Pokiaľ ste si kúpili Big Green Egg, tak predtým ako začnete po prvý raz variť vo vajíčku je nutné ho dôkladne zmontovať. Nasledujúce stránky opisujú všetko, čo potrebujete vedieť o montáži Big Green Egg. Vyberte model EGG, ktorý chcete zmontovať zo zoznamu uvedeného nižšie, a zobrazte si alebo prečítajte návod ako ho zmontovať a pripraviť na  varenie. Uistite sa tiež, že ste si dôkladne prečítali naše bezpečnostné pokyny, stiahli používateľskú príručku a pripravili sa na získanie optimálnych zážitkov z varenia na Big Green Egg!

Big Green Egg urobil všetko preto, aby bola zabezpečená maximálna bezpečnosť spotrebiča počas jeho používania. Užívateľ je však zodpovedný za zaistenie vlastnej bezpečnosti a ochrany životného prostredia a musí byť vždy veľmi obozretný počas manipulácie s Big Green Egg, prípadne inými výrobkami, príslušenstvom súvisiacich s EGG.