En af fordelene ved en Big Green Egg er, at man kan regulere og opretholde temperaturen helt præcist inden for et par grader. Skal EGG’en være varmere, koldere eller skal den netop opretholde samme temperatur så langt som muligt? Ikke noget problem! På denne måde kan du tilberede dine retter til fuldkommenhed. I det følgende forklarer vi, hvordan temperaturstyringen fungerer.

Se videoen

temperatuur regelen

Temperaturregulering: Et samspil mellem den multifunktionelle støbejernskrans og luftspjældet

Har du tændt din Big Green Egg og lukket låget efter cirka 15 minutter? Så opvarmes din EGG til en tilpas temperatur. Det er nemt at øge, reducere eller opretholde denne temperatur. Det kræver lidt øvelse, men efter at du har brugt din EGG nogle gange, vil du mærke, at du er ved at få fod på det.

At regulere temperaturen i EGG’en er i grunden et samspil mellem luftspjældet nederst i det keramiske understel og støbejernskransen på det keramiske låg. Luftspjældet bruges i forbindelse med store temperaturændringer i EGG’en, særligt den øvre grænse (maksimumtemperaturen). Og støbejernskransen bruges til finjustering, og på denne måde kan du præcist justere temperaturen i EGG’en med ned til en grad.

Reggulator

At øge, reducere eller opretholde temperaturen

Ved hjælp af luftspjældet og støbejernskransen styres iltmængden i EGG’en. Jo mere ilt der tilføres EGG’en, desto hurtigere vil trækullet brænde og desto højere bliver temperaturen i EGG’en. Og omvendt gælder altså også: Jo mindre ilt der tilføres, desto lavere bliver temperaturen.

Vil du øge temperaturen i EGG’en? Sørg så for mere luftgennemstrømning ved at åbne hullerne i støbejernskransen lidt mere, åbne selve støbejernskransen mere og/eller åbne luftspjældet mere.

Vil du sænke temperaturen i EGG’en? Sørg så for, at der kommer mindre ilt i EGG’en ved at lukke (hullerne i) støbejernskransen og/eller luftspjældet.

Vil du opretholde temperaturen i EGG’en? Luk støbejernskransen, men sørg samtidigt for, at hullerne i støbejernskransen er helt eller delvist åbne (afhængigt af temperaturen). På denne måde sættes EGG’en i en stationær position.

Temperaturer og indstillinger

Skal du bruge en temperatur på mellem 60 og 150 grader Celsius? Åbn så luftspjældet på klem og gør det samme med hullerne i støbejernskransen.

Skal du bruge en temperatur på mellem 150 og 220 grader Celsius? Åbn luftspjældet i bunden på klem, og åbn hullerne i støbejernskransen tre fjerdedele.

Skal du bruge en temperatur på mellem 200 og 230 grader Celsius? Åbn luftspjældet i bunden en fjerdedel, og åbn hullerne i støbejernskransen helt.

Skal du bruge en temperatur på mellem 280 og 350 grader Celsius? Åbn luftspjældet i bunden helt, og justere støbejernskransen til halvmåne-position.

Retter, temperaturer og tider

Pizzaer bages cirka 6-10 minutter ved op 250 °C og brystflæsk langtidssteges i cirka 3 timer ved 100 °C. Til hver ret, madlavningsteknik eller mængde hører andre temperaturer og tider. I oversigten nedenfor vises temperaturer og tilberedningstider for nogle populære retter, der tilberedes med en Big Green Egg!

Vægt
Temperatur
Temperatur i Big Green Egg Kernetemperatur Tid
(ca.)
Direkte grillstegning
Grøntsager og frugt 20-100 g 220°C 2-5 min.
Skaldyr 20-100 g 220°C 55°C 13 min.
Fisk 150-250 g 220°C 55°C 13 min.
Côte de boeuf 1 kg 230-250°C 52-58°C 16-20 min.
Ribeye 100-250 g 220°C 50-68°C 5-10 min.
Lammekoteletter 100-250 g 220°C 50-68°C 5 – 10 min.
Kylling 150-250 g 150°C 77°C 16-20 min.
Andebryst 300 g 190-200°C 54°C
Indirekte madlavning
Svinenakke 2-5 kg 120°C 65°C 4 timer
Lammekølle 2-5 kg 120°C 55°C  3 timer
Oksehalestykke 2-5 kg 120°C 48°C 1,5 timer
Hel kylling 1,5 kg 180°C 77°C 75-90 min.
Kyllingelår 250 g 180°C 77°C 35-34 min.
Kyllingebryst 250 g 180°C 77°C 16-20 min.
Røgning
Svinenakke 2-5 kg 90°C 65°C 8-9 timer
Oksehalestykke 1-3 kg 90°C 48°C 1,5 timer
Laks 180 g 90°C 50°C 20-25 min.
Stuvning
Gryderet med kød 2-8 kg 150°C 3-4 timer
Gryderet med grøntsager 1-5 kg 150°C 20 min.
Bage
Pizza (bund 2-3 mm) 250°C 6-10 min.
Bagte kartofler 150°C 2-3 timer
Bagte knoldgrøntsager 150°C 2-3 timer
Varm chokoladekage 200°C 15 min.
Temperatuur regelen

