplasser eller på piknik. Noen ganger er matlaging over åpen ild tillatt, men dette kan gjelde et bestemt område, med for eksempel krav til en viss avstand mellom kokeapparatet og enkelte objekter.

 • Bruk aldri tennvæsker eller andre brennbare væsker for å tenne EGGET

  Premium Organic Lump Charcoal fra Big Green Egg tennes meget raskt når det tennes med naturlige tennbriketter eller en elektrisk lighter. Bruk ikke briketter, tennvæsker eller andre brennbare væsker. Ved bruk av disse kan garantien bortfalle og det kan også ha negativ påvirkning på smaken til produktene som tilberedes.

 • Sørg for at gitteret i trekkdøren alltid er lukket

  Ved å holde dette gitteret lukket forhindrer du at eventuelle gnister unnslipper EGGET, og du stopper også brennende trekull fra å falle ut (selv om risikoen for dette er meget liten). Det er kun nødvendig å fjerne gitteret ved fjerning av avkjølt aske.

 • Fjern eller flytt aldri brannristen når den inneholder varme trekull eller er varm

  Keramikken i brannristen vil være varm lenge på grunn av varmen den har tatt opp. Vent med å fjerne eller flytte brannristen og/eller trekullet i brannristen til du er sikker på at både trekullet og brannristen er helt avkjølt.

 • Sett rEGGulator med to funksjoner på EGGETS skorstein etter opptenningen

  Uten rEGGulator av støpejern med to funksjoner vil det raskt bli veldig varmt inne i EGGET uten at du kan regulere temperaturen.

 • Se aldri ned i skorsteinen mens EGGET er i bruk

  Skorsteinen er ikke egnet som vindu. Se aldri gjennom den mens EGGET er i bruk eller mens trekull brenner. Den varme luften som kommer ut av skorsteinen kan føre til personskade.

 • Vær forsiktig med å berøre EGGET på utsiden

  Et Big Green Egg blir mindre varmt på utsiden enn f.eks. en grill av stål, men blir likevel varmt når det er i bruk eller ikke er avkjølt. Hold barn, husdyr og brennbare materialer alltid borte fra EGGET.

 • Bruk hjelpemidler til å løfte opp ristene

  Ristene i EGGET (Stainless Steel Grid eller Cast Iron Grid) blir varme under bruken av EGGET. Bruk derfor den spesialdesignede Grid Gripper eller Cast Iron Grid Lifter for å ta tak i og løfte ristene.

 • Fjern brukte tilbehør forsiktig

  Ta varme deler og tilbehør som convEGGtoren eller en Flat Baking Stone alltid veldig forsiktig ut av EGGET. Bruk alltid hansker som tåler varme til dette, som EGGmitt eller Silicone Grilling Mitt, og riktig verktøy for å unngå brannsår. Både rustfritt stål, støpejern og keramikk blir spesielt varmt. Legg brukte tilbehør på et ikke-brennbart og trygt underlag der ingen kan brenne seg på dem.

 • Tenk alltid på brannfaren!

  La aldri lokket på EGGET stå åpnet uten tilsyn. Vær oppmerksom på tørre blader, tregulv og andre brennbare materialer som befinner seg i nærheten av EGGET mens det er i bruk. Disse kan utgjøre brannfare hvis de kommer i kontakt med gnister eller varmt trekull. Vær oppmerksom på omgivelsene mens EGGET er i bruk. Brann kan være farlig for mennesker, dyr, eiendommer og natur.

 • Unngå backdraft under bruk

  Når trekullet i EGGET først brenner må lokket alltid åpnes forsiktig omtrent 5 cm (et par ganger) før det åpnes helt opp. Slik kan det langsomt strømme luft inn i EGGET og man unngår backdraft (tilbakeslag av flammer). Vær ekstra forsiktig hvis du åpner det varme EGGET mens rEGGulator med to funksjoner og trekkdøren er lukket, den plutselige lufttilførselen kan føre til farlige, høye flammer. Skjer dette likevel? Lukk da lokket med en gang for å slukke disse flammene. Åpne lokket noen centimetere noen ganger før du åpner det helt igjen. Vi anbefaler at du alltid bruker hansker som tåler varme og passer på å beskytte deg selv.

 • Slukk aldri trekullene med vann

  Hvis du lukker trekkdøren og dekker skorsteinen med den keramiske slukkehetten vil trekullene slukkes av seg selv i løpet av 20 minutter. Du trenger derfor ikke bruke vann eller andre slukkemidler.

Big Green Egg har gjort sitt ytterste for at apparatet skal være trygt å bruke. Det er brukerens ansvar å tenke på sin egen sikkerhet og sikkerheten til andre som befinner seg i nærheten, og å håndtere EGGET og tilhørende artikler forsiktig og med respekt.

Inspiration Today

Vil du også motta en porsjon inspirasjon på e-post? Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev Inspiration Today, og gjør innboksen din mer smaksrik. Du vil da automatisk motta de herligste oppskrifter, inspirerende sesongmenyer, praktiske tips og mye, mye mer!

Meld deg på