Grilning med direkte varme er én af de mest populære madlavningsteknikker på Big Green Egg. Det giver kød, fisk, fjerkræ og andre ingredienser en fortræffelig smag, sørger for at ingredienserne vil være lækre sprøde udenpå og utroligt møre og saftige indeni. Det kræver kun lidt tilbehør for at grille på din EGG, og det tager ikke lang tid før du har fået fod på det! Lær mere om grilning med direkte varme i vores instruktionsvideo, og læs vores praktiske (sikkerheds)tips!

Se videoen

Stainless Steel Grid (standardrist i rustfrit stål) eller Cast Iron Grid (støbejernsrist)?

Vil du grille kød, fisk eller andre ingredienser med direkte varme på Big Green Egg? Det er Stainless Steel Grid (risten rustfrit stål), som leveres standard med Big Green Egg, perfekt egnet til. Men for at opnå de bedste resultater med rødt kød og fjerkræ, anbefaler vi vores Cast Iron Grid (støbejernsristen). Dette giver de smukkeste, karakteristiske rudeformede grillmønstre.

Fyr op i EGG’en som beskrevet tidligere, anbring risten (Stainless Steel Grid eller Cast Iron Grid), og opvarm EGG’en til cirka 220 °C. Du kan også anbringe risten senere. Du kan anbringe risten i EGG’en ved hjælp af Grid Gripper eller Cast Iron Grid Lifter (løfter til støbejernsristen).

Direct grillen

Undgå at maden sidder fast eller rives i stykker, samt at der udvikles en tyk røg.

Sørg for, at risten i EGG’en er varm, inden du lægger ingredienserne på grillen. Med en varm rist undgår du, at maden sidder fast eller rives i stykker. Når du lægger mad på grillen, skal du vente mindst 1 minut, før du flytter rundt på maden eller vender det. Det er ikke nødvendigt at rykke rundt på ingredienserne hele tiden.

Pensl maden før grilning med en lille smule olie eller grill den uden olie. Ved at bruge mindst mulig olie, er grilning ikke blot en spændende måde at tilberede lækker mad på, det er også en sundere tilberedningsmåde. Desuden kan for megen olie kan også udløse en tyk røg.

Direct grillen

Grill aldrig maden for længe

Pas på ikke at grille maden for længe. På siden Temperaturstyring står en praktisk oversigt med retter, vægte, temperaturer og tilberedningstider. For at grille en côte de boeuf eller steak medium-stegt, grilles den fx 6 minutter på hver side. Efter 3 minutters grilning drejes kødet en kvart omgang for at få et smukt rudeformet grillmønster.

Efter noget tid kan du selv vurdere, hvornår din mad er gennemstegt. Tvivler du på det? Så kan du også måle kernetemperaturen, fx med Digital Pocket Thermometer, Dual Probe Remote Thermometer eller Instant Read Digital Thermometer.

Er du færdig med grille? Tag maden ud af EGG’en. Lad grillet kød hvile på et varmt sted eller under aluminiumsfolie i mindst 5 minutter, inden det skæres ud. Dette giver tid til, at saften kan fordeles jævnt i hele kødet, og saften er således mindre tilbøjelig til at gå tabt under udskæringen.

Temperatuur regelen

Hold EGG’ens låg mest muligt lukket

Hold EGG’ens keramiske låg mest muligt lukket under grilning med direkte varme. Konvektionsvarmen (den varme, der dannes af luftstrømmen og refleksionen af varmen, der dannes i keramikken) inde i kuplen sikrer, at maden steges jævnt, og de små åbninger gør, at kun meget lidt fugt kan trænge ud. Resultatet er lækker og saftig mad.

Læg ikke for meget mad på risten ved grilning med direkte varme. Da det kan kvæle ilden i brændkammeret og resultere i, at maden ikke grilles ordentligt. Brug maks. 2/3 til 3/4 af grillristen, så der stadig kan cirkulere varm luft omkring maden, hvorved temperaturfordelingen er optimal. Dette er afgørende for en jævn stegning.

