Pas blerjes së një BigGreenEggMini, është e rëndësishme që jo vetëm të montoni saktë, por edhe të montoni sigurt pjesët e saj të ndryshme. Video-klipi jonë i montimit hap pas hapi do t’ju tregojë se sa lehtë është ta bëni këtë.

Shikoni video-klipin

Dëshironi të rishikoni hapat më të rëndësishëm të montimit të pajisjes tuaj EGG kurdo që ju përshtatet më së miri? Ne i kemi radhitur këta hapa në vijim!

Para se të filloni: hapeni paketimin dhe kontrolloni nëse në tëështë udhëzuesi dhe të gjitha pjesët e BigGreenEggMini.

Mini monteren

Hapi 1: Filloni duke fiksuar njërën anë të menteshës në shiritin e zi të poshtëm. Përdorni bulonat dhe dadot e furnizuar për të bërë një gjë të tillë.

Hapi 2: Fiksoni anën tjetër të menteshës dhe dorezën e drurit në shiritin e zi të sipërm. Ne kemi ofruar edhe bulona dhe dado për këtë qëllim. Sigurohuni që mos ta montoni dorezën mbrapsht. Kontrolloni për të siguruar që gjithçka është shtrënguar siç duhet.

Hapi 3: Fiksoni shiritin e zi të poshtëm në pjesën e sipërme të bazës prej qeramike. Sigurohuni që ta poziciononi saktë  dorezën duke e marrë për bazë pikën e saj të mesit.

Mini monteren

Hapi 4: Pastaj vendosni kapakun prej qeramike me oxhak dhe fiksojeni atë në shiritin e epërm të zi. Kushtojini vëmendje pozitës së saktë të termometrit dhe logos së BigGreenEgg në kapak teksa bëni një gjë të tillë. Termometri dhe logoja duhet të vendosen në vijë të drejtë mbi dorezë.

Hapi 5: A keni vendosur gjithçka në vendin e duhur? Fiksoni mirë shiritat e zi në të dy anët e pajisjes EGG duke përdorur bulonat (e gjatë) dhe dadot që keni në paketim. Kontrolloni se dadot tjera në shiritat e zi nuk janë çliruar. Nëse është e nevojshme, shtrëngojini ato përsëri.

Mini monteren

Hapi 6: Vendosni termometrin në kapakun prej qeramike të pajisjes EGG dhe fiksojeni atë nga pjesa e brendshme e kapakut.

Hapi 7: Vendosni enën qeramike të zjarrit (mangallin) në bazën e “EGG”. Sigurohuni që vrima në fund të enës së zjarrit është në të njëjtën lartësi si dera e rrymimit të ajrit. Pastaj vendosni grilën e qymyrit, unazën qeramike të zjarrit dhe grilën prej çeliku të pandryshkshëm në “EGG”. Sigurohuni që vrimat më të mëdha në unazënqeramike të zjarrit të jenë në pjesën e sipërme.

Hapi 8: Fiksoni cohën e leshtë të furnizuar në pjesën e sipërme të oxhakut në kapakun prej qeramike. Pastaj vendosni kapakun shuarës prej qeramike (nëse nuk planifikoni ta përdorni “EGG” menjëherë) apo kapakun/mbyllësen e metaltë me funksion të dyfishtë (nëse planifikoni ta përdorni “EGG” menjëherë).

Urime! Pajisja juaj “Mini” është gati për përdorim! Për më shumë informata, mund të lexoni në faqen e Përdorimit të EGG  oseshkarkoni Udhëzuesin për përdorues të Big Green Egg.

Këshilla të sigurisë

“BigGreenEgg” është shumë e sigurt për t’u përdorur, me kusht që “EGG” përdoret për qëllimin e saj të synuar dhe ndiqen udhëzimet e caktuara. Gjatë montimit të “EGG” tuaj, merrni parasysh këshillat e mëposhtme të sigurisë në mënyrë që të shijoni përdorimin pa brenga të “BigGreenEgg” dhe shijet e ushqimeve të mrekullueshme, nga të cilat ju shkon goja lëng, që mund t’i përgatisni në të!

 • Vendoseni dhe përdoreni “EGG” në një vend që është i sigurt dhe ku sipërfaqja e tokës është e rrafshët.

  Sigurohuni që “EGG” të jetë stabile dhe asnjëherë mos e vendosni në sipërfaqe të pjerrët  ose jo të rrafshët. Mundësisht, vendosni “EGG” në një “fole të EGG” (EGG Nest) ose “bartëse të EGG” (EGG Carrier). Nëse e keni vendosur “EGG” në/mbi një tavolinë me rrota, sigurohuni që t’i bllokoni rrotat sapo “EGG” të jetë në vendin e vet në mënyrë që të mos lëviz.

 • Mos e vendosni “EGG” në sipërfaqe druri ose sipërfaqe tjera të djegshme, ose në afërsi të objekteve të djegshme.

  Kur “BigGreenEgg” është në përdorim, fundi i bazës prej qeramike rrezaton një sasi të madhe të nxehtësisë. Shmangni rrezikun e zjarrit dhe asnjëherëmos e përdorni “EGG” në ose në afërsi të drurit ose objekteve tjera të djegshme, ose nën drunjë të ulët ose degë të varura.

  “EGG” është e destinuar që të përdoret në një “fole metali të EGG” ose në një tavolinë të veçantë integrale në mënyrë që të ekzistojë një hapësirë e zbrazët nën “EGG”. Si alternativë, “EGG” mund të vendoset në një pllakë betoni. Asnjëherë mos e vendosni “EGG” afër një hapësire magazinimi që mund të përmbajë substanca të djegshme.

 • Lëvizni “EGG” duke e tërhequr atë, e jo duke e shtyrë.

  Nëse dëshironi ta lëvizni “EGG”, ju rekomandojmë që t’i vendosni të dyja duart në “folenë e EGG”/“bartësin e EGG” ose në “mbajtësin e folesë” (NestHandler) dhe ta tërhiqni “EGG” prapa jush. Mos e shtyni atë para jush! “Foleja e EGG” ose “mbajtësi i folesë” nuk janë paraparë të tërhiqen në ndonjë sipërfaqe jo të rrafshët të tokës, siç janë guralecët, toka e butë ose bari. Lëvizeni “EGG” nëpër një sipërfaqe stabile dhe kërkoni nga dikush që t’ju ndihmojë, nëse është e nevojshme.

“BigGreenEgg” ka bërë gjithçka që është e mundur për të ofruar siguri të pajisjes së gatimit kur është në përdorim. Megjithatë, vetë përdoruesit janë përgjegjës për sigurinë e tyre dhe atë të mjedisit të tyre. Përdoruesit duhet gjithmonë të veprojnë me kujdes dhe ta trajtojnë “EGG” dhe pajisjet shtesë me kujdesin më të madh.

Inspiration Today

Nëse dëshironi të merrni dozën tuaj të inspirimit nëpërmjet e-mail, atëherë regjistrohuni për fletushkën tonë mujore Inspiration Today dhe shtoni pak më shumë shije inbox-it tuaj. Kjo është e gjitha që ju duhet të bëni për të marrë recetat më të shijshme, meny inspiruese sezonale, këshilla praktike dhe shumë, shumë më tepër!

Regjistrimi