Nepriame varenie? Pre Big Green Egg je to hračka! Vďaka convEEGtoru môžete univerzálne zelené vajíčko premeniť na originálnu konvekčnú  pec. Vďaka tomu budete môcť variť rôzne jedná pri nízkej alebo vysokej teplote po dlhšiu dobu bez toho aby bola ovplyvnená výsledná chuť pripravovaného jedla. Pozrite si naše inštruktážne video s pokynmi a zistite, že nepriame varenie vo vajíčku funguje skvele!

Pozrite si video

Používanie convEGGtoru

ConvEGGtor je v podstate keramický tepelný štít. Chráni jedlo  pred priamym ohňom, vyžarovaním tepla z tlejúceho drevného uhlia, zabezpečuje správnu cirkuláciu horúceho vzduchu vo vajíčku a zároveň umožňuje pomalé a zdravšie varenie jedla.

Pre prípravu jedla s pomocou convEGGtora, postupujte podľa nižšie uvedených krokov.

Krok 1: Naplňte zelené vajíčko uhlím, pridajte pevný podpaľač alebo použite elektrický podpaľovač a zapáľte uhlie. S keramickou podložkou pre nepriame varenie „convEGGtorom“ môžete pripraviť lahodné jedlá, nízkoteplotne s pomalým varením. Ak plánujete pomaly variť niekoľko hodín, uistite sa, že v zelenom vajíčku je dostatok drevného uhlia (plný ohnisko), pretože nechcete, aby ste  počas varenia museli dosypávať drevné uhlie.

Krok 2: Vložte convEGGtor do vajíčka na ohniskový prstenec, tak, že nohy budú smerom nahor a na tieto položte rošt z nehrdzavejúcej ocele.

Krok 3: (Zahrejte EGG na požadovanú teplotu). Ak chcete pripraviť napríklad šťavnaté chrumkavé kurča, teplota zeleného vajíčka  by mala byť medzi  180 a 200 stupňov Celzia.

Krok 4: Keď zelené vajíčko dosiahne požadovanú teplotu, vložte jedlo do vajíčka  a začnite variť.

Krok 5: Skontrolujte, či je jedlo hotové. Existujú dva spôsoby, ako to urobiť. Môžete buď presne dodržať čas a teplotu varenia (uvariť kurča podľa tohto receptu trvá približne 1 hodinu), alebo môžete priamo merať teplotu vareného jedla v jadre kurča podľa tohto receptu musí mať v jadre teplotu 77°C. Na stránke (Regulácia teploty) nájdete užitočnú tabuľku obsahujúcu suroviny, hmotnosti, teploty a čas prípravy.  Aby ste mohli merať teplotu v jadre, odporúčame použiť (digitálny vpichový teplomer) (diaľková teplomer s dvomi sondami), alebo (digitálny vpichovací teplomer ).

Krok 6: Keď je vaše jedlo hotové, môžete servírovať a následne si ho do sýtosti vychutnať!

Pri nepriamom varení majte vždy keramickú kopulu zeleného vajíčka zatvorenú. Ak musíte otvoriť kopulu, postupujte opatrne v dvoch krokoch s prestávkou 5 sekúnd pri cca 5 cm otvorení, aby ste predišli vznieteniu a vyšľahnutiu plameňov od naakumulovaného drevného plynu pri vpustení kyslíka do EGG.

Keď skončíte s varení, nezabudnite vyčistiť rošt a akékoľvek iné použité príslušenstvo a (uhasiť zelené vajíčko).

Radi by ste v Big Green Egg vyskúšali aj iný spôsob varenia? Prečítajte si viac informácií o (Grilovaní ), (Údení) alebo(Pečení).

Bezpečnostné tipy

Big Green Egg je veľmi bezpečný, pokiaľ je používané na určený účel a sú dodržiavané výrobcom stanovené pokyny. Pri práci s ohňom musíte vždy byť veľmi opatrní. To isté platí aj pre prácu s Big Green Egg. Pri používaní zelených vajíčok si dávajte pozor na bezpečnostné pokyny uvedené nižšie a hlavne buďte opatrný pri zapaľovaní drevného uhlia a pri práci so žeravým uhlím a horúcimi elementmi Big Green Egg. Jedine takto si môžete bez starosti vychutnať svoje Big Green Egg prípravou jedinečných kulinárskych delikates.

 • Nepoužívajte EGG v interiéri

  Nezapaľujte EGG vo interiéri alebo v priestore s nedostatočným vetraním. Hoci niektorí profesionáli môžu používať Big Green Egg vo svojich kuchyniach, vždy je to v súlade so stavebnými predpismi, čo si vyžaduje prítomnosť profesionálnej ventilácie a protipožiarneho systému.

 • Pri vonkajšom používaní zohľadnite miestne právne predpisy.

  Varenie na otvorenom ohni nie je všade povolené. Ak ste v kempe alebo máte piknik, musíte vždy dodržiavať miestne nariadenia a predpisy. Je možné, že varenie na otvorenom ohni je povolené ale k jeho použitiu platia osobitné pravidlá, napríklad pokiaľ ide o vzdialenosť medzi varným zariadením a určitými objektmi.

 • Nepoužívajte tekuté zapaľovače alebo iné horľavé kvapaliny na zapálenie Big Green Egg.

  Big Green Egg organické kusové drevné uhlie extra premium  sa veľmi rýchlo zapáli pri použité pevných podpaľačov alebo elektrického zapaľovača. Nepoužívajte brikety, iné pevné palivá alebo iné horľavé kvapaliny. To by mohlo spôsobiť prepadnutie záruky a hlavne zhoršiť chuť pripravovaného jedla, prípadne ohroziť užívateľa na živote a zdraví.

