Jednou z mnohých výhod Big Green Egg je jednoduchá a presná regulácia teploty a to na stupeň presne. Chcete, aby vaše zelené vajíčko bolo teplejšie alebo chladnejšie, alebo chcete mať po dlhšiu dobu rovnakú konštantnú teplotu? Žiaden problém! V Big Green Egg s presnou reguláciou teploty môžete pripraviť všetky svoje jedlá do dokonalosti. Spôsob regulácie teploty je vysvetlený nižšie.

Pozrite si video

Regulácia teploty: kombinované riadenie prietoku vzduchu cez regulačný vrchnák a spodné dvierka

Zapálili ste vaše Big Green Egg a zavreli ste kopulu asi po 15 minútach? Ak áno, vaše zelené vajíčko sa za chvíľu zahreje na správnu teplotu. Je veľmi ľahké následne zvýšiť alebo znížiť teplotu alebo ju udržať na rovnakej úrovni. Vyžaduje to však nejakú prax, ale po niekoľkých grilovaniach sa čoskoro dostanete do toho .

Regulácia teploty v Big Green Egg je založená na kombinácii nastavenia prietoku vzduchu cez spodné dvierka a dvojfunkčný regulačný vrchnák. Pomocou spodných dvierok môžete zhruba určiť teplotný rozsah zeleného vajíčka, najmä hornú hranicu (maximálnu teplotu). Dvojfunkčný regulačný  vrchnák následne pomáha jemne doladiť požadovanú teplotu takmer na stupeň presne.

Reggulator

Zvyšovanie, zníženie a udržiavanie teploty

Teplotu v zelenom vajíčku Big Green Egg regulujeme prietokom vzduchu, konkrétne množstvom kyslíka, cez spodné dvierka a dvojfunkčný regulačný  vrchnák. Čím viac kyslíka tlejúce drevné uhlie bude mať, tým rýchlejšie bude horieť  a teplota rásť. A naopak, čím menej kyslíka, tým nižšia bude teplota.

Chcete v EGG zvýšiť teplotu? Ak áno, potom musíte zvýšiť prúdenie vzduchu. Otvorte regulačný  vrchnák, čím začne do vajíčka prúdiť viac vzduchu a / alebo otvorte spodné dvierka.

Chcete znížiť teplotu v EGG? Musíte najskôr obmedziť prietok vzduchu tým, že zavriete regulačný vrchnák a /alebo spodné dvierka.

Chcete udržať v EGG konštantnú teplotu? Zatvorte dvojfunkčný regulačný vrchnák, ale dbajte na to, aby otvory na na regulačnom vrchnáku boli úplne alebo čiastočne otvorené (v závislosti od teploty). Takto môžete udržiavať teplotu v na požadovanej úrovni.

Teploty a nastavenia

Potrebujete teplotu medzi 60°C – 150°C? Mierne pootvorte spodné dvierka  a vetracie otvory regulačného vrchnáka otvorte na 1/4.

Potrebujete teplotu medzi 150°C – 220°C? Mierne pootvorte spodné dvierka  a vetracie otvory regulačného vrchnáka otvorte na 3/4.

Potrebujete teplotu medzi 200°C – 220°C? Otvorte spodné dvierka na 1/4  a vetracie otvory regulačného vrchnáka otvorte na plno.

Potrebujete teplotu medzi 280°C – 350°C? Otvorte spodné dvierka na plno  a vetracie otvory regulačného vrchnáka otvorte na polovicu.

Spôsoby varenia, teplota a čas

Pizzu môžete piecť 6-10 min pri teplote 250°C, bravčový bôčik pri teplote 100°C môžete variť pomalým spôsobom po dobu približne 3 hodín. Každá príprava , spôsob varenia alebo pripravované množstvo vyžaduje odlišnú teplotu a iný čas. Nižšie pripojenej tabuľke nájdete najčastejšie spôsoby varenia, teplotu a čas.

