Informācija šajā vietnē, tostarp (bet ne tikai) teksti, attēli, saites un citi materiāli, ir apkopota ar vislielāko rūpību. Tomēr Big Green Egg Europe negarantē, ka vietne (i) atbildīs jūsu prasībām, (ii) darbosies bez pārtraukumiem, droši un bez kļūdām vai vīrusiem un (iii) satur pilnīgu, pareizu un aktuālu informāciju.

Big Green Egg Europe un visas iesaistītās puses, kas sniedz palīdzību/trešās puses nekādā veidā nevar tikt sauktas pie atbildības par sekām, kas saistītas ar (i) piekļuvi, (ii) piekļuves neiespējamību un (iii) šīs tīmekļa vietnes (un tajā ietvertās informācijas izmantošanu), tostarp (bet ne tikai) jebkādu kaitējumu, kas nodarīts šīs vietnes apmeklētājam, neatkarīgi no tā, vai tas ir tiešs vai netiešs. Tādējādi apmeklējot Big Green Egg Europe vietni un izmantojot tajā esošo informāciju, visu risku uzņemas vietnes apmeklētājs.

Big Green Egg Europe patur tiesības jebkurā laikā vienpusēji mainīt šīs tīmekļa vietnes saturu, tostarp (bet ne tikai) pielāgot esošo saturu un pievienot vai noņemt saturu, iepriekš par to nepaziņojot.

Nekas no Big Green Egg Europe mājaslapā esošās informācijas nav un nevar tikt uzskatīts par konkrētu piedāvājumu slēgt līgumu ar Big Green Egg Europe. Big Green Egg Europe neslēdz līgumus, izmantojot savu tīmekļa vietni.