Lågets påvirkning af temperaturen

Vi anbefaler at lave mad med lukket låg så meget som muligt, når du bruger EGG’en. På denne måde kan luften i EGG’en cirkulere optimalt, din ret koges jævnt mør og det undgås, at filtpakningen på kanterne af det keramiske understel og det keramiske låg brænder.

Desuden bidrager det naturligvis også til at opretholde den ønskede temperatur i EGG’en. Du skal ikke bekymre dig om at temperaturen i EGG’en sænkes meget, når du åbner låget en gang imellem, fordi øgningen af ilt vil faktisk få kullet til at brænde bedre. Således kompenseres der direkte for varmetabet.

OBS! Af sikkerhedshensyn er det vigtigt, at låget åbnes langsomt og i to trin ved højere temperaturer. Løft låget først ca. 5 cm, så kold luft kan slippe ind i og varm luft ud af EGG’en. Derefter kan du åbne låget helt. På denne måde undgås risikoen for en stikflamme (røggaseksplosion).

Temperatuur regelen

Tilbehørets påvirkning af temperaturen

Fjernelsen og især placeringen af tilbehør kan også påvirke temperaturen i EGG’en. Især hvis tilbehøret ikke er blevet opvarmet i EGG’en fra starten. Tænk i den forbindelse på convEGGtor eller en Flat Baking Stone (flad bagesten). Anbringer du dem “uopvarmet” i EGG’en? Så vil temperaturen falde lidt.

Juster eventuelt lufttilførslen for at øge temperaturen. Og når din EGG igen har opnået den ønskede temperatur, er tilbehøret med det samme tilstrækkeligt varmt, så du kan direkte starte med at tilberede dine retter!

Takket være disse tips har din EGG hurtigt nået den ønskede temperatur, og kan du lægge de første ingredienser i den! Læs videre på siden Grilning med direkte varme eller hent brugsanvisningen til Big Green.

Sikkerhedstips

Big Green Egg er ekstremt sikker ved anvendelse efter hensigten og i overensstemmelse med bestemte retningslinjer. Der skal imidlertid altid udvises største forsigtighed ved arbejde med ild og kilder til varme, Big Green Egg er ingen undtagelse fra denne forholdsregel! Tag højde for nedenstående sikkerhedstips, vær forsigtig ved antændelse af og arbejde med (glødende) trækul, og pas på varme tilberedningsoverflader og -materialer. På denne måde kan du arbejde sikkert med Big Green Egg og nyde alle de delikate retter, du kan skabe med den!

 • Brug ikke EGG’en indendørs

  Antænd aldrig EGG indendørs eller på steder, hvor der ikke er tilstrækkelig ventilation. I situationer, hvor fagfolk anvender EGG’en i køkkenet, sker dette altid i overensstemmelse med bygningsregulativer og i kombination med professionel ventilation og et brandbekæmpelsessystem.

 • Tag højde for lokale regulativer, når EGG anvendes udendørs

  Der kan foreligge lokale restriktioner vedr. tilberedning af fødevarer over åben ild. Ved camping eller tilberedning udendørs, fx ved en picnic, skal der tages højde for lokale (midlertidige) regulativer. Det er muligt, at tilberedning over åben ild er tilladt, men underlagt specifikke regler fx vedr. afstande mellem tilberedningsudstyret og bestemte genstande.

 • Brug aldrig lighterbrændstof eller nogen andre former for antændelige væsker til at antænde EGG’en

  Big Green Egg Premium Organic Lump Charcoal antændes let ved hjælp af naturlige optændingsblokke eller en elektrisk tænder. Anvend aldrig kulbriketter, lighterbrændstof eller nogen form for antændelige væsker. Dette kan medføre, at garantien bortfalder, og samtidig have en (negativ) indvirkning på smagen af de fødevarer, du tilbereder.

 • Sørg for, at luftspjældets gnistfanger altid er lukket

  Ved at holde luftspjældets gnistfanger lukket forhindres, at eventuelle gnister eller varme kul trænger ud af EGG, selv om dette i forvejen er meget usandsynligt. Du behøver kun at åbne gnistfangeren for at fjerne den kolde aske.