Príprava Hmotnosť Teplota Big Green Egg Teplota jadra Čas (cca)
Priame grilovanie
Zelenina a ovocie 20-100 g 220°C 2-5 min.
Mäkkýše 20-100 g 220°C 55°C 13 min.
Ryby 150-250 g 220°C 55°C 13 min.
Côte de boeuf (Cowboy steak) 1 kg 230-250°C 52-58°C 16-20 min.
Ribeye steak (vysoká roštenka) 100-250 g 220°C 50-68°C 5-10 min.
Jahňacie kotlety 100-250 g 220°C 50-68°C 5 – 10 min.
Hydina 100-250 g 150°C 77°C 16-20 min.
Kačacie prsia 300 g 190-200 ℃ 54 ℃ 6-8 min
Nepriame varenie
Bravčová krkovička 2-5 kg 120°C 65°C 4 hod.
Jahňacie stehno 2-5 kg 120°C 55°C 3 hod.
Hovädzí vrchný šál (frikando) 2-5 kg 120°C 48°C 1,5 hod.
Celé kurča 1,5 kg 180°C 77°C 75-90 min.
Kuracie stehno 250 g 180°C 77°C 35-34 min.
Kuracie prsia 250 g 180°C 77°C 16-20 min.
Údenie
Bravčová krkovička 2-5 kg 90°C 65°C 8-9 hod.
Hovädzí vrchný šál (frikando) 1-3 kg 90°C 48°C 1,5 hod.
Losos 180 g 90°C 50°C 20-25 min.
Dusenie
Dusené mäso 2-8 kg 150°C 3-4 hod.
Dusená zelenina 1-5 kg 150°C 20 min.
Pečenie na kameni
Pizza (základ 2 – 3 mm) 250°C 6-10 min.
Opečené zemiaky 150°C 2-3 hod.
Opečená koreňová zelenina 150°C 2-3 hod.
Teplá čokoládová torta 200°C 15 min.
Temperatuur regelen

Vplyv kopuly na teplotu

Odporúčame, aby ste počas varenia v zelenom vajíčku mali kopulu čo najviac zatvorenú. To optimalizuje cirkuláciu vzduchu v EGG a  zabezpečuje dokonalé a rovnomerné uvarenie pripravovaného jedla.

Uzavretá kupola taktiež napomáha k udržaniu konštantnej teploty v Big Green Egg. Nerobte si žiadne starosti ak vám teplota po otvorení kupoly a jej zatvorení klesla. Následne prítokom nového vzduchu do vajíčka uhlie dostalo kyslík, čo spôsobí lepšie horenie a rýchle vrátenie teploty do predchádzajúcej hodnoty.

Upozorňujeme, že z bezpečnostných dôvodov je nutné otvárať kupolu opatrne a v dvoch fázach, najmä pri veľmi vysokých teplotách. Najskôr pootvorte kopulu asi do výške 5 cm na 5 sekúnd, aby sa do vajíčka dostal studený vzduch a horúci vzduch sa mohol dostať von. Následne môžete kupolu pomaly úplne otvoriť. Týmto sa zabráni vzplanutiu a vzniku spätného rázu od plameňa.

Temperatuur regelen

Vplyv príslušenstva na teplotu

Vybratia príslušenstva z vajíčka a najmä jeho opätovné vloženie po vychladení do horúceho vajíčka môže spôsobiť zmenu teploty. Tento účinok je ešte väčší, ak sa príslušenstvo vkladá do horúceho vajíčka úplne studené. Týka sa to hlavne convEGGtora alebo kameňa na pečenie. Pokiaľ ich vložíte do EGG studené, teplota vo vajíčku výrazne klesne.

V prípade razantného poklesu teploty stačí len zvýšiť prietok vzduchu a počkať na zvýšenie teploty. Keď zelené vajíčko dosiahne správnu teplotu, môžete si byť istý, že aj príslušenstvo je dostatočne horúce na to, aby sa dalo napríklad piecť.