Selvfølgelig kan man ikke lave mad uden at åbne låget helt. Skal låget åbnes alligevel? Åbn altid låget forsigtigt i 2 trin. Det lader luften sive langsomt ind i EGG’en. Hvis du undlader det, risikerer du at antænde en stikflamme (røggaseksplosion).

Grid Scrubber

Er du færdig med at grille? Nyd, gør rent og/eller prøv noget andet!

Er du færdig med at grille? Nyd så din lækker grillede mad, som er lækker sprød udenpå og utroligt mør indeni.

Glem ikke, straks efter grilning, (og når du har nydt maden) at gøre risten ren, så den er klar til brug næste gang. Læs mere på siden Rengøring.

Vil du prøve en anden madlavningsteknik? Læs videre på siden Lav mad med indirekte varme, Røgning eller Bagning.

Sikkerhedstips

Big Green Egg er ekstremt sikker ved anvendelse efter hensigten og i overensstemmelse med bestemte retningslinjer. Der skal imidlertid altid udvises største forsigtighed ved arbejde med ild og kilder til varme, Big Green Egg er ingen undtagelse fra denne forholdsregel! Tag højde for nedenstående sikkerhedstips, vær forsigtig ved antændelse af og arbejde med (glødende) trækul, og pas på varme tilberedningsoverflader og -materialer. På denne måde kan du arbejde sikkert med Big Green Egg og nyde alle de delikate retter, du kan lave med den!

 • Brug ikke EGG’en indendørs

  Antænd aldrig EGG indendørs eller på steder, hvor der ikke er tilstrækkelig ventilation. I situationer, hvor fagfolk anvender EGG’en i køkkenet, sker dette altid i overensstemmelse med bygningsregulativer og i kombination med professionel ventilation og et brandbekæmpelsessystem.

 • Tag højde for lokale regulativer, når EGG anvendes udendørs

  Der kan foreligge lokale restriktioner vedr. tilberedning af fødevarer over åben ild. Ved camping eller tilberedning udendørs, fx ved en picnic, skal der tages højde for lokale (midlertidige) regulativer. Det er muligt, at tilberedning over åben ild er tilladt, men underlagt specifikke regler fx vedr. afstande mellem tilberedningsudstyret og bestemte genstande.

 • Brug aldrig lighterbrændstof eller nogen andre former for antændelige væsker til at antænde EGG’en

  Big Green Egg Premium Organic Lump Charcoal antændes let ved hjælp af naturlige optændingsblokke eller en elektrisk tænder. Anvend aldrig kulbriketter, lighterbrændstof eller nogen form for antændelige væsker. Dette kan medføre, at garantien bortfalder, og samtidig have en (negativ) indvirkning på smagen af de fødevarer, du tilbereder.

 • Sørg for, at luftspjældets gnistfanger altid er lukket

  Ved at holde luftspjældets gnistfanger lukket forhindres, at eventuelle gnister eller varme kul trænger ud af EGG, selv om dette i forvejen er meget usandsynligt. Du behøver kun at åbne gnistfangeren for at fjerne den kolde aske.

 • Forsøg aldrig at fjerne eller justere fyrristen, mens den indeholder varme trækul eller er varm

  Fyrristens keramik bliver ved med at være varm i lang tid. Vent altid med at fjerne eller flytte fyrristen og/eller trækullene i fyrristen, til du er helt sikker på, at både trækullene og fyrristen er køligt helt ned.

 • Efter antændelsen skal metaltoppen med dobbeltfunktion sættes på skorstenen igen

  Din EGG vil meget hurtigt nå meget høje temperaturer, og du vil ikke kunne styre temperaturen, uden at støbejernstoppen med dobbeltfunktion er på plads.

