Big Green Egg

Big Green Egg je pro uzení ingrediencí a jídel ideální. S charakteristickou vůní a jemnou chutí horkého uzeného jídla uděláte dojem a ohromíte všechny své hosty. Zajímá vás, jak udit v Big Green Egg? Rádi vám vše vysvětlíme!

Temperatuur regelen

Uzení? Používejte convEGGtor!

Pro dosažení nejlepšího výsledku doporučujeme při uzení v Big Green Egg použít convEGGtor. Jídlo bude chráněno před přímým teplem žhnoucího dřevěného uhlí. Navíc vám convEGGtor umožní snadno dosáhnout požadované nižší teploty pro uzení, kterou pak dlouhodobě udržujete stabilní, přesně na míru, pomocí rEGGulátoru nahoře a regulátoru vzduchu ve spodní části vašeho EGG. Pokud budete udit na prkýnku, pak convEGGtor není potřeba, protože prkýnko v tomto případě funguje jako tepelný štít. Udící prkýnko je nutné před jeho použitím namočit, aby bylo vlhké a zajistilo přirozené doutnání a vznik kouře v EGG.

Postupujte následovně:

Krok 1: Pokud budete udit na udícím prkýnku, pak jej nejprve namočte na hodinu do vody. Udící špalíky předem namáčet nemusíte. Dřevěné štěpky ano, ale není to bezpodmínečně nutné. Pokud chcete vědět, jaký typ dřeva na uzení je nejlepší použít, přečtěte si tento blog: Udící špalíky, štěpky nebo prkýnka, co kdy použít?

Krok 2: Naplňte Big Green Egg dřevěným uhlím a podpalovači a zapalte.

Rookplank met zalm

Krok 3: EGG zahřejte na teplotu mezi 100 a 150 ° C. Ideální teplota pro uzení je o něco nižší mezi 60 a 110 °C, ale teplota v EGG klesne o dalších 40 °C, když do něj vložíte convEGGtor. S udícím prkýnkem můžete i nadále udit při vyšších teplotách, ale také mějte na paměti, že když položíte namočené udící prkýnko na rošt EGG, teplota se o něco sníží.

convEGGtor basket

Krok 4: Rozhoďte dřevěné štěpky na uzení nebo rozmístěte dřevěné udící špalíky na žhavé dřevěné uhlí. Umístěte convEGGtor do EGG tak, aby nohy směřovaly nahoru, postavte na něj odkapávací misku a poté na něj položte nerezový rošt. Odkapávací miska zachytí veškeré šťávy a tuky, které by jinak stekly na keramický povrch convEGGtoru.

Upozornění: EGG bude samozřejmě stále horké, i když se udí při relativně nízké teplotě. K umístění příslušenství proto vždy používejte žáruvzdorné rukavice (např. EGGmitt nebo silikonovou grilovací rukavici) nebo zvedač roštů.

Rookplank pulled zalm

Krok 5: Umístěte suroviny nebo pokrm, který chcete udit, na rošt a zavřete víko Big Green Egg. Teplota EGG nyní trochu klesne. Počkejte, až se teplota ustálí, a v případě potřeby ji upravte. Teplotu upravíte dalším pootevřením nebo pouzavřením přívodu vzduchu pod keramickou základnou a reEGGulátorem nahoře. Když se otvory zvětší, teplota se zvýší, když se otvory zmenší, teplota se sníží.

Roken thermometer

Krok 6: Zkontrolujte, zda jsou ingredience nebo jídlo správně vyuzené a jsou hotové. Toho lze dosáhnout dvěma způsoby. Proces vaření (uzení) můžete buď načasovat, nebo pak měřit vnitřní teplotu jídla. Doba uzení a teplota uvnitř pokrmu závisí na tom, co udíte, na hmotnosti suroviny a také na vašich osobních preferencích. Jinými slovy, experimentujte podle svého! Tip: Velké kusy masa je lepší udit jen část celkové doby jejich vaření, jinak bude uzená chuť příliš intenzivní.

Stránka kontrola teploty obsahuje užitečnou tabulku s přípravami, hmotnostmi, teplotami a časy pro různé techniky vaření v Big Green Egg. K měření vnitřní teploty surovin můžete použít rychlý digitální teploměr, bezdrátový teploměr s dvojitou sondou nebo digitální teploměr.

Krok 7: Jakmile je vaše jídlo hotové, vytáhněte jej z EGG a můžete podávat!

Wood Chunks

Dřevěné udící štěpky/ špalíky a příchutě

Pro dosažení nejlepšího výsledku doporučujeme používat dřevěné udící štěpky nebo špalíky.  Pro uzení za studena se často používají i dřevěné piliny, při horkém uzení se ale příliš rychle spálí, proto je lepší zvolit štěpky nebo špalíky. Kouř generovaný dřevěnými štěpkami nebo špalíky v EGG dovává ingrediencím a pokrmům charakteristické chutě a vůně. To vám umožní pohrát si s chutí připravovaných jídel a pokrmů.

