Použitím convEGGtora a kameňa na pečenie sa Big Green Egg zmení na tradičnú babičkinu pec, v ktorej môžete piecť najchutnejšie pizze, koláče a chrumkavý chlieb. Pečenie v zelenom vajíčku umožňuje nekonečné variácie prípravy skvelého jedla a ešte viac zábavy z varenia v exteriéri . Ste zvedaví, ako funguje pečenie v Big Green Egg? Radi vám všetko vysvetlíme!

Pozrite si video

Pečenie pizze v Big Green Egg

Ak chcete piecť pizzu v Big Green Egg, postupujte následovne:

Krok 1: Naplňte zelené vajíčko uhlím, vložte pevný podpaľač, prípadne požite elektrický a (zapáľte drevné uhlie).

Krok 2: Keď zapálite zelené vajíčko, umiestnite convEGGtor do vajíčka tak, aby nohy conveggtora smerovali hore a na ne umiestnite antikorový rošt.

pizza steen in de big green egg

Krok 3: (Zelené vajíčko zahrejte na teplotu približne 250 ° C). Ak chcete dosiahnuť takú vysokú teplotu, otvorte spodné dvierka najmenej na 3/4 a úplne otvorte dvojfunkčný regulačný vrchnák. Po dosiahnutí požadovanej teploty (čiastočne) zatvorte regulačný vrchnák, aby ste udržali teplotu konštantnú.

Krok 4: Asi 10 minút pred pečením pizze položte kameň na pečenie na antikorový rošt, aby sa predhrial. To zabráni, aby sa cesto v priebehu pečenie spálilo alebo prilepilo.

bloem op de baking stone strooien

Krok 5: Ako náhle Big Green Egg dosiahne požadovanú teplotu a kameň na pečenie je horúci, posypte kameň tenkou vrstvou múky a položiť pizzu. Pizzu ľahko vložíte ako aj vyberie s pomocou (hliníkovej lopaty na pizzu). Múka tiež zabráni prilepeniu pizze ku kameňu.

Krok 6: Zatvorte keramickú kopulu, sledujte teplotu a počkajte pokiaľ pizza nebude hotová! Väčšina pízz sa pečie len pár minút, takže môžete piecť jednu pizzu za druhou.

Bakken-pizza-cutter

Krok 7: Ako náhle je pizza upečená, vytiahnite ju z Big Green Egg (pomocou hliníkovej lopaty na pizzu), nakrájajte ju na kúsky a môžete podávať. Dobrú chuť!

Po pečení nechajte convEGGtor a kameň na pečenie postupne vychladnúť v (uzavretom) vajíčku.

Pečenie chleba v Big Green Egg

Pečenie chleba v Big Green Egg je rovnako jednoduché ako pečenie pizze, s výnimkou niekoľkých detailov:

 • Pizze sa pečú niekoľko minút pri vysokej teplote. Chlieb je často pečený pri nižšej teplote a dlhšie. Inými slovami, nahrejte zelené vajíčko na požadovanú teplotu okolo 200 ° C. Presná teplota však závisí od typu chleba, ktorý pečiete a od receptúry.
 • Keď pečiete chlieb je nutné skôr ako na convEGGtor umiestnite antikorový rošt položiť na convEGGtor misku s vodou. Vhkosť vo vajíčku zabezpečí ešte lepšie upečenie vláčneho a chrumkavého chleba.

Pečenie chleba a pízz vo vajíčku je prudko návykové, ak však máte chuť vyskúšať uvariť vo vajíčku niečo nové, prečítajte si viac informácií o (Grilovaní), (Nepriamom varení) alebo(Údení).

Bezpečnostné tipy

Big Green Egg je veľmi bezpečný, pokiaľ je používané na určený účel a sú dodržiavané výrobcom stanovené pokyny. Pri práci s ohňom musíte vždy byť veľmi opatrní. To isté platí aj pre prácu s Big Green Egg. Pri používaní zelených vajíčok si dávajte pozor na bezpečnostné pokyny uvedené nižšie a hlavne buďte opatrný pri zapaľovaní drevného uhlia a pri práci so žeravým uhlím a horúcimi elementmi Big Green Egg. Jedine takto si môžete bez starosti vychutnať svoje Big Green Egg prípravou jedinečných kulinárskych delikates.

 • Nepoužívajte EGG v interiéri

  Nezapaľujte EGG vo interiéri alebo v priestore s nedostatočným vetraním. Hoci niektorí profesionáli môžu používať Big Green Egg vo svojich kuchyniach, vždy je to v súlade so stavebnými predpismi, čo si vyžaduje prítomnosť profesionálnej ventilácie a protipožiarneho systému.

 • Pri vonkajšom používaní zohľadnite miestne právne predpisy.

  Varenie na otvorenom ohni nie je všade povolené. Ak ste v kempe alebo máte piknik, musíte vždy dodržiavať miestne nariadenia a predpisy. Je možné, že varenie na otvorenom ohni je povolené ale k jeho použitiu platia osobitné pravidlá, napríklad pokiaľ ide o vzdialenosť medzi varným zariadením a určitými objektmi.

 • Nepoužívajte tekuté zapaľovače alebo iné horľavé kvapaliny na zapálenie Big Green Egg.

  Big Green Egg organické kusové drevné uhlie extra premium  sa veľmi rýchlo zapáli pri použité pevných podpaľačov alebo elektrického zapaľovača. Nepoužívajte brikety, iné pevné palivá alebo iné horľavé kvapaliny. To by mohlo spôsobiť prepadnutie záruky a hlavne zhoršiť chuť pripravovaného jedla, prípadne ohroziť užívateľa na živote a zdraví.

