Nepřímé vaření na keramickém grilu Big Green Egg? To je hračka! S convEGGtorem proměníte kamado gril EGG v dokonalou a komplexní pec. Díky tomu budete moci jídla vařit při nízké nebo vysoké teplotě po dlouhou dobu bez obav, že ztratí svou chuť.

Podívejte se na naše instruktážní video a dozvíte se jak nepřímé vaření v grilu EGG funguje!

Podívat se na video

Používání convEGGtoru

ConvEGGtor funguje jako tepelný štít, který chrání potraviny před přímým vyzařováním tepla z uhlí. Zároveň zabezpečuje správnou cirkulaci teplého vzduchu v zahradním grilu EGG a umožňuje pomalý proces přípravy jídla.

Pro přípravu jídla s pomocí convEGGtoru postupujte dle následujících kroků.

Krok 1:  Naplňte kamado EGG uhlím, přidejte podpalovače a zapalte. S convEGGtorem si můžete pomalým vařením připravit skvělá jídla, která se v grilu EGG vaří celé hodiny. Pokud máte v plánu pomalé a dlouhé vaření, ujistěte se před tím, že máte v EGG dostatek dřevěného uhlí. Uhlí není vhodné doplňovat v průběhu vaření.

Krok 2: Umístěte convEGGtor hlubší částí dolů a nahoru položte nerezový rošt.

Krok 3: Zahřejte grill EGG na potřebnou teplotu. Pokud chcete například připravit šťavnaté a křupavé kuře, teplota v EGG by měla být mezi 180 – 200°C.

Krok 4: Jakmile dosáhnete uvnitř keramického grilu EGG požadované teploty, vložte suroviny a můžete začít vařit.

Krok 5: Zkontrolujte, zda je jídlo hotové. Existují dva způsoby jak to provést. Buď přesně dodržet a měřit čas určený pro přípravu daného jídla (pro zmíněné kuře je to přibližně doba vaření 1 hodina), nebo v průběhu vaření měřit teplotu uvnitř masa (aby bylo kuře hotové mělo by mít teplotu uvnitř 77°C). Na stránce Nastavení teploty naleznete užitečnou tabulku obsahující suroviny, hmotnosti, teploty a časování. Chcete-li měřit teplotu uvnitř masa, můžete použít digitální kapesní teploměr, nebo dálkový teploměr s dvojitou sondou anebo digitální teploměr.

Krok 6: Jakmile je vaše jídlo hotové, můžete podávat. Dobrou chuť!

Pokud používáte techniku nepřímého vaření, vždy se snažte mít víko grilu EGG co nejvíce zavřené. Pokud jej potřebujete otevřít, vždy to proveďte ve dvou krocích, abyste předešli vzplanutí uhlí.

A jakmile skončíte s vařením, nezapomeňte EGG uhasit, a rošt a ostatní příslušenství vyčistit.

Chtěli byste vyzkoušet jinou techniku vaření? Přečtěte si více na stránkách Grilování, Uzení nebo Pečení.

Bezpečnostní pravidla

Kvalitní keramický gril Big Green Egg je velmi bezpečné zařízení za předpokladu, že je používáno pro svůj daný účel a doržují se určité pokyny. Při práci s ohněm nebo teplem musíte být vždy velmi opatrní. Totéž platí pro práci s Big Green Egg. Během jeho používání dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené níže a buďte opatrní, když zapalujete dřevěné uhlí, pracujete s horkými povrchy a materiály. Jedině tak si můžete bez starostí užít Vaše Big Green Egg a vychutnat si chuť všech připravených jídel.

 • Nepoužívejte EGG uvnitř

  Nezapalujte EGG v interiéru nebo v prostoru s nedostatečným větráním. I když někteří odborníci mohou používat EGG ve svých kuchyních, je to vždy v souladu se stavebními předpisy a vyžaduje to přítomnost profesionálního větrání a protipožárního systému.

 • Při používání venku zohledněte místní předpisy

  Vaření na otevřeném ohni není povoleno všude. Pokud jste v kempu nebo máte piknik, musíte vždy dodržovat místní předpisy, dočasné i jiné. Je možné, že vaření na otevřeném ohni je v daném místě povoleno, ale platí zvláštní pravidla – například ve vztahu k vzdálenosti mezi varným zařízením a určitými předměty.

 • Nepoužívejte tekuté podpalovače ani jiné hořlavé kapaliny k zapálení Big Green Egg

  Prvotřídní přírodní dřevěné uhlí Big Green Egg se velmi rychle rozhoří pomocí přírodních podpalovačů nebo elektrického zapalovače. Nepoužívejte brikety, tekuté podpalovače nebo jiné hořlavé kapaliny. Mohlo by dojít ke ztrátě záruky a také ke zhoršení chuti jídel připravovaných v EGG.

 • Mřížku větracích dvířek mějte zavřenou

  Tím, že budete mít mřížku větracích dvířek zavřenou, zabráníte úniku jisker a vyvarujete se nebezpečí vypadnutí zbytků dřevěného uhlí z EGG, i když toto riziko je velmi malé. Mřížku potřebujete otevřít pouze při vybírání popela z EGG.

