Big Green Egg izmantošanas sākas ar brīdi, kad jūs to iekurat, un beidzas, kad to nodzēšat pēc izmantošanas. Ja darāt to pirmo reizi, mēs varam jums palīdzēt. Noskatieties mūsu video instrukciju vai kādā brīvā brīdī izlasiet visus iekuršanas un nodzēšanas procedūru aprakstus.

Skatīties video

Premium Lump Charcoal

EGG iekuršana

Lai iekurinātu savu EGG, jums būs nepieciešams dabīgs iekurs (piemēram, mūsu kokogļu aizdedzināšanas klucīši ), gari sērkociņi vai drošas šķiltavas, un, protams, kokogles. Vēlams izmantot kokogles lielos gabalos, piemēram, mūsu augstākās kvalitātes organiskās kokogles . Nekad neizmantojiet briketes, koksni vai citus materiālus.

 1. solis: Novietojiet divfunkciju metāla vāciņu uz EGG keramikas vāka. Tas ļaus jums kontrolēt gaisa plūsmu un temperatūru EGG.
 1. solis: Līdz malām piepildiet keramikas kurtuvi ar kokoglēm un pilnībā atveriet keramikas pamatnē esošo velkmes durtiņu aizbīdni.
 1. solis: Sadaliet virs oglēm trīs ogļu aizdedzināšanas klucīšus un aizdedziniet tos. Atstājiet EGG keramisko vāku atvērtu. Pieejamais skābeklis paātrinās aizdegšanās procesu.
 1. solis: Pēc aptuveni 10-15 minūtēm ogles sāks kārtīgi kvēlot. Ievietojiet EGG visus nepieciešamos piederumus un aizveriet vāku.

Big Green Egg tagad sāks uzkarst līdz vajadzīgajai temperatūrai. Noregulējiet divfunkciju metāla vāciņu un velkmes durtiņas, lai sasniegtu vēlamo temperatūru, un turiet EGG vāku pēc iespējas aizvērtu. Vairāk par temperatūras kontroli varat lasīt lapā Temperatūras kontrole  vai varat lejupielādēt Big Green Egg lietotāja rokasgrāmatu.

Reggulator

EGG nodzēšana

Lai droši nodzēstu EGG, atliek tikai noslēgt skābekļa padevi. Tādējādi EGG esošās ogles pakāpeniski atdzisīs.

 1. solis: Aizveriet EGG keramikas pamatnes velkmes durtiņas.
 1. solis: Aizveriet divfunkciju metāla vāciņu uz EGG keramikas vāka vai, vēl labāk, nomainiet divfunkciju metāla vāciņu ar keramisko liesmu nodzēšanas vāciņu.
 1. solis: Pagaidiet aptuveni 20 minūtes, līdz ogles ir pilnībā atdzisušas. Šajā laikā nebūtu prātīgi atvērt EGG vāku, jo pēkšņa gaisa pieplūde var izraisīt atkārtotu uzliesmošanu (atpakaļvelkmi).

Nākamajā reizē nodzēstās kokogles varat izmantot atkal. Vispirms iztīriet vecos pelnus , pēc tam papildiniet ogles un iekuriet Big Green Egg no jauna.

Drošības padomi

Big Green Egg lietošana ir ļoti droša, ja to izmanto paredzētajam mērķim un tiek ievērotas noteiktas vadlīnijas. Strādājot ar uguni vai karstumu, vienmēr jābūt ļoti uzmanīgiem. Tas pats attiecas arī uz darbošanos ar Big Green Egg. Lietojot EGG, ievērojiet turpmāk sniegtos drošības padomus un esiet piesardzīgs, kurinot kokogles un strādājot ar kvēlojošām oglēm un karstām virsmām un materiāliem. Tādā veidā jūs varat izbaudīt savu Big Green Egg un pagatavot visus neizsakāmi gardos un aromātiskos ēdienus.

 • Neizmantojiet EGG iekštelpās

  Nekuriniet EGG iekštelpās vai vietās ar nepietiekamu ventilāciju. Lai gan daži profesionāļi izmanto EGG savās virtuvēs, tas vienmēr notiek saskaņā ar būvniecības noteikumiem un prasa profesionālu ventilāciju un ugunsdzēsības sistēmu.

 • Darbojoties ar EGG ārā, vienmēr ievērojiet vietējos noteikumus

  Gatavošana uz atklātas uguns ne visur ir atļauta. Ja atrodaties kempingā vai rīkojat pikniku, jums jāievēro vietējie noteikumi, gan īslaicīgi, gan vispārīgi. Iespējams, ka ēdienu gatavošana uz atklātas uguns ir atļauta, taču jāievēro īpaši noteikumi, piemēram, attiecībā uz attālumu starp gatavošanas ierīci un noteiktiem priekšmetiem.

 • EGG iekuršanai neizmantojiet aizdedzināšanas šķidrumu vai citus degošus šķidrumus

  Big Green Egg augstākās kvalitātes organiskās kokogles ļoti ātri aizdegas, izmantojot dabiskos aizdedzināšanas klucīšus vai elektriskās šķiltavas. Neizmantojiet briketes, aizdedzināšanas šķidrumu vai citus degošus šķidrumus. Tā rezultātā var tikt zaudēta garantija, kā arī pasliktināties gatavojamo produktu garša.

