Kādu dienu jums var būt nepieciešama palīdzība saistībā ar jūsu Big Green Egg. Turpmākajās lapās ir sniegti norādījumi un informācija par mūsu pakalpojumu, kurus varēsiet attiecīgajā brīdī saņemt. Turpiniet lasīt, un mēs iemācīsim jums salikt, lietot, tīrīt un apkopt jūsu EGG! Īsās lietošanas pamācības videoklipā ir sniegts īss kopsavilkums par visu, savukārt nākamajās lapās ir sniegta detalizēta informācija par katru tēmu. Reģistrējiet savu EGG, lai izbaudītu mūsu servisa un garantijas priekšrocības.