 • Nikdy nevyndávejte nebo nevkládejte keramické ohniště pokud je horké nebo je naplněné horkým uhlím

  Keramické části EGG dokáží velmi dlouho držet teplo. Počkejte tedy s vytažením nebo umístěním keramického ohniště do EGG a/nebo s nasypáním dřevěného uhlí dokud si nebudete jistí, že jak ohniště, tak uhlí jsou úplně vychladlé.

 • Po zapálení EGG umístěte na komínek rEGGulátor poklop s dvojí funkcí

  Bez rEGGulátor bude teplota uvnitř EGG stoupat bez možnosti ji regulovat a kontrolovat.

 • Nikdy nenahlížejte do komína pokud EGG používáte

  Komín není okno pro nahlížení. Nikdy do něj nenahlížejte, když EGG používáte a nebo když uhlí ještě dohořívá, protože horký vzduch, který stoupá nahoru komínem Vám může způsobit popálení.

 • Dbejte opatrnosti při dotýkání se vnější části EGG

  Povrch Big Green Egg se nezahřeje a nepálí tak jako například klasický kovový gril, přesto je při používání nebo po ukončení vaření nahřátý a teplý. Vždy tedy dbejte opatrnosti a držte EGG stranou od dětí, domácích zvířat a hořlavých materiálů.

 • Pro zvedání roštu používejte vždy správné příslušenství

  Při používání EGG se rošty (nerezový nebo litinový) zahřívají. Z tohoto důvodu byste měli vždy používat kleště na rošt nebo zvedač litinových roštů, abyste horký rošt bezpečně uchopili a mohli zvednout.

 • Dbejte opatrnosti při manipulaci s horkým příslušenstvím

  Vždy dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci s horkými komponenty a příslušenstvím EGG, jako je convEGGtor nebo pečící kámen. Vždy byste měli použít ochranné rukavice jako například rukavice EGGmitt nebo silikonové grilovací rukavice. Používáním správného příslušenství předejdete popálení. Nerezové, litinové a keramické části EGG jsou při používání velmi horké. Po vyjmutí nebo ukončení vaření je umístěte na nehořlavý povrch, kde nebudou nadosah a nechte je takto vychladnout.

 • Vždy buďte na pozoru před nebezpečím vzniku požáru!

  Nikdy nenechávejte zapálené Big Green Egg s otevřeným víkem bez dozoru. Při použití EGG dejte pozor na suché listy, dřevěné podlady a jiné hořlavé materiály v bezprostřední blízkosti. Při kontaktu s jiskrami nebo horkým dřevěným uhlím by mohli představovat možné vznícení a nebezpečí požáru. Vždy pozorně sledujte své okolí, když používáte EGG, abyste neohrozili osoby, zvířata, majetek nebo přírodu v okolí.

 • Zabraňte opětovnému vznícení v průběhu nebo po ukončení používání EGG

  Pokud dřevěné uhlí v EGG stále hoří, nejprve pootevřete víko asi na 5 cm a takto to párkrát zopakujte než víko úplně otevřete. To umožní pomalé proudění vzduchu do EGG a zabrání opětovnému vznícení. Dbejte zvýšené opatrnosti. Pokud jsou větrací dvířka i regulační poklop zavřené, může náhlý přívod vzduchu způsobit vzplanutí a nebezpečné vysoké plameny. Pokud k tomu dojde, víko okamžitě zavřete, abyste plameny uhasili. Po té než víko zcela otevřete, opět několikrát pootevřete pouze na několik centimetrů. Doporučujeme vždy použít odolné rukavice popř. odpovídající osobní ochranu.

 • Nikdy nehaste dřevěné uhlí vodou

  Po skončení s EGG zavřete větrací dvířka a litinový poklop s dvojí funkcí vyměňte za keramickou uhasínací pokličku. Dřevěné uhlí přiližně po 20 minutách vyhasne. Nikdy nepoužívejte k uhašení vodu nebo jiný hasící prostředek.

Big Green Egg udělal vše proto, aby byla zajištěna maximální bezpečnost při jeho používání. Uživatel zodpovídá za zajištění vlastní bezpečnosti a ochrany životního prostředí a vždy musí být velmi obezřetný a zacházet s EGG a souvisejícím příslušenství s opatrností a péčí.

Inspiration Today

Pokud si přejete dostávat svoji dávku inspirace do e-mailu, zaregistrujte se a každý měsíc se můžete těšit na newsletter Inspiration Today. To je vše co je potřeba udělat, abyste získali skvělé, delikátní recepty, sezónní menu, praktické tipy, rady a spoustu dalších informací!

Přihlásit se

REGISTROVAT

11 RECEPTŮ PRO VÁS

Přihlaste se k odběru novinek Big Green Egg a získejte ihned e-knihu s 11 nejchutnějšími recepty Big Green Egg!

Registrace