Vil du lave mad med indirekte varme på Big Green Egg? Ikke noget problem! Ved hjælp af convEGGtor laver du din alsidige EGG om til en ægte varmluftsovn. På denne måde kan du nemt langtidsstege retter ved lav eller høj temperatur, uden at det går ud over smagen. Se vores instruktionsvideo, og lær, hvordan du laver mad med indirekte varme på din EGG!

Se videoen

Sådan bruges convEGGtor

ConvEGGtor er i grunden et keramisk varmeskjold: Det “beskytter” din ret mod den direkte varme fra de glødende trækul, men sikrer samtidigt, at varmen optimalt kan cirkulere gennem EGG’en, så din ret gennemsteges jævnt.

Vil du tilberede en ret ved hjælp af convEGGtor? Følg så trinnene nedenfor:

Trin 1: Kom trækul og optændingsblokke i EGG’en, og tænd dem. Bemærk: Med convEGGtor kan du tilberede herlige langtidsstegte retter, hvor EGG’en undertiden er tændt i mange timer. Har du tænkt dig at gøre det? Sørg for, at der er tilstrækkeligt trækul i EGG’en for at undgå, at du skal fylde trækul på din EGG i tiden imellem.

Trin 2: Placér convEGGtor i EGG’en med benene pegende opad, og læg Stainless Steel Grid (risten i rustfrit stål) ovenpå.

Trin 3: Opvarm EGG’en til den ønskede temperatur. Hvis du fx vil lave en herlig kylling med sprødt skind og saftigt kød, skal du varme EGG’en op til mellem 180 og 200 grader.

Trin 4: Er EGG’en opvarmet til den ønskede temperatur? Anbring retten for at stege den med indirekte varme!

Trin 5: Kontroller, om retten er kogt mør. Dette kan gøres på to måder: Ved at overholde en bestemt tilberedningstid (i tilfælde af ovennævnte kylling er det cirka 1 time) eller ved at måle kernetemperaturen (for kyllingen er det 77 °C). På siden Temperaturstyring står en praktisk oversigt med retter, vægte, temperaturer og tilberedningstider. Kernetemperaturen på en ret kan måles fx ved hjælp af Digital Pocket Thermometer, Dual Probe Remote Thermometer eller Instant Read Digital Thermometer.

Trin 6: Er retten klar? Velbekomme!

Hold EGG’ens keramiske låg mest muligt lukket, når du laver mad med indirekte varme. Skal du åbne låget alligevel? Så gør det forsigtigt i 2 trin for at undgå en stikflamme (røggaseksplosion).
Husk at gøre grillristen (og eventuelt andet tilbehør) ren(t) og at slukke EGG’en, når du er færdig.

Vil du prøve en anden madlavningsteknik? Læs videre på siden Grilning med direkte varme, røgning eller bagning.

Sikkerhedstips

Big Green Egg er ekstremt sikker ved anvendelse efter hensigten og i overensstemmelse med bestemte retningslinjer. Der skal imidlertid altid udvises største forsigtighed ved arbejde med ild og kilder til varme, Big Green Egg er ingen undtagelse fra denne forholdsregel! Tag højde for nedenstående sikkerhedstips, vær forsigtig ved antændelse af og arbejde med (glødende) trækul, og pas på varme tilberedningsoverflader og -materialer. På denne måde kan du arbejde sikkert med Big Green Egg og nyde alle de delikate retter, du kan lave med den!

 • Brug ikke EGG’en indendørs

  Antænd aldrig EGG indendørs eller på steder, hvor der ikke er tilstrækkelig ventilation. I situationer, hvor fagfolk anvender EGG’en i køkkenet, sker dette altid i overensstemmelse med bygningsregulativer og i kombination med professionel ventilation og et brandbekæmpelsessystem.

 • Tag højde for lokale regulativer, når EGG anvendes udendørs

  Der kan foreligge lokale restriktioner vedr. tilberedning af fødevarer over åben ild. Ved camping eller tilberedning udendørs, fx ved en picnic, skal der tages højde for lokale (midlertidige) regulativer. Det er muligt, at tilberedning over åben ild er tilladt, men underlagt specifikke regler fx vedr. afstande mellem tilberedningsudstyret og bestemte genstande.

 • Brug aldrig lighterbrændstof eller nogen andre former for antændelige væsker til at antænde EGG’en

  Big Green Egg Premium Organic Lump Charcoal antændes let ved hjælp af naturlige optændingsblokke eller en elektrisk tænder. Anvend aldrig kulbriketter, lighterbrændstof eller nogen form for antændelige væsker. Dette kan medføre, at garantien bortfalder, og samtidig have en (negativ) indvirkning på smagen af de fødevarer, du tilbereder.

