Zábava s kamado grilem Big Green Egg začíná jakmile ho zapálíte a končí připravením skvělého jídla a uhašením. Pokud se chystáte použít keramický gril EGG poprvé, podívejte se na naše instruktážní videa nebo si ve chvilce volna přečtěte vše o zapálení a uhašení grilu v našem návodu.

Podívat se na video

Premium Lump Charcoal

Zapálení ohně v kamado grilu EGG

Pokud chcete zapálit oheň na grilu EGG, budete potřebovat přírodní podpalovače (např. Big Green Egg podpalovače), dlouhé zápalky nebo bezpečný zapalovač. A samozřejmě dřevěné uhlí. Přednostně byste měli používat dřevěné uhlí, které obsahuje větší kusy, jako je Big Green Egg dřevěné uhlí. Nikdy nepoužívejte brikety, dřevo nebo jiné materiály.

Krok 1: Umístěte rEGGulátor poklop s dvojí funkcí na keramické víko grilu EGG. Díky tomu budete moci regulovat proudění vzduchu v EGG, a tím i teplotu.

Krok 2: Naplňte ohniště po okraj dřevěným uhlím a otevřete větrací dvířka ve spodní části keramické základny grilu.

Krok 3: Do připraveného uhlí vložte tři podpalovače a zapalte je. Keramické víko grilu EGG nechte otevřené, díky dostatku vzduchu se proces hoření urychlí.

Krok 4: Během 10-15 minut se uhlí pěkně rozhoří. Umístěte do grilu EGG potřebné příslušenství a zavřete víko.

Teplota uvnitř keramického grilu Big Green Egg začne stoupat nahoru. Otevřete a nastavte rEGGulátor poklop s dvojí funkcí a větrací dvířka tak, abyste dosáhli požadované teploty. Víko EGG nechte stále zavřené