 • Sieťku v spodných dvierkach majte zatvorenú.

  Tým, že budete mať sieťku v spodných dvierkach vždy uzavretú, zabránite výletu iskier z Big Green Egg, ako aj možnosti vypadnutia horúceho uhlíka na podlahu. Pri vyberaní popola stačí otvoriť sieťku na spodných dvierok .

 • Nikdy nevyberajte alebo nepremiestňujte keramické ohnisko keď je horúce alebo obsahuje tlejúce uhlie.

  Keramický materiál ohniska si dlhodobo uchováva teplo. Počkajte pred vybraním alebo premiestnením keramického ohniska a / alebo drevného uhlia, kým si nie ste istí, či sa uhlie a keramické ohnisko úplne ochladilo.

 • Po zapálení zeleného vajíčka vždy nasaďte na komín kopuly dvojfunkčný regulačný vrchnák.

  Bez regulačného vrchnáka bude teplota v zelenom vajíčku značne stúpať bez toho, aby ste ju mohli regulovať.

 • Nikdy sa nepozerajte do komína, keď sa EGG používa.

  Komín nie je určený na pozeranie. Nikdy sa nepozerajte dnu, keď sa vajíčko používa alebo keď horí uhlie, pretože horúci vzduch stúpajúci z komína môže spôsobiť vážne zranenie.

 • Počas varenia buďte vždy opatrní pri dotyku glazovaného povrchu EGG.

  Aj keď Big Green Egg nikdy nebude na povrchu tak horúci ako oceľové grily, vždy bude pri používaní horúci. Dávajte pozor aby sa deti alebo domáce zvieratá zdržiavali vo väčšej vzdialenosti od EGG.

 • Na vyberanie roštov použite len originálne príslušenstvo.

  Počas používania vnútorné časti a komponenty sa v EGG (rošt z nehrdzavejúcej ocele a liatinový rošt) zahrievajú. Preto by ste mali používať pri manipulácii s nimi len špeciálne navrhnuté kliešte a náradie.

 • Buďte opatrní pri vyberaní horúceho príslušenstva

  Pri vyberaní horúcich komponentov a príslušenstva z EGG, ako napr.convEGGtor alebo kameň na pečenie , vždy použite len teplovzdorné rukavice a náradie na vyberanie roštov a convEGGtora, aby ste predišli popáleniu. Rošt z nehrdzavejúcej ocele, liatinový rošt alebo keramika sú pri používaní extrémne horúce. Po vybratí zo zeleného vajíčka ich položte len na nehorľavý povrch, tam kde nebudú na dosah a bez úrazu vychladnú.

 • Vždy pozor na nebezpečenstvo vzniku požiaru!

  Nikdy nenechávajte zapálené Big Green Egg s otvorenou kopulou bez dozoru. Pri používaní zeleného vajíčka dávajte pozor na suché listy, drevené podlahy a iné horľavé materiály nachádzajúce sa v jeho bezprostrednej blízkosti. Mohli by predstavovať nebezpečenstvo vzniku požiaru, ak by prišli do kontaktu s iskrami alebo horúcim drevným uhlím. Vždy pozorne sledujte svoje okolie pri používaní EGG, aby ste neohrozili osoby, zvieratá, majetok alebo okolitú prírodu.

 • Zabráňte opätovnému vznieteniu alebo vyšľahnutiu plameňa počas alebo po varení

  Ak drevné uhlie v Big Green Egg tlie, musíte vždy najskôr opatrne pootvoriť kopulu približne o 5 cm na cca 3-5 sekúnd pred úplným otvorením. To umožní pomaly prítok vzduchu do vajíčka a zabráni sa tým možnému vyšľahnutiu plameňov alebo opätovnému vznieteniu po varení. Buďte veľmi opatrní pri otvorení horúceho vajíčka s dvojfunkčným regulačným vrchnákom a spodnými dvierkami, pretože náhli prítok vzduchu môže spôsobiť nebezpečne vysoké plamene. Ak sa tak stane, okamžite zatvorte kopulu na uhasenie plameňov, potom opatrne pootvorte kopulu na niekoľko sekúnd pred úplným otvorením. Odporúčame používať rukavice pre  primeranú osobnú ochranu.

 • Nikdy nehaste drevné uhlie s vodou

  Ak po použití zatvoríte spodné dvierka a nasadíte keramickú čapicu, uhlie do 20 minút vyhasne (uhlie nemá kyslík a teda nemôže horieť – udusí sa). To znamená, že nikdy nebudete musieť používať vodu alebo iné hasiace prostriedky na uhasenie uhlia.

Big Green Egg zabezpečil všetko potrebné pre zaistenie bezpečnosti počas používania. Samotný užívateľ je však osobne zodpovedný zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri varení na drevnom uhlí a používaní EGG a EGG prílušenstva v jeho prostredí. Počas používania Big Green Egg musíme pristupovať k Big Green Egg vždy starostlivo a s najväčšou opatrnosťou.

Inspiration Today

Ak chcete e-mailom dostávať pravidelnú dávku inšpirácie, prihláste sa k odberu nášho mesačného informačného bulletinu Inspiration Today, ktorý vašej schránke dodá tú správnu chuť. Získate tak prístup k najlahodnejším receptom, podnetným sezónnym menu, praktickým radám a mnohým ďalším chrumkavým prekvapeniam!

Registrácia