Selle veebisaidi teave, sealhulgas, kuid mitte üksnes, tekst, pildid, lingid ja teised materjalid, on koostatud väga hoolikalt. Sellegipoolest ei taga Big Green Egg Europe, et see veebisait i) vastab teie vajadustele; ii) toimib tõrgeteta, turvaliselt ja vigade või viirusteta ning iii) sisaldab täielikku, õiget ja ajakohast teavet.

Big Green Egg Europe ja mis tahes lepingulised abistavad või kolmandad pooled ei vastuta mingil viisil i) veebisaidile juurdepääsu, ii) sellele juurdepääsu võimatuse ja iii) veebisaidi (ja sellel sisalduva teabe) kasutamise mis tahes tagajärgede eest, sealhulgas, kuid mitte üksnes, selle veebisaidi külastaja osaks saanud mis tahes kahjude eest nii otseselt kui ka kaudselt. Big Green Egg Europe’i veebisaidi ja sellel sisalduva teabe kasutamine toimub seega üksnes veebisaidi külastaja vastutusel.

Big Green Egg Europe jätab endale õiguse muuta ühepoolselt mis tahes ajal selle veebisaidi sisu, sealhulgas, kuid mitte üksnes, olemasolevat sisu kohandada, lisada või eemaldada, sellest mingit moodi ette teatamata.

Mingit teavet Big Green Egg Europe’i veebisaidil ei ole esitatud konkreetse pakkumisena sõlmida leping Big Green Egg Europe’iga ega tohi sellisena tõlgendada. Big Green Egg Europe ei sõlmi lepinguid oma veebisaidi kaudu.