 • Forsøg aldrig at fjerne eller justere fyrristen, mens den indeholder varme trækul eller er varm

  Fyrristens keramik bliver ved med at være varm i lang tid. Vent altid med at fjerne eller flytte fyrristen og/eller trækullene i fyrristen, til du er helt sikker på, at både trækullene og fyrristen er køligt helt ned.

 • Efter antændelsen skal metaltoppen med dobbeltfunktion sættes på skorstenen igen

  Din EGG vil meget hurtigt nå meget høje temperaturer, og du vil ikke kunne styre temperaturen, uden at støbejernstoppen med dobbeltfunktion er på plads.

 • Kig aldrig ned i skorstenen, når EGG’en er i brug

  Skorstenen er ikke egnet til brug som inspektionsåbning. Kig aldrig ned i den, hvis EGG’en er i brug eller indeholder antændt trækul. Den varme luft fra skorstenen kan forårsage personskade.

 • Udvis forsigtighed ved berøring af udvendige overflader på EGG’en.

  Selv om Big Green Egg ikke bliver nær så varm som fx en stålgrill, vil den alligevel føles varm under brugen, indtil den køler ned. Hold altid børn, kæledyr og antændelige materialer på afstand af din EGG.

 • Brug altid hjælpemidler til løftning af ristene

  Ristene i EGG’en (Stainless Steel Grid eller Cast Iron Grid) bliver varme ved anvendelse af EGG’en. Brug derfor altid den specialudformede Grid Gripper (risttang) eller Cast Iron Grid Lifter til at holde fast i og løfte den varme grill.

 • Udvis forsigtighed ved afmontering af tilbehør

  Udvis altid største forsigtighed ved fjernelse af varme komponenter eller tilbehørsdele fra EGG, herunder ConvEGGtor eller Flat Baking Stone (den flade bagesten). Anvend altid beskyttelseshandsker såsom EGGmitt eller Silicone Grilling Mitt og de korrekte redskaber for at forhindre forbrændinger. Dele i rustfrit stål, støbejern og keramik vil være meget varme. Sørg for, at de aldrig lægges til side på steder, hvor andre kan blive forbrændt, eller hvor de kan komme i kontakt med antændelige overflader.

 • Vær altid opmærksom på brandfare!

  Efterlad ikke en tændt EGG uden opsyn med låget åbent. Vær opmærksom på tørre blade, gulvmaterialer og andre antændelige materialer, der muligvis befinder sig i nærheden af EGG, mens den er i brug. De kan udgøre en brandfare, hvis de kommer i kontakt med gnister eller varme trækul. Tag højde for omgivelserne, når du bruger din EGG. Åben ild kan medføre fare for personer, dyr, ejendom og natur.

 • Undgå røggaseksplosioner under eller efter brug

  Når kullene i EGG’en begynder at brænde, skal du altid løfte låget (nogle gange) forsigtigt ca. 5 centimeter, før du åbner låget helt. På denne måde kan den indstrømmende luft trænge langsomt ind i EGG’en, og røggaseksplosion (gentænding) forhindres. Vær særligt forsigtig ved åbning af en varm EGG med lukket metaltoppen med dobbeltfunktion og lukkede spjæld, da den pludselige luftindstrømning kan forårsage farlige, store flammer. Hvis det skulle ske mod al forventning? Luk låget og luftspjældene med det samme for at slukke flammen. Åbn låget igen forsigtigt nogle centimeter et par gange, inden du åbner det helt. Det anbefales altid at bære varmefaste handsker og at træffe forholdsregler for at beskytte dig selv.

 • Anvend aldrig vand til at slukke trækullene

  Hvis du lukker luftspjældet og sætter den keramiske slukhætte på toppen af skorstenen, vil trækullene gå ud af sig selv i løbet af ca. 20 minutter. Du behøver altså aldrig at bruge vand eller et andet slukningsmiddel.

Big Green Egg har gjort sig store bestræbelser for at sørge for, at EGG er sikker at bruge. Det er brugerens ansvar til enhver tid at tage højde for vedkommendes egen sikkerhed og omgivelsernes sikkerhed og at udvise omhu og forsigtighed ved håndtering af EGG’en og eventuelt tilbehør.

Inspiration Today

Vil du gerne modtage din portion inspiration via e-mail? Tilmeld dig til vores månedlige nyhedsbrev Inspiration Today, og modtag endnu flere smagfulde idéer i din indbakke. Så modtager du automatisk de lækreste opskrifter, inspirerende sæsonmenuer, praktiske tips m.m.!

TILMELDING