Druh použitého dřeva na uzení, štěpek nebo špalíků, má také vliv na chuť jídla. Některé druhy a příchutě jsou intenzivnější než jiné a jiný typ je vhodnější pro uzení masa, zatímco druhý může být vhodnější pro ryby nebo ovoce. Níže najdete pár tipů:

Jablko dodává jemnou sladkost rybám, korýšům a drůbeži, jako je kuře a krůta. Dobře se hodí také k vepřovému a telecímu masu.

Třešeň se svou jemnou ovocnou chutí hodí ke všemu. Je vynikající k rybám, jehněčímu masu, všem druhům zvěřiny, kachně, hovězímu a vepřovému masu. Skvěle se také hodí k paprice a červenému ovoci.

Pekanové ořechy dodávají rybám a drůbeži ořechovou příchuť. Hodí se také k makrele, hovězímu masu, tmavé drůbeži, kachně, zvěřině a mléčné čokoládě.

Hickory má intenzivní uzenou a silnou chuť. Velmi dobře se hodí k hovězímu masu, kořeněnému vepřovému masu a všem druhům zvěřiny, stejně jako k uzení ořechů. Hickory používejte zejména pro kořeněná uzená jídla, jako jsou americké BBQ klasiky například trhané vepřové.

Mesquite dodává steakům a kotletám lahodnou pikantní chuť. Skvěle se hodí k ochucenému hovězímu, vepřovému a zvěřině. Často se používá pro trhané vepřové maso a hrudí.

Dub má středně intenzivní aroma a je vhodný pro všechny druhy masa, zejména pro větší kusy. K dubovému dřevu se hodí především hovězí maso. Stejně jako Hickory je ideální pro hrudí.

najdete velmi užitečnou a přehlednou tabulku s různými druhy dřeva na uzení (včetně jasanu, dubu, buku a whisky), příchutí a aplikací. Na naší stránce receptů si můžete vyfiltrovat techniku vaření – uzení a získat tak inspiraci pro další uzení.

Pokud již o uzení víte vše a rádi byste vyzkoušeli něco nového, pak pokračujte ve čtení na stránkách přímé grilování, nepřímé vaření nebo pečení.

Bezpečnostní pravidla

Keramický gril Big Green Egg je velmi bezpečné zařízení za předpokladu, že je používáno pro svůj daný účel a doržují se určité pokyny. Při práci s ohněm nebo teplem musíte být vždy velmi opatrní. Totéž platí pro práci s Big Green Egg. Během jeho používání dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené níže a buďte opatrní, když zapalujete dřevěné uhlí, pracujete s horkými povrchy a materiály. Jedině tak si můžete bez starostí užít Vaše Big Green Egg a vychutnat si chuť všech připravených jídel.

 • Nepoužívejte EGG uvnitř

  Nezapalujte EGG v interiéru nebo v prostoru s nedostatečným větráním. I když někteří odborníci mohou používat EGG ve svých kuchyních, je to vždy v souladu se stavebními předpisy a vyžaduje to přítomnost profesionálního větrání a protipožárního systému.

 • Při používání venku zohledněte místní předpisy

  Vaření na otevřeném ohni není povoleno všude. Pokud jste v kempu nebo máte piknik, musíte vždy dodržovat místní předpisy, dočasné i jiné. Je možné, že vaření na otevřeném ohni je v daném místě povoleno, ale platí zvláštní pravidla – například ve vztahu k vzdálenosti mezi varným zařízením a určitými předměty.

 • Nepoužívejte tekuté podpalovače ani jiné hořlavé kapaliny k zapálení Big Green Egg

  Prvotřídní přírodní dřevěné uhlí Big Green Egg se velmi rychle rozhoří pomocí přírodních podpalovačů nebo elektrického zapalovače. Nepoužívejte brikety, tekuté podpalovače nebo jiné hořlavé kapaliny. Mohlo by dojít ke ztrátě záruky a také ke zhoršení chuti jídel připravovaných v EGG.

 • Mřížku větracích dvířek mějte zavřenou

  Tím, že budete mít mřížku větracích dvířek zavřenou, zabráníte úniku jisker a vyvarujete se nebezpečí vypadnutí zbytků dřevěného uhlí z EGG, i když toto riziko je velmi malé. Mřížku potřebujete otevřít pouze při vybírání popela z EGG.

