Ved hjælp af convEGGtor, risten i rustfrit stål, og Flat Baking Stone, den flade bagesten, kan du nemt lave din Big Green Egg om til en stenovn, hvor du selv laver de lækreste pizzaer og bager det lækreste brød. På denne måde kan du variere endeløst og det bliver endnu sjovere at lave mad udenfor. Er du nysgerrig efter, hvordan man bager i Big Green Egg? Vi forklarer det for dig!

Se videoen

At lave pizza i Big Green Egg

Gør som følger for at lave pizza i Big Green Egg:

Trin 1: Kom trækul og optændingsblokke i EGG’en, og tænd dem.

Trin 2: Placér convEGGtor i EGG’en (med benene pegende opad), når optændingsblokkene er brændt ned, og læg Stainless Steel Grid (risten i rustfrit stål) ovenpå.

pizza steen in de big green egg

Trin 3: Opvarm EGG’en til cirka 250 °C. Åbn luftspjældet nederst i det keramiske understel mindst tre fjerdedele og åbn den multifunktionelle støbejernskrans på EGG’ens keramiske slukhætte helt for at opnå denne temperatur. Er den ønskede temperatur nået? Luk den multifunktionelle støbejernskrans (delvist) derefter, så temperaturen forbliver stabil.

Trin 4: Anbring Baking Stone (bagestenen) på Stainless Steel Grid (risten i rustfrit stål), 10 minutter inden du starter med at lave pizzaer, så den kan opvarmes. På denne måde brænder pizzabunden ikke på og dejen klistrer ikke til bagestenen under bagningen.

bloem op de baking stone strooien

Trin 5: Har din EGG nået den ønskede temperatur og er Flat Baking Stone (den flade bagesten) varm? Strø et tyndt lag mel på stenen, og anbring pizzaen i EGG’en. Det er meget nemt ved hjælp af fx et praktisk redskab kaldt Aluminium Pizza Peel (aluminiums pizzaspade). Melet hjælper også med til at bunden ikke klistrer til bagestenen.

Trin 6: Luk låget, hold øje med temperaturen, og vent til pizzaen er klar! At bage pizza i en varm ovn går hurtigt. Det er praktisk, for så du kan nemt lave den ene efter den anden!

Bakken-pizza-cutter

Trin 7: Er pizzaen klar? Tag den så (eventuelt igen ved hjælp af Aluminium Pizza Peel) fra Flat Baking Stone (den flade bagesten), skær den i dejlige stykker og server dem. Buon appetito!

Lad convEGGtor og Flat Baking Stone (den flade bagesten) efter bagning køle ned i den lukkede EGG.

At bage brød i Big Green Egg

At bage brød i Big Green Egg foregår, bortset fra nogle detaljer, i grunden på samme måde som at bage pizza:

 • Pizzaer bages nogle minutter ved høj temperatur. Brød bages i længere tid ved en lavere temperatur. Fyr EGG’en op til en lidt lavere temperatur, og luk støbejernskransen noget tidligere for at opnå en stabil temperatur ved 200 °C. Den præcise temperatur afhænger af, hvilken type brød du bager og opskriften.
 • Når man bager brød anbefales det at stille en bakke med vand på ConvEGGtor, inden Stainless Steel Grid (risten i rustfrit stål) og Flat Baking Stone (den flade bagesten) anbringes i EGG’en: Dette hjælper brødet med at hæve.

Der er ubegrænsede muligheder for at bage brød og pizza på Big Green Egg. Har du allerede lavet alle slags brød og alle varianter af pizza, og har du lyst til at prøve noget andet? Læs videre på siden Direkte grillstegning, Indirekte madlavning eller Røgning.

Sikkerhedstips

Big Green Egg er ekstremt sikker ved anvendelse efter hensigten og i overensstemmelse med bestemte retningslinjer. Der skal imidlertid altid udvises største forsigtighed ved arbejde med ild og kilder til varme, Big Green Egg er ingen undtagelse fra denne forholdsregel! Tag højde for nedenstående sikkerhedstips, vær forsigtig ved antændelse af og arbejde med (glødende) trækul, og pas på varme tilberedningsoverflader og -materialer. På denne måde kan du arbejde sikkert med Big Green Egg og nyde alle de delikate retter, du kan skabe med den!

 • Brug ikke EGG’en indendørs

  Antænd aldrig EGG indendørs eller på steder, hvor der ikke er tilstrækkelig ventilation. I situationer, hvor fagfolk anvender EGG’en i køkkenet, sker dette altid i overensstemmelse med bygningsregulativer og i kombination med professionel ventilation og et brandbekæmpelsessystem.

 • Tag højde for lokale regulativer, når EGG anvendes udendørs

  Der kan foreligge lokale restriktioner vedr. tilberedning af fødevarer over åben ild. Ved camping eller tilberedning udendørs, fx ved en picnic, skal der tages højde for lokale (midlertidige) regulativer. Det er muligt, at tilberedning over åben ild er tilladt, men underlagt specifikke regler fx vedr. afstande mellem tilberedningsudstyret og bestemte genstande.

