Grilování je jedním z nejoblíbenějších způsobů vaření na keramickém grilu Big Green Egg. Přímá úprava na ohni dodává masu, rybám, drůbeži a jiným ingrediencím nezaměnitelnou a jedinečnou chuť, jídlo je zvenku křupavé a jemné a šťavnaté uvnitř. Grilování na kamado EGG vyžaduje jen pár doplňků a hned se z vás stane expert!

Další informace o grilování naleznete v instruktážním videu a v užitečných (bezpečnostních) tipech.

Podívat se na video

Nerezový a litinový rošt

Plánujete grilovat maso, ryby nebo jiné jídlo na zahradním grilu Big Green Egg?  Grilovat můžete jednoduše na nerezovém roštu, který je součástí standardní výbavy grilu EGG. Pro přípravu červeného masa nebo drůbeže doporučujeme použít litinový rošt, který dodá masu atraktivní a typický vzorek grilování.

Zapalte dřevěné uhlí v EGG dle návodu, umístěte vybraný rošt (nerezový nebo litinový) do EGG a zahřejte na teplotu přibližně 220°C. Rošt můžete vložit i později. Pro snadnější a bezpečnější manipulaci s roštem použijte kleště na rošt nebo zvedač roštu.

Direct grillen

Zabraňte přilepení, trhání a kouření

Ujistěte se, že rošt v kamado grilu Big Green Egg je dostatečně zahřátý a horký než na něj položíte suroviny. Horký rošt zabraňuje tomu, aby se ingredience přilepily a/nebo trhaly. Po té co položíte suroviny na rošt, počkejte minimálně 1 minutu než je přemístíte nebo pootočíte, ingredience není nutné neustále přesouvat. Před grilováním potřete suroviny malým množtsvím oleje, díky tomu bude jídlo nejen chutnější, ale i zdravější. Příliš mnoho oleje by mohlo způsobit silný dým a otravu kouřem.

Direct grillen

Vždy grilujte při správné teplotě a čase

Ujistěte se, že ingredience negrilujete příliš dlouho. Na stránce Ovládání teploty najdete užitečnou tabulku s ingrediencemi, hmotnostmi, teplotami a časováním. Chcete-li grilovat côte de boeuf nebo steak medium rare, je potřeba maso grilovat přibližně 6 minut z každé strany, přičemž po 3 minutách o 90°pootočit, abyste vytvořili typický grilovací vzorek.

Jakmile získáte více zkušeností, bude mnohem jednodušší zjistit a poznat, kdy jsou vaše ingredience hotové. Pokud vám stále chybí sebedůvěra, můžete měřit a kontrolovat teplotu v jádru masa pomocí digitálního kapesního teploměru nebo dálkového teploměru s dvojitou sondou nebo digitálním teploměrem.

Pokud je vaše jídlo hotové, můžete jej z grilu EGG vytáhnout. Nechte maso odpočívat na teplém místě nebo pod hliníkovou fólií po dobu nejméně 5 minut před tím než je budete servírovat. Šťáva pak zůstane rovnoměrně rozložena v celém mase a je méně pravděpodobné, že při porcování vyteče.

Nechte maso odpočinout

Vždy mějte víko EGG co nejvíce zavřené

Při grilování se snažte mít víko grilu co nejvíce zavřené. Konvekční teplo uvnitř základny (tj. teplo vytvářené prouděním vzduchu a odrážející se od keramického povrchu) zajišťuje, že se suroviny budou vařit rovnoměrně. Malé větrací otvory zajistí, že vlhkost zůstane uvnitř a jídlo tak bude šťavnaté a chutné.

Během grilování nepřeplňujte rošt surovinami, protože to může bránit spalování a ovlivnit proces grilování. Nepoužívejte více než 2/3 až ¾ roštu, aby horký vzduch mohl cirkulovat kolem ingrediencí a rozložení teploty v zahradním grilu EGG zůstane konstantní.