 • Nikdy nevyndávejte nebo nevkládejte keramické ohniště pokud je horké nebo je naplněné horkým uhlím

  Keramické části EGG dokáží velmi dlouho držet teplo. Počkejte tedy s vytažením nebo umístěním keramického ohniště do EGG a/nebo s nasypáním dřevěného uhlí dokud si nebudete jistí, že jak ohniště, tak uhlí jsou úplně vychladlé.

 • Po zapálení EGG umístěte na komínek rEGGulátor poklop s dvojí funkcí

  Bez rEGGulátor poklopu bude teplota uvnitř EGG stoupat bez možnosti ji regulovat a kontrolovat.

 • Nikdy nenahlížejte do komína pokud EGG používáte

  Komín není okno pro nahlížení. Nikdy do něj nenahlížejte, když EGG používáte a nebo když uhlí ještě dohořívá, protože horký vzduch, který stoupá nahoru komínem Vám může způsobit popálení.

 • Dbejte opatrnosti při dotýkání se vnější části EGG

  Povrch Big Green Egg se nezahřeje a nepálí tak jako například klasický kovový gril, přesto je při používání nebo po ukončení vaření nahřátý a teplý. Vždy tedy dbejte opatrnosti a držte EGG stranou od dětí, domácích zvířat a hořlavých materiálů.

 • Pro zvedání roštu používejte vždy správné příslušenství

  Při používání EGG se rošty (nerezový nebo litinový) zahřívají. Z tohoto důvodu byste měli vždy používat kleště na rošt nebo zvedač litinových roštů, abyste horký rošt bezpečně uchopili a mohli zvednout.

 • Dbejte opatrnosti při manipulaci s horkým příslušenstvím

  Vždy dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci s horkými komponenty a příslušenstvím EGG, jako je convEGGtor nebo pečící kámen. Vždy byste měli použít ochranné rukavice jako například rukavice EGGmitt nebo silikonové grilovací rukavice. Používáním správného příslušenství předejdete popálení. Nerezové, litinové a keramické části EGG jsou při používání velmi horké. Po vyjmutí nebo ukončení vaření je umístěte na nehořlavý povrch, kde nebudou nadosah a nechte je takto vychladnout.

 • Vždy buďte na pozoru před nebezpečím vzniku požáru!

  Nikdy nenechávejte zapálené Big Green Egg s otevřeným víkem bez dozoru. Při použití EGG dejte pozor na suché listy, dřevěné podlady a jiné hořlavé materiály v bezprostřední blízkosti. Při kontaktu s jiskrami nebo horkým dřevěným uhlím by mohli představovat možné vznícení a nebezpečí požáru. Vždy pozorně sledujte své okolí, když používáte EGG, abyste neohrozili osoby, zvířata, majetek nebo přírodu v okolí.

 • Zabraňte opětovnému vznícení v průběhu nebo po ukončení používání EGG

  Pokud dřevěné uhlí v EGG stále hoří, nejprve pootevřete víko asi na 5 cm a takto to párkrát zopakujte než víko úplně otevřete. To umožní pomalé proudění vzduchu do EGG a zabrání opětovnému vznícení. Dbejte zvýšené opatrnosti. Pokud jsou větrací dvířka i regulační poklop zavřené, může náhlý přívod vzduchu způsobit vzplanutí a nebezpečné vysoké plameny. Pokud k tomu dojde, víko okamžitě zavřete, abyste plameny uhasili. Po té než víko zcela otevřete, opět několikrát pootevřete pouze na několik centimetrů. Doporučujeme vždy použít odolné rukavice popř. odpovídající osobní ochranu.

 • Nikdy nehaste dřevěné uhlí vodou

  Po skončení s EGG zavřete větrací dvířka a litinový poklop s dvojí funkcí vyměňte za keramickou uhasínací pokličku. Dřevěné uhlí přiližně po 20 minutách vyhasne. Nikdy nepoužívejte k uhašení vodu nebo jiný hasící prostředek.

Big Green Egg udělal vše proto, aby byla zajištěna maximální bezpečnost při jeho používání. Uživatel zodpovídá za zajištění vlastní bezpečnosti a ochrany životního prostředí a vždy musí být velmi obezřetný a zacházet s EGG a souvisejícím příslušenství s opatrností a péčí.

Inspiration Today

Pokud si přejete dostávat svoji dávku inspirace do e-mailu, zaregistrujte se a každý měsíc se můžete těšit na newsletter Inspiration Today. To je vše co je potřeba udělat, abyste získali skvělé, delikátní recepty, sezónní menu, praktické tipy, rady a spoustu dalších informací!

Přihlásit se

REGISTROVAT

11 RECEPTŮ PRO VÁS

Přihlaste se k odběru novinek Big Green Egg a získejte ihned e-knihu s 11 nejchutnějšími recepty Big Green Egg!

Registrace