Alle åndsrettigheter, hvorunder (men ikke begrenset til) alle opphavsrettigheter og databankrettigheter, som gjelder og som avledes fra (informasjonen på) Big Green Egg Europes nettsider, tilhører utelukkende Big Green Egg Europe. Ingen ting fra Big Green Egg Europes nettsider får mangfoldiggjøres eller offentliggjøres, uansett i hvilken form eller på hvilken måte, uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra Big Green Egg Europe.
Kun Big Green Egg Europe har rett til å gjennomføre registreringer som gjelder eventuelle åndsrettigheter som gjelder og som avledes fra (informasjonen på) Big Green Egg Europes nettsider.

Big Green Egg®, EGG®, MiniMax™, EGG Mates®, Nest®, EGGmitt® og convEGGtor® er registrerte merkenavn tilhørende Big Green Egg Inc.