Pro rovnoměrné vaření je to nezbytné. Samozřejmě pokud budete potřebovat občas otevřít víko vždy jej otevírejte ve dvou krocích, aby vzduch mohl do EGG proudit postupně. Ignorování tohoto pravidla může mít za následek vznícení uhlí, a to přece nechcete.

Po skončení grilování si můžete vychutnat chutné jídlo s jedinečnou příchutí, lahodnou křupavou kůrkou a šťavnaté uvnitř!

Grid Scrubber

Hotovo? Vychutnejte si jídlo a EGG vyčistěte nebo můžete zkusit připravit další jídlo!

Po skončení grilování si můžete vychutnat chutné jídlo s jedinečnou příchutí, lahodnou křupavou kůrkou a šťavnaté uvnitř!

Poté, co si vychutnáte skvělé jídlo se ujistěte, že je rošt dostatečně vyčištěný tak, abyste jej mohli příště opět použít. Více se dozvíte na stránce Čištění.

Rádi byste vyzkoušeli jinou techniku vaření? Přečtěte si více na stránkách Nepřímé vaření, Uzení nebo Pečení.

Bezpečnostní pravidla

Big Green Egg je velmi bezpečné zařízení za předpokladu, že je používáno pro svůj daný účel a doržují se určité pokyny. Při práci s ohněm nebo teplem musíte být vždy velmi opatrní. Totéž platí pro práci s BBQ grilem Big Green Egg. Během jeho používání dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené níže a buďte opatrní, když zapalujete dřevěné uhlí, pracujete s horkými povrchy a materiály. Jedině tak si můžete bez starostí užít Vaše Big Green Egg a vychutnat si chuť všech připravených jídel.

 • Nepoužívejte EGG uvnitř

  Nezapalujte EGG v interiéru nebo v prostoru s nedostatečným větráním. I když někteří odborníci mohou používat EGG ve svých kuchyních, je to vždy v souladu se stavebními předpisy a vyžaduje to přítomnost profesionálního větrání a protipožárního systému.

 • Při používání venku zohledněte místní předpisy

  Vaření na otevřeném ohni není povoleno všude. Pokud jste v kempu nebo máte piknik, musíte vždy dodržovat místní předpisy, dočasné i jiné. Je možné, že vaření na otevřeném ohni je v daném místě povoleno, ale platí zvláštní pravidla – například ve vztahu k vzdálenosti mezi varným zařízením a určitými předměty.

 • Nepoužívejte tekuté podpalovače ani jiné hořlavé kapaliny k zapálení Big Green Egg

  Prvotřídní přírodní dřevěné uhlí Big Green Egg se velmi rychle rozhoří pomocí přírodních podpalovačů nebo elektrického zapalovače. Nepoužívejte brikety, tekuté podpalovače nebo jiné hořlavé kapaliny. Mohlo by dojít ke ztrátě záruky a také ke zhoršení chuti jídel připravovaných v EGG.

 • Mřížku větracích dvířek mějte zavřenou

  Tím, že budete mít mřížku větracích dvířek zavřenou, zabráníte úniku jisker a vyvarujete se nebezpečí vypadnutí zbytků dřevěného uhlí z EGG, i když toto riziko je velmi malé. Mřížku potřebujete otevřít pouze při vybírání popela z EGG.

 • Nikdy nevyndávejte nebo nevkládejte keramické ohniště pokud je horké nebo je naplněné horkým uhlím

  Keramické části EGG dokáží velmi dlouho držet teplo. Počkejte tedy s vytažením nebo umístěním keramického ohniště do EGG a/nebo s nasypáním dřevěného uhlí dokud si nebudete jistí, že jak ohniště, tak uhlí jsou úplně vychladlé.

 • Po zapálení EGG umístěte na komínek rEGGulátor poklop s dvojí funkcí

  Bez rEGGulátor bude teplota uvnitř EGG stoupat bez možnosti ji regulovat a kontrolovat.

 • Nikdy nenahlížejte do komína pokud EGG používáte

  Komín není okno pro nahlížení. Nikdy do něj nenahlížejte, když EGG používáte a nebo když uhlí ještě dohořívá, protože horký vzduch, který stoupá nahoru komínem Vám může způsobit popálení.

