Информацията в този уебсайт, в това число (но не само) текстове, изображения, връзки и други материали, е подбрана изключително внимателно. Въпреки това Big Green Egg Europe не гарантира, че уебсайтът: (i) ще отговаря на вашите изисквания; (ii) ще функционира без прекъсване, сигурно и без грешки или вируси; и (iii) ще съдържа пълна, точна и актуална информация.

Big Green Egg Europe и всички ангажирани предоставящи помощ/трети страни не могат по никакъв начин да бъдат подведени под отговорност за каквито и да било последици от: (i) достъп до; (ii) невъзможността за достъп до; (iii) използването на този уебсайт (и информацията, която съдържа), в това число (но не само) всяка вреда, претърпяна от посетителя на този уебсайт, по пряк или косвен начин. Следователно, използването на уебсайта на Big Green Egg Europe и съдържащата се в него информация се извършва изцяло на риск за посетителя на уебсайта.

Big Green Egg Europe си запазва правото по всяко време едностранно да променя съдържанието на този уебсайт, в това число (но не само) да адаптира съществуващо съдържание и да добавя или премахва съдържание, без да предоставя предварително уведомление за това.

Никоя информация в уебсайта на Big Green Egg Europe не е или не може да се разглежда като конкретно предложение за сключване на споразумение с Big Green Egg Europe. Big Green Egg Europe не сключва споразумения чрез своя уебсайт.