Informasjonen på disse nettsidene, blant annet (men ikke begrenset til) tekster, bilder, lenker og andre materialer er satt sammen med den største grundighet. Big Green Egg Europe garanterer imidlertid ikke at nettsidene (i) tilfredsstiller dine krav, (ii) til enhver tid fungerer uavbrutt, trygt og fritt for ondsinnet programvare og (iii) inneholder komplett, korrekt og oppdatert informasjon.

Big Green Egg Europe og dets engasjerte hjelpepersoner/tredjepart er på ingen måte ansvarlig for følgene av (i) tilgangen til, (ii) det at tilgang ikke er mulig og (iii) bruken av denne (informasjonen på) nettsiden, inkludert (men ikke begrenset til) eventuell skade som – direkte eller indirekte – besøkeren av disse nettsidene måtte lide. Bruken av denne (informasjonen på) Big Green Egg Europes nettside skjer der helt for nettstedsbesøkers egen risiko.

Big Green Egg Europe forbeholder seg retten til å på hvilket som helst tidspunkt endre innholdet på disse nettsidene, herunder (men ikke begrenset til) å endre det eksisterende innholdet og å legge til eller fjerne innhold, uten å måtte melde fra om dette (på forhånd).

Ingen informasjon på Big Green Egg Europes nettsider er eller kan anses å bli oppfattet som et konkret tilbud om å inngå en overenskomst med Big Green Egg Europe. Big Green Egg Europe inngår ingen overenskomster via nettsidene sine.