 • Brug aldrig lighterbrændstof eller nogen andre former for antændelige væsker til at antænde EGG’en

  Big Green Egg Premium Organic Lump Charcoal antændes let ved hjælp af naturlige optændingsblokke eller en elektrisk tænder. Anvend aldrig kulbriketter, lighterbrændstof eller nogen form for antændelige væsker. Dette kan medføre, at garantien bortfalder, og samtidig have en (negativ) indvirkning på smagen af de fødevarer, du tilbereder.

 • Sørg for, at luftspjældets gnistfanger altid er lukket

  Ved at holde luftspjældets gnistfanger lukket forhindres, at eventuelle gnister eller varme kul trænger ud af EGG, selv om dette i forvejen er meget usandsynligt. Du behøver kun at åbne gnistfangeren for at fjerne den kolde aske.

 • Forsøg aldrig at fjerne eller justere fyrristen, mens den indeholder varme trækul eller er varm

  Fyrristens keramik bliver ved med at være varm i lang tid. Vent altid med at fjerne eller flytte fyrristen og/eller trækullene i fyrristen, til du er helt sikker på, at både trækullene og fyrristen er køligt helt ned.

 • Efter antændelsen skal metaltoppen med dobbeltfunktion sættes på skorstenen igen

  Din EGG vil meget hurtigt nå meget høje temperaturer, og du vil ikke kunne styre temperaturen, uden at støbejernstoppen med dobbeltfunktion er på plads.

 • Kig aldrig ned i skorstenen, når EGG’en er i brug

  Skorstenen er ikke egnet til brug som inspektionsåbning. Kig aldrig ned i den, hvis EGG’en er i brug eller indeholder antændt trækul. Den varme luft fra skorstenen kan forårsage personskade.

 • Udvis forsigtighed ved berøring af udvendige overflader på EGG’en.

  Selv om Big Green Egg ikke bliver nær så varm som fx en stålgrill, vil den alligevel føles varm under brugen, indtil den køler ned. Hold altid børn, kæledyr og antændelige materialer på afstand af din EGG.

 • Brug altid hjælpemidler til løftning af grillen

  Ristene i EGG’en (Stainless Steel Grid eller Cast Iron Grid) bliver varme ved anvendelse af EGG’en. Brug derfor altid den specialudformede Grid Gripper (risttang) eller Cast Iron Grid Lifter til at holde fast i og løfte den varme grill.

 • Udvis forsigtighed ved afmontering af tilbehør

  Udvis altid største forsigtighed ved fjernelse af varme komponenter eller tilbehørsdele fra EGG, herunder ConvEGGtor eller Flat Baking Stone (den flade bagesten). Anvend altid beskyttelseshandsker såsom EGGmitt eller Silicone Grilling Mitt og de korrekte redskaber for at forhindre forbrændinger. Dele i rustfrit stål, støbejern og keramik vil være meget varme. Sørg for, at de aldrig lægges til side på steder, hvor andre kan blive forbrændt, eller hvor de kan komme i kontakt med antændelige overflader.

 • Vær altid opmærksom på brandfare!

  Efterlad ikke en tændt EGG uden opsyn med låget åbent. Vær opmærksom på tørre blade, gulvmaterialer og andre antændelige materialer, der muligvis befinder sig i nærheden af EGG, mens den er i brug. De kan udgøre en brandfare, hvis de kommer i kontakt med gnister eller varme trækul. Tag højde for omgivelserne, når du bruger din EGG. Åben ild kan medføre fare for personer, dyr, ejendom og natur.

 • Undgå røggaseksplosioner under eller efter brug

  Når kullene i EGG’en begynder at brænde, skal du altid løfte låget (nogle gange) forsigtigt ca. 5 centimeter, før du åbner låget helt. På denne måde kan den indstrømmende luft trænge langsomt ind i EGG’en, og røggaseksplosion (gentænding) forhindres. Vær særligt forsigtig ved åbning af en varm EGG med lukket metaltoppen med dobbeltfunktion og lukkede spjæld, da den pludselige luftindstrømning kan forårsage farlige, store flammer. Hvis det skulle ske mod al forventning? Luk låget og luftspjældene med det samme for at slukke flammen. Åbn låget igen forsigtigt nogle centimeter et par gange, inden du åbner det helt. Det anbefales altid at bære varmefaste handsker og at træffe forholdsregler for at beskytte dig selv.

 • Anvend aldrig vand til at slukke trækullene

  Hvis du lukker luftspjældet og sætter den keramiske slukhætte på toppen af skorstenen, vil trækullene gå ud af sig selv i løbet af ca. 20 minutter. Du behøver altså aldrig at bruge vand eller et andet slukningsmiddel.

Big Green Egg har gjort sig store bestræbelser for at sørge for, at EGG er sikker at bruge. Det er brugerens ansvar til enhver tid at tage højde for vedkommendes egen sikkerhed og omgivelsernes sikkerhed og at udvise omhu og forsigtighed ved håndtering af EGG’en og eventuelt tilbehør.

Inspiration Today

Vil du gerne modtage din portion inspiration via e-mail? Tilmeld dig til vores månedlige nyhedsbrev Inspiration Today, og modtag endnu flere smagfulde idéer i din indbakke. Så modtager du automatisk de lækreste opskrifter, inspirerende sæsonmenuer, praktiske tips m.m.!

TILMELDING