 • Turiet velkmes durtiņu režģi aizvērtu

  Ja režģis aiz aizvērts, tiek novērsts dzirksteļošanas un degošu ogļu izbiršanas risks, neraugoties uz to, cik neliels tas arī būtu. Atveriet režģi tikai, lai iztīrītu atdzisušos pelnus.

 • Nekad neizņemiet vai nepārvietojiet kurtuvi, kamēr tā ir karsta vai tajā vēl ir karstas ogles.

  Kurtuves keramikas materiāls ļoti ilgi saglabā karstumu. Pirms kurtuves izņemšanas vai pārvietošanas un/vai ogļu izņemšanas no kurtuves nogaidiet, līdz kurtuve un ogles ir pilnībā atdzisušas.

 • Pēc EGG iekuršanas uzlieciet uz skursteņa divfunkciju metāla vāciņu

  Bez divfunkciju metāla vāciņa EGG temperatūra ievērojami paaugstināsies un jums nebūs iespēja to kontrolēt.

 • EGG izmantošanas laikā nekādā gadījumā neskatieties skurstenī

  Skurstenis nav paredzēts, lai tajā skatītos. Nekad neskatieties tajā, kad EGG tiek lietots vai deg ogles, jo karstais gaiss, kas paceļas no skursteņa, var radīt nopietnus savainojumus.

 • Pieskaroties EGG ārpusei, ievērojiet piesardzību

  Lai arī Big Green Egg no ārpuses nekļūs tik karsts kā, piemēram, tērauda grils, izmantošanas laikā un pēc tam tas jebkurā gadījumā ir ļoti karsts. Vienmēr pielūkojiet, lai EGG tuvumā nebūtu bērni, mājdzīvnieki un viegli uzliesmojoši materiāli.

 • Lai izceltu režģus, izmantojiet atbilstošus piederumus

  EGG izmantošanas laikā EGG režģi (nerūsējošā tērauda režģis un čuguna režģis) kļūst ļoti karsti. Tāpēc karsto režģu satveršanai un pacelšanai ir jāizmanto speciāli izstrādātais režģa satvērējs vai čuguna režģa pacēlājs.

 • Ievērojiet piesardzību, noņemot izmantotos piederumus

  Vienmēr ievērojiet īpašu piesardzību, noņemot no EGG karstas sastāvdaļas un piederumus, piemēram, convEGGtor vai plakano cepšanas akmeni. Lai izvairītos no apdegumiem, vienmēr jālieto karstumizturīgi cimdi, piemēram, EGGmitt vai grilēšanas cimds no silikona, kā arī piemēroti instrumenti. Nerūsējošais tērauds, čuguns un keramika var kļūt ārkārtīgi karsta. Novietojiet izmantotos piederumus uz nedegošas virsmas, kur tiem nejauši nepieskarsieties un tie neradīs apdegumus.

 • Vienmēr atcerieties par ugunsbīstamību!

  Nekad neatstājiet bez uzraudzības iekurtu EGG ar atvērtu vāku. EGG izmantošanas laikā uzmanieties no tiešā tuvumā esošām sausām lapām, koka grīdām un citiem uzliesmojošiem materiāliem. Nonākot saskarē ar dzirkstelēm vai karstām oglēm, tie var radīt ugunsgrēka risku. Darbojoties ar EGG, rūpīgi sekojiet līdzi arī apkārtnei. Uguns var būt bīstama cilvēkiem, dzīvniekiem, īpašumam un dabai.

 • Izvairieties no atpakaļvelkmes EGG izmantošanas laikā un pēc tās

  Kad ogles EGG ir izdegušas, vispirms dažas reizes uzmanīgi paveriet vāku par aptuveni 5 centimetriem, pirms to pilnībā atvērt. Tas ļaus gaisam lēnām ieplūst EGG, novēršot atpakaļvelkmes  rašanos. Esiet ļoti uzmanīgs, atverot karstu EGG ar aizvērtu divfunkciju metāla vāciņu un velkmes durtiņām, jo pēkšņa gaisa pieplūde var izraisīt bīstami spēcīgas liesmas. Ja tā tomēr notiek, nekavējoties aizveriet vāku, lai nodzēstu liesmas, pēc tam vairākas reizes uzmanīgi paveriet vāku par dažiem centimetriem, pirms to pilnībā atvērt. Mēs iesakām vienmēr valkāt karstumizturīgus cimdus un nodrošināt atbilstošu personisko aizsardzību.

 • Nekad nenodzēsiet ogles ar ūdeni

  Ja pēc EGG izmantošanas aizvērsiet velkmes durtiņas un aizsegsiet skursteni ar keramisko liesmu nodzēšanas vāciņu, aptuveni 20 minūšu laikā ogles nodzisīs. Tas nozīmē, ka jums nekad nav jāizmanto ūdens vai citi ugunsdzēšanas līdzekļi.

Big Green Egg ir darījis visu iespējamo, lai nodrošinātu ierīces drošību lietošanas laikā. Neraugoties uz to paši lietotāji ir atbildīgi par savu un savas vides drošību. Lietotājiem vienmēr jārīkojas apdomīgi un jāapietas ar EGG un piederumiem piesardzīgi.

Inspiration Today

Ja vēlaties saņemt savu iedvesmas devu e-pastā, reģistrējieties mūsu ikmēneša informatīvajam izdevumam "Inspiration Today" un pievienojiet savai iesūtnei vēl kādu garšu. Tas ir viss, kas jums jādara, lai saņemtu gardākās receptes, iedvesmojošas sezonas ēdienkartes, praktiskus padomus un daudz ko citu!

Reģistrēties