 • Dbejte opatrnosti při dotýkání se vnější části EGG

  Povrch Big Green Egg se nezahřeje a nepálí tak jako například klasický kovový gril, přesto je při používání nebo po ukončení vaření nahřátý a teplý. Vždy tedy dbejte opatrnosti a držte EGG stranou od dětí, domácích zvířat a hořlavých materiálů.

 • Pro zvedání roštu používejte vždy správné příslušenství

  Při používání EGG se rošty (nerezový nebo litinový) zahřívají. Z tohoto důvodu byste měli vždy používat kleště na rošt nebo zvedač litinových roštů, abyste horký rošt bezpečně uchopili a mohli zvednout.

 • Dbejte opatrnosti při manipulaci s horkým příslušenstvím

  Vždy dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci s horkými komponenty a příslušenstvím EGG, jako je convEGGtor nebo pečící kámen. Vždy byste měli použít ochranné rukavice jako například rukavice EGGmitt nebo silikonové grilovací rukavice. Používáním správného příslušenství předejdete popálení. Nerezové, litinové a keramické části EGG jsou při používání velmi horké. Po vyjmutí nebo ukončení vaření je umístěte na nehořlavý povrch, kde nebudou nadosah a nechte je takto vychladnout.

 • Vždy buďte na pozoru před nebezpečím vzniku požáru!

  Nikdy nenechávejte zapálené Big Green Egg s otevřeným víkem bez dozoru. Při použití EGG dejte pozor na suché listy, dřevěné podlady a jiné hořlavé materiály v bezprostřední blízkosti. Při kontaktu s jiskrami nebo horkým dřevěným uhlím by mohli představovat možné vznícení a nebezpečí požáru. Vždy pozorně sledujte své okolí, když používáte EGG, abyste neohrozili osoby, zvířata, majetek nebo přírodu v okolí.

 • Zabraňte opětovnému vznícení v průběhu nebo po ukončení používání EGG

  Pokud dřevěné uhlí v EGG stále hoří, nejprve pootevřete víko asi na 5 cm a takto to párkrát zopakujte než víko úplně otevřete. To umožní pomalé proudění vzduchu do EGG a zabrání opětovnému vznícení. Dbejte zvýšené opatrnosti. Pokud jsou větrací dvířka i regulační poklop zavřené, může náhlý přívod vzduchu způsobit vzplanutí a nebezpečné vysoké plameny. Pokud k tomu dojde, víko okamžitě zavřete, abyste plameny uhasili. Po té než víko zcela otevřete, opět několikrát pootevřete pouze na několik centimetrů. Doporučujeme vždy použít odolné rukavice popř. odpovídající osobní ochranu.

 • Nikdy nehaste dřevěné uhlí vodou

  Po skončení s EGG zavřete větrací dvířka a litinový poklop s dvojí funkcí vyměňte za keramickou uhasínací pokličku. Dřevěné uhlí přiližně po 20 minutách vyhasne. Nikdy nepoužívejte k uhašení vodu nebo jiný hasící prostředek.

Big Green Egg udělal vše proto, aby byla zajištěna maximální bezpečnost při jeho používání. Uživatel zodpovídá za zajištění vlastní bezpečnosti a ochrany životního prostředí a vždy musí být velmi obezřetný a zacházet s EGG a souvisejícím příslušenství s opatrností a péčí.

Inspiration Today

Pokud si přejete dostávat svoji dávku inspirace do e-mailu, zaregistrujte se a každý měsíc se můžete těšit na newsletter Inspiration Today. To je vše co je potřeba udělat, abyste získali skvělé, delikátní recepty, sezónní menu, praktické tipy, rady a spoustu dalších informací!

Přihlásit se

REGISTROVAT

11 RECEPTŮ PRO VÁS

Přihlaste se k odběru novinek Big Green Egg a získejte ihned e-knihu s 11 nejchutnějšími recepty Big Green Egg!

Registrace