Използването на вашия уред Big Green Egg започва, когато го запалите, и приключва, когато го загасите. Ако правите това за първи път, можем да ви помогнем. Гледайте нашето видео с инструкции или прочетете информацията за всички процедури по запалване и гасене, когато пожелаете.

Гледайте видеото

Premium Lump Charcoal

Запалване на вашето Яйце

При запалване на вашето Яйце ще имате нужда от кубчета за разпалване на въглища (например, нашите Натурални кубчета за разпалване на въглища), дълги кибритени клечки или безопасна Запалка за въглища  и, разбира се, дървени въглища. Препоръчва се да използвате по-едри дървени въглища от типа на нашите Оригинални дървени въглища 100% натурални. Никога не използвайте брикети, дървесина или други материали.

Стъпка 1: Поставете чугунената клапа с двойна функция / рЕГГулатора  върху керамичния купол на Яйцето. Това ще ви позволи да контролирате въздушния поток и температурата в барбекюто.

Стъпка 2: Напълнете керамичното огнище с дървени въглища до ръба и напълно отворете плъзгача на вратичката за въздух в керамичната основа.

Стъпка 3: Разпределете три кубчета за разпалване върху дървените въглища и ги запалете. Оставете керамичния купол отворен. Наличният кислород ще ускори процеса на запалване.

Стъпка 4: След около 10-15 минути въглищата ще започнат да горят добре. Поставете необходимите аксесоари в Яйцето и затворете купола.

Сега Big Green Egg ще започне да се загрява до желаната температура. Регулирайте чугунената клапа с двойна функция / рЕГГулатора и вратичката за въздух, така че да се достигне желаната температура, и дръжте купола затворен колкото може по-дълго. Можете да прочетете повече за контрола на температурата на страницата „Контрол на температурата“ (Temperature control).

Reggulator

Гасене на вашето барбекю Big Green Egg

За да загасите безопасно барбекюто, всичко, което трябва да направите, е да спрете подаването на кислород. По този начин дървените въглища в Яйцето постепенно ще се охладят.

Стъпка 1: Затворете вратичката за въздух в керамичната основа на Яйцето.

Стъпка 2: Затворете чугунената клапа с двойна функция / рЕГГулатора на керамичния купол на Яйцето или, още по-добре, заменете чугунената клапа с двойна функция с керамичната шапка за гасене (това не се прилага, когато вашето барбекю е с рЕГГулатор).

Стъпка 3: Изчакайте около 20 минути, докато дървените въглища се охладят напълно. Би било неразумно да се отваря куполът през това време, тъй като внезапното нахлуване на въздух може да предизвика избухване на пламъци (обратна тяга).

Можете да използвате изгасените дървени въглища за следващото готвене. Първо отстранете старата пепел, а след това допълнете нови дървени въглища и запалете отново барбекюто Big Green Egg.

Съвети за безопасност

Уредът Big Green Egg е изключително безопасен за употреба, при условие че се използва по предназначение и че се следват определени насоки. Винаги трябва да бъдете много внимателни, когато работите с огън или топлина. Същото се отнася и за работата с Big Green Egg. Докато използвате вашия уред , следвайте съветите за безопасност, посочени по-долу, и бъдете внимателни, когато запалвате дървените въглища и работите с жарта и нагорещените повърхности и материали. По този начин можете да се насладите на използването на Big Green Egg и на ароматните и вкусни ястия.

 • Не използвайте Яйцето на закрито

  Не запалвайте Яйцето на закрито или на място с недостатъчна вентилация. Въпреки че някои професионалисти може да използват барбекюто в кухните си, това винаги е в съответствие със строителните разпоредби и изисква наличие на професионална вентилационна и пожарогасителна система.

 • Съблюдавайте местните разпоредби, когато използвате уредана открито

  Готвенето на открит огън не е позволено навсякъде. Ако се намирате в къмпинг или на място за пикник, трябва да спазвате местните разпоредби, било то временни или други. Възможно е готвенето на открит огън да е разрешено, но да се прилагат специални правила – например във връзка с разстоянието между уреда за готвене и някои предмети.

 • Не използвайте газ за запалки или други запалими течности, за да запалите Яйцето

  Оригиналните дървени въглища Big Green Egg 100% натурални се запалват много бързо с помощта на Натуралните кубчета за разпалване или Запалката за въглища . Не използвайте брикети, газ за запалки или други запалими течности. Това може да доведе до отпадане на гаранцията и до загуба на аромата на продуктите за готвене.

  EGGniter – here it is written electric lighter but I changed it with the Eggniter. Hope it is ok? May be you can link it.

