Kõik intellektuaalomandi õigused, sealhulgas, kuid mitte üksnes, kõik autoriõigused ja andmebaasiga seotud õigused seoses Big Green Egg Europe’i veebisaidiga ja sellel sisalduva teabega ning tulenevalt neist, kuuluvad ainuüksi Big Green Egg Europe’ile. Midagi Big Green Egg Europe’i veebisaidil olevat ei tohi reprodutseerida ega avalikustada mis tahes kujul ega viisil ilma Big Green Egg Europe’i eelneva kirjaliku loata.

Ainult Big Green Egg Europe’il on õigus viia läbi registreerimistoiminguid seoses mis tahes intellektuaalomandi õigustega, mis on seotud Big Green Egg Europe’i veebisaidi ja sellel sisalduva teabega ning tulenevad neist.

Big Green Egg®, EGG®, MiniMax™, EGG Mates®, Nest®, EGGmitt® ja convEGGtor® on Big Green Egg Inc.-ile kuuluvad registreeritud marginimed.