Postupujte podľa nižšie uvedených tipov a Big Green Egg bude okamžite pripravený na vloženie prvého jedla! Viac sa dočítate na stránke Priame grilovanie alebo stiahnite si Big Green Egg užívateľskú príručku.

Bezpečnostné tipy

Big Green Egg je veľmi bezpečný, pokiaľ je používané na určený účel a sú dodržiavané výrobcom stanovené pokyny. Pri práci s ohňom musíte vždy byť veľmi opatrní. To isté platí aj pre prácu s Big Green Egg. Pri používaní zelených vajíčok si dávajte pozor na bezpečnostné pokyny uvedené nižšie a hlavne buďte opatrný pri zapaľovaní drevného uhlia a pri práci so žeravým uhlím a horúcimi elementmi Big Green Egg. Jedine takto si môžete bez starosti vychutnať svoje Big Green Egg prípravou jedinečných kulinárskych delikates.

 • Nepoužívajte EGG v interiéri

  Nezapaľujte EGG vo interiéri alebo v priestore s nedostatočným vetraním. Hoci niektorí profesionáli môžu používať Big Green Egg vo svojich kuchyniach, vždy je to v súlade so stavebnými predpismi, čo si vyžaduje prítomnosť profesionálnej ventilácie a protipožiarneho systému.

 • Pri vonkajšom používaní zohľadnite miestne právne predpisy.

  Varenie na otvorenom ohni nie je všade povolené. Ak ste v kempe alebo máte piknik, musíte vždy dodržiavať miestne nariadenia a predpisy. Je možné, že varenie na otvorenom ohni je povolené ale k jeho použitiu platia osobitné pravidlá, napríklad pokiaľ ide o vzdialenosť medzi varným zariadením a určitými objektmi.

 • Nepoužívajte tekuté zapaľovače alebo iné horľavé kvapaliny na zapálenie Big Green Egg.

  Big Green Egg organické kusové drevné uhlie extra premium  sa veľmi rýchlo zapáli pri použité pevných podpaľačov alebo elektrického zapaľovača. Nepoužívajte brikety, iné pevné palivá alebo iné horľavé kvapaliny. To by mohlo spôsobiť prepadnutie záruky a hlavne zhoršiť chuť pripravovaného jedla, prípadne ohroziť užívateľa na živote a zdraví.

 • Sieťku v spodných dvierkach majte zatvorenú.

  Tým, že budete mať sieťku v spodných dvierkach vždy uzavretú, zabránite výletu iskier z Big Green Egg, ako aj možnosti vypadnutia horúceho uhlíka na podlahu. Pri vyberaní popola stačí otvoriť sieťku na spodných dvierok .

 • Nikdy nevyberajte alebo nepremiestňujte keramické ohnisko keď je horúce alebo obsahuje tlejúce uhlie.

  Keramický materiál ohniska si dlhodobo uchováva teplo. Počkajte pred vybraním alebo premiestnením keramického ohniska a / alebo drevného uhlia, kým si nie ste istí, či sa uhlie a keramické ohnisko úplne ochladilo.

 • Po zapálení zeleného vajíčka vždy nasaďte na komín kopuly dvojfunkčný rEGGulator

  Bez rEGGulator bude teplota v zelenom vajíčku značne stúpať bez toho, aby ste ju mohli regulovať.

 • Nikdy sa nepozerajte do komína, keď sa EGG používa.

  Komín nie je určený na pozeranie. Nikdy sa nepozerajte dnu, keď sa vajíčko používa alebo keď horí uhlie, pretože horúci vzduch stúpajúci z komína môže spôsobiť vážne zranenie.

 • Počas varenia buďte vždy opatrní pri dotyku glazovaného povrchu EGG.