 • Дръжте мрежата на вратичката за въздух затворена

  Като държите мрежата затворена, вие предотвратявате излизането на искри от барбекюто и избягвате риска от изгаряне от въглени, изпаднали извън Яйцето, колкото и малък да е той. Трябва да отваряте мрежата с плъзгане, само когато отстранявате студената пепел.

 • Никога не изваждайте или премествайте огнището, ако то е нагорещено или съдържа горещи въглени

  Керамичният материал на огнището задържа топлината дълго време. Изчакайте преди да отстраните или преместите огнището и/или въглените в огнището, докато не сте сигурни, че както въглените, така и огнището са охладени напълно.

 • След запалване на Яйцето поставете чугунената клапа с двойна функция върху комина / рЕГГулатора

  Без чугунената клапа с двойна функция / рЕГГулатора температурата в Яйцето ще се повиши значително, без да можете да я контролирате.

 • Никога не гледайте в комина, когато уредът се използва

  Коминът не е прозорче за наблюдение. Никога не гледайте в него, когато използвате Яйцето или когато дървените въглища горят, защото горещият въздух, издигащ се от комина, може да причини сериозни наранявания.

 • Внимавайте, когато докосвате външната страна на Яйцето

  Въпреки че отвън Big Green Egg няма да се нагорещи чак толкова, колкото едно стоманено барбекю например, то все пак ще е доста горещо, когато се използва или преди да се е охладило. Не допускайте деца, домашни любимци и запалими материали в близост до барбекюто.

 • Използвайте правилните аксесоари за повдигане на скарите

  Когато Яйцето се използва, решетките (Решетката от неръждаема стомана  и Чугунената решетка ) се нагорещяват. Ето защо трябва да използвате специално разработената за целта Щипка за повдигане на решетки  или Масивна щипка за повдигане на чугунени решетки , за да хванете и повдигнете горещите решетки.

 • Внимавайте, когато отстранявате използваните аксесоари

  Винаги бъдете изключително предпазливи при отстраняване на горещи компоненти и аксесоари от Яйцето, като например Керамичния конвЕГГтор или Камъка за печене. Винаги трябва да използвате топлоустойчиви ръкавици, като например нашите Р  или Силиконовата грил ръкавица , както и подходящите инструменти, Ркавицаза да предотвратите изгаряния. Неръждаемата стомана, чугунът и керамиката могат да станат изключително горещи. Поставете използваните аксесоари на незапалима повърхност, където няма да бъдат докоснати случайно и да причинят изгаряния.

 • Никога не забравяйте за опасността от пожар!

  Никога не оставяйте работещо барбекю с отворен купол без надзор. Когато Яйцето се използва, внимавайте за наличие на сухи листа, дървени подове и други запалими материали в непосредствена близост. Те може да създадат опасност от пожар, ако влязат в контакт с искри или горещи въглени. Също така внимателно наблюдавайте обкръжението си, когато използвате Яйцето. Огънят може да бъде опасен за хората, животните, имуществото и природата.

 • Предотвратяване на обратна тяга по време на или след употреба

  Щом въглищата в Яйцето започнат да горят, трябва първо да отворите купола внимателно на около 5 см. няколко пъти, преди да го отворите напълно. Това позволява въздухът бавно да навлезе в Яйцето, като по този начин се предотвратява възникването на обратна тяга. Бъдете много внимателни, когато отваряте нагорещено барбекю със затворена чугунена клапа с двойна функция и вратичка за въздух, тъй като внезапният приток на въздух може да доведе до опасно високи пламъци. Ако това се случи, незабавно затворете купола, за да загасите пламъците, след което внимателно отворете купола на няколко сантиметра няколко пъти, преди да го отворите напълно. Препоръчваме ви винаги да носите топлоустойчиви ръкавици и да осигурите подходящи средства за лична защита.

 • Никога не гасете въглените с вода

  Ако затворите вратичката за въздух след употреба и покриете комина с керамичната шапка за гасене (или затворите напълно рЕГГулатора), въглените ще изгаснат за около 20 минути. Това означава, че никога не трябва да използвате вода или друг пожарогасителен агент.

Компанията Big Green Egg е направила всичко възможно, за да гарантира безопасността на уреда при употреба. Но все пак потребителите са тези, които трябва да носят отговорност и да гарантират собствената си безопасност и безопасността на средата си. Потребителите винаги трябва да действат разумно и да работят внимателно с уреда и съответните аксесоари.

Бюлетин

Ако искате да получавате вашата доза вдъхновение по електронната поща, регистрирайте се за месечния ни информационен бюлетин Inspiration Today и добавете малко вкус към входящата си поща. Това е всичко, което трябва да направите, за да получавате най-вкусните рецепти, вдъхновяващи сезонни менюта, практически съвети и много, много повече!

Регистрирайте се