Visas intelektuālā īpašuma tiesības, tostarp (bet ne tikai) visas autortiesības un datu banku tiesības, kas attiecas uz Big Green Egg Europe vietni un izriet no tās, un tajā ietverto informāciju, pieder tikai Big Green Egg Europe. Neko no Big Green Egg Europe tīmekļa vietnē ietvertā satura nedrīkst reproducēt vai publiskot nekādā formā un veidā bez iepriekšējas rakstiskas Big Green Egg Europe atļaujas.

Tikai Big Green Egg Europe ir tiesīgs veikt reģistrāciju attiecībā uz jebkādām intelektuālā īpašuma tiesībām, kas saistītas ar un izriet no Big Green Egg Europe tīmekļa vietnes un tajā ietvertās informācijas.

Big Green Egg®, EGG®, MiniMax™, EGG Mates®, Nest®, EGGmitt® un convEGGtor® ir Big Green Egg Inc. reģistrēti zīmolu nosaukumi.