  Aj keď Big Green Egg nikdy nebude na povrchu tak horúci ako oceľové grily, vždy bude pri používaní horúci. Dávajte pozor aby sa deti alebo domáce zvieratá zdržiavali vo väčšej vzdialenosti od EGG.

 • Na vyberanie roštov použite len originálne príslušenstvo.

  Počas používania vnútorné časti a komponenty sa v EGG (rošt z nehrdzavejúcej ocele a liatinový rošt) zahrievajú. Preto by ste mali používať pri manipulácii s nimi len špeciálne navrhnuté kliešte a náradie.

 • Buďte opatrní pri vyberaní horúceho príslušenstva

  Pri vyberaní horúcich komponentov a príslušenstva z EGG, ako napr.convEGGtor alebo kameň na pečenie , vždy použite len teplovzdorné rukavice a náradie na vyberanie roštov a convEGGtora, aby ste predišli popáleniu. Rošt z nehrdzavejúcej ocele, liatinový rošt alebo keramika sú pri používaní extrémne horúce. Po vybratí zo zeleného vajíčka ich položte len na nehorľavý povrch, tam kde nebudú na dosah a bez úrazu vychladnú.

 • Vždy pozor na nebezpečenstvo vzniku požiaru!

  Nikdy nenechávajte zapálené Big Green Egg s otvorenou kopulou bez dozoru. Pri používaní zeleného vajíčka dávajte pozor na suché listy, drevené podlahy a iné horľavé materiály nachádzajúce sa v jeho bezprostrednej blízkosti. Mohli by predstavovať nebezpečenstvo vzniku požiaru, ak by prišli do kontaktu s iskrami alebo horúcim drevným uhlím. Vždy pozorne sledujte svoje okolie pri používaní EGG, aby ste neohrozili osoby, zvieratá, majetok alebo okolitú prírodu.

 • Zabráňte opätovnému vznieteniu alebo vyšľahnutiu plameňa počas alebo po varení

  Ak drevné uhlie v Big Green Egg tlie, musíte vždy najskôr opatrne pootvoriť kopulu približne o 5 cm na cca 3-5 sekúnd pred úplným otvorením. To umožní pomaly prítok vzduchu do vajíčka a zabráni sa tým možnému vyšľahnutiu plameňov alebo opätovnému vznieteniu po varení. Buďte veľmi opatrní pri otvorení horúceho vajíčka s dvojfunkčným regulačným vrchnákom a spodnými dvierkami, pretože náhli prítok vzduchu môže spôsobiť nebezpečne vysoké plamene. Ak sa tak stane, okamžite zatvorte kopulu na uhasenie plameňov, potom opatrne pootvorte kopulu na niekoľko sekúnd pred úplným otvorením. Odporúčame používať rukavice pre  primeranú osobnú ochranu.

 • Nikdy nehaste drevné uhlie s vodou

  Ak po použití zatvoríte spodné dvierka a nasadíte keramickú čapicu, uhlie do 20 minút vyhasne (uhlie nemá kyslík a teda nemôže horieť – udusí sa). To znamená, že nikdy nebudete musieť používať vodu alebo iné hasiace prostriedky na uhasenie uhlia.

Big Green Egg zabezpečil všetko potrebné pre zaistenie bezpečnosti počas používania. Samotný užívateľ je však osobne zodpovedný zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri varení na drevnom uhlí a používaní EGG a EGG prílušenstva v jeho prostredí. Počas používania Big Green Egg musíme pristupovať k Big Green Egg vždy starostlivo a s najväčšou opatrnosťou.

Inspiration Today

Ak chcete e-mailom dostávať pravidelnú dávku inšpirácie, prihláste sa k odberu nášho mesačného informačného bulletinu Inspiration Today, ktorý vašej schránke dodá tú správnu chuť. Získate tak prístup k najlahodnejším receptom, podnetným sezónnym menu, praktickým radám a mnohým ďalším chrumkavým prekvapeniam!

Registrácia