 • Sieťku v spodných dvierkach majte zatvorenú.

  Tým, že budete mať sieťku v spodných dvierkach vždy uzavretú, zabránite výletu iskier z Big Green Egg, ako aj možnosti vypadnutia horúceho uhlíka na podlahu. Pri vyberaní popola stačí otvoriť sieťku na spodných dvierok .

 • Nikdy nevyberajte alebo nepremiestňujte keramické ohnisko keď je horúce alebo obsahuje tlejúce uhlie.

  Keramický materiál ohniska si dlhodobo uchováva teplo. Počkajte pred vybraním alebo premiestnením keramického ohniska a / alebo drevného uhlia, kým si nie ste istí, či sa uhlie a keramické ohnisko úplne ochladilo.

 • Po zapálení zeleného vajíčka vždy nasaďte na komín kopuly dvojfunkčný rEGGulator

  Bez rEGGulator bude teplota v zelenom vajíčku značne stúpať bez toho, aby ste ju mohli regulovať.

 • Nikdy sa nepozerajte do komína, keď sa EGG používa.

  Komín nie je určený na pozeranie. Nikdy sa nepozerajte dnu, keď sa vajíčko používa alebo keď horí uhlie, pretože horúci vzduch stúpajúci z komína môže spôsobiť vážne zranenie.

 • Počas varenia buďte vždy opatrní pri dotyku glazovaného povrchu EGG.

  Aj keď Big Green Egg nikdy nebude na povrchu tak horúci ako oceľové grily, vždy bude pri používaní horúci. Dávajte pozor aby sa deti alebo domáce zvieratá zdržiavali vo väčšej vzdialenosti od EGG.

 • Na vyberanie roštov použite len originálne príslušenstvo.

  Počas používania vnútorné časti a komponenty sa v EGG (rošt z nehrdzavejúcej ocele a liatinový rošt) zahrievajú. Preto by ste mali používať pri manipulácii s nimi len špeciálne navrhnuté kliešte a náradie.

 • Buďte opatrní pri vyberaní horúceho príslušenstva

  Pri vyberaní horúcich komponentov a príslušenstva z EGG, ako napr.convEGGtor alebo kameň na pečenie , vždy použite len teplovzdorné rukavice a náradie na vyberanie roštov a convEGGtora, aby ste predišli popáleniu. Rošt z nehrdzavejúcej ocele, liatinový rošt alebo keramika sú pri používaní extrémne horúce. Po vybratí zo zeleného vajíčka ich položte len na nehorľavý povrch, tam kde nebudú na dosah a bez úrazu vychladnú.

 • Vždy pozor na nebezpečenstvo vzniku požiaru!

  Nikdy nenechávajte zapálené Big Green Egg s otvorenou kopulou bez dozoru. Pri používaní zeleného vajíčka dávajte pozor na suché listy, drevené podlahy a iné horľavé materiály nachádzajúce sa v jeho bezprostrednej blízkosti. Mohli by predstavovať nebezpečenstvo vzniku požiaru, ak by prišli do kontaktu s iskrami alebo horúcim drevným uhlím. Vždy pozorne sledujte svoje okolie pri používaní EGG, aby ste neohrozili osoby, zvieratá, majetok alebo okolitú prírodu.

 • Zabráňte opätovnému vznieteniu alebo vyšľahnutiu plameňa počas alebo po varení

  Ak drevné uhlie v Big Green Egg tlie, musíte vždy najskôr opatrne pootvoriť kopulu približne o 5 cm na cca 3-5 sekúnd pred úplným otvorením. To umožní pomaly prítok vzduchu do vajíčka a zabráni sa tým možnému vyšľahnutiu plameňov alebo opätovnému vznieteniu po varení. Buďte veľmi opatrní pri otvorení horúceho vajíčka s dvojfunkčným regulačným vrchnákom a spodnými dvierkami, pretože náhli prítok vzduchu môže spôsobiť nebezpečne vysoké plamene. Ak sa tak stane, okamžite zatvorte kopulu na uhasenie plameňov, potom opatrne pootvorte kopulu na niekoľko sekúnd pred úplným otvorením. Odporúčame používať rukavice pre  primeranú osobnú ochranu.

 • Nikdy nehaste drevné uhlie s vodou

  Ak po použití zatvoríte spodné dvierka a nasadíte keramickú čapicu, uhlie do 20 minút vyhasne (uhlie nemá kyslík a teda nemôže horieť – udusí sa). To znamená, že nikdy nebudete musieť používať vodu alebo iné hasiace prostriedky na uhasenie uhlia.

Big Green Egg zabezpečil všetko potrebné pre zaistenie bezpečnosti počas používania. Samotný užívateľ je však osobne zodpovedný zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri varení na drevnom uhlí a používaní EGG a EGG prílušenstva v jeho prostredí. Počas používania Big Green Egg musíme pristupovať k Big Green Egg vždy starostlivo a s najväčšou opatrnosťou.

Inspiration Today

Ak chcete e-mailom dostávať pravidelnú dávku inšpirácie, prihláste sa k odberu nášho mesačného informačného bulletinu Inspiration Today, ktorý vašej schránke dodá tú správnu chuť. Získate tak prístup k najlahodnejším receptom, podnetným sezónnym menu, praktickým radám a mnohým ďalším chrumkavým prekvapeniam!

Registrácia