 • Kig aldrig ned i skorstenen, når EGG’en er i brug

  Skorstenen er ikke egnet til brug som inspektionsåbning. Kig aldrig ned i den, hvis EGG’en er i brug eller indeholder antændt trækul. Den varme luft fra skorstenen kan forårsage personskade.

 • Udvis forsigtighed ved berøring af udvendige overflader på EGG’en.

  Selv om Big Green Egg ikke bliver nær så varm som fx en stålgrill, vil den alligevel føles varm under brugen, indtil den køler ned. Hold altid børn, kæledyr og antændelige materialer på afstand af din EGG.

 • Brug altid hjælpemidler til løftning af ristene

  Ristene i EGG’en (Stainless Steel Grid eller Cast Iron Grid) bliver varme ved anvendelse af EGG’en. Brug derfor altid den specialudformede Grid Gripper (risttang) eller Cast Iron Grid Lifter til at holde fast i og løfte den varme grill.

 • Udvis forsigtighed ved afmontering af tilbehør

  Udvis altid største forsigtighed ved fjernelse af varme komponenter eller tilbehørsdele fra EGG, herunder ConvEGGtor eller Flat Baking Stone (den flade bagesten). Anvend altid beskyttelseshandsker såsom EGGmitt eller Silicone Grilling Mitt og de korrekte redskaber for at forhindre forbrændinger. Dele i rustfrit stål, støbejern og keramik vil være meget varme. Sørg for, at de aldrig lægges til side på steder, hvor andre kan blive forbrændt, eller hvor de kan komme i kontakt med antændelige overflader.

 • Vær altid opmærksom på brandfare!

  Efterlad ikke en tændt EGG uden opsyn med låget åbent. Vær opmærksom på tørre blade, gulvmaterialer og andre antændelige materialer, der muligvis befinder sig i nærheden af EGG, mens den er i brug. De kan udgøre en brandfare, hvis de kommer i kontakt med gnister eller varme trækul. Tag højde for omgivelserne, når du bruger din EGG. Åben ild kan medføre fare for personer, dyr, ejendom og natur.

 • Undgå røggaseksplosioner under eller efter brug

  Når kullene i EGG’en begynder at brænde, skal du altid løfte låget (nogle gange) forsigtigt ca. 5 centimeter, før du åbner låget helt. På denne måde kan den indstrømmende luft trænge langsomt ind i EGG’en, og røggaseksplosion (gentænding) forhindres. Vær særligt forsigtig ved åbning af en varm EGG med lukket metaltoppen med dobbeltfunktion og lukkede spjæld, da den pludselige luftindstrømning kan forårsage farlige, store flammer. Hvis det skulle ske mod al forventning? Luk låget og luftspjældene med det samme for at slukke flammen. Åbn låget igen forsigtigt nogle centimeter et par gange, inden du åbner det helt. Det anbefales altid at bære varmefaste handsker og at træffe forholdsregler for at beskytte dig selv.

 • Anvend aldrig vand til at slukke trækullene

  Hvis du lukker luftspjældet og sætter den keramiske slukhætte på toppen af skorstenen, vil trækullene gå ud af sig selv i løbet af ca. 20 minutter. Du behøver altså aldrig at bruge vand eller et andet slukningsmiddel.

Big Green Egg har gjort sig store bestræbelser for at sørge for, at EGG er sikker at bruge. Det er brugerens ansvar til enhver tid at tage højde for vedkommendes egen sikkerhed og omgivelsernes sikkerhed og at udvise omhu og forsigtighed ved håndtering af EGG’en og eventuelt tilbehør.

Inspiration Today

Vil du gerne modtage din portion inspiration via e-mail? Tilmeld dig til vores månedlige nyhedsbrev Inspiration Today, og modtag endnu flere smagfulde idéer i din indbakke. Så modtager du automatisk de lækreste opskrifter, inspirerende sæsonmenuer, praktiske tips m.m.!

TILMELDING