 • Sørg for, at luftspjældets gnistfanger altid er lukket

  Ved at holde luftspjældets gnistfanger lukket forhindres, at eventuelle gnister eller varme kul trænger ud af EGG, selv om dette i forvejen er meget usandsynligt. Du behøver kun at åbne gnistfangeren for at fjerne den kolde aske.

 • Forsøg aldrig at fjerne eller justere fyrristen, mens den indeholder varme trækul eller er varm

  Fyrristens keramik bliver ved med at være varm i lang tid. Vent altid med at fjerne eller flytte fyrristen og/eller trækullene i fyrristen, til du er helt sikker på, at både trækullene og fyrristen er køligt helt ned.

 • Efter antændelsen skal metaltoppen med dobbeltfunktion sættes på skorstenen igen

  Din EGG vil meget hurtigt nå meget høje temperaturer, og du vil ikke kunne styre temperaturen, uden at støbejernstoppen med dobbeltfunktion er på plads.

 • Kig aldrig ned i skorstenen, når EGG’en er i brug

  Skorstenen er ikke egnet til brug som inspektionsåbning. Kig aldrig ned i den, hvis EGG’en er i brug eller indeholder antændt trækul. Den varme luft fra skorstenen kan forårsage personskade.

 • Udvis forsigtighed ved berøring af udvendige overflader på EGG’en.

  Selv om Big Green Egg ikke bliver nær så varm som fx en stålgrill, vil den alligevel føles varm under brugen, indtil den køler ned. Hold altid børn, kæledyr og antændelige materialer på afstand af din EGG.

 • Brug altid hjælpemidler til løftning af ristene

  Ristene i EGG’en (Stainless Steel Grid eller Cast Iron Grid) bliver varme ved anvendelse af EGG’en. Brug derfor altid den specialudformede Grid Gripper (risttang) eller Cast Iron Grid Lifter til at holde fast i og løfte den varme grill.

 • Udvis forsigtighed ved afmontering af tilbehør

  Udvis altid største forsigtighed ved fjernelse af varme komponenter eller tilbehørsdele fra EGG, herunder ConvEGGtor eller Flat Baking Stone (den flade bagesten). Anvend altid beskyttelseshandsker såsom EGGmitt eller Silicone Grilling Mitt og de korrekte redskaber for at forhindre forbrændinger. Dele i rustfrit stål, støbejern og keramik vil være meget varme. Sørg for, at de aldrig lægges til side på steder, hvor andre kan blive forbrændt, eller hvor de kan komme i kontakt med antændelige overflader.

 • Vær altid opmærksom på brandfare!

  Efterlad ikke en tændt EGG uden opsyn med låget åbent. Vær opmærksom på tørre blade, gulvmaterialer og andre antændelige materialer, der muligvis befinder sig i nærheden af EGG, mens den er i brug. De kan udgøre en brandfare, hvis de kommer i kontakt med gnister eller varme trækul. Tag højde for omgivelserne, når du bruger din EGG. Åben ild kan medføre fare for personer, dyr, ejendom og natur.

 • Undgå røggaseksplosioner under eller efter brug

  Når kullene i EGG’en begynder at brænde, skal du altid løfte låget (nogle gange) forsigtigt ca. 5 centimeter, før du åbner låget helt. På denne måde kan den indstrømmende luft trænge langsomt ind i EGG’en, og røggaseksplosion (gentænding) forhindres. Vær særligt forsigtig ved åbning af en varm EGG med lukket metaltoppen med dobbeltfunktion og lukkede spjæld, da den pludselige luftindstrømning kan forårsage farlige, store flammer. Hvis det skulle ske mod al forventning? Luk låget og luftspjældene med det samme for at slukke flammen. Åbn låget igen forsigtigt nogle centimeter et par gange, inden du åbner det helt. Det anbefales altid at bære varmefaste handsker og at træffe forholdsregler for at beskytte dig selv.

 • Anvend aldrig vand til at slukke trækullene

  Hvis du lukker luftspjældet og sætter den keramiske slukhætte på toppen af skorstenen, vil trækullene gå ud af sig selv i løbet af ca. 20 minutter. Du behøver altså aldrig at bruge vand eller et andet slukningsmiddel.

Big Green Egg har gjort sig store bestræbelser for at sørge for, at EGG er sikker at bruge. Det er brugerens ansvar til enhver tid at tage højde for vedkommendes egen sikkerhed og omgivelsernes sikkerhed og at udvise omhu og forsigtighed ved håndtering af EGG’en og eventuelt tilbehør.

Inspiration Today

Vil du gerne modtage din portion inspiration via e-mail? Tilmeld dig til vores månedlige nyhedsbrev Inspiration Today, og modtag endnu flere smagfulde idéer i din indbakke. Så modtager du automatisk de lækreste opskrifter, inspirerende sæsonmenuer, praktiske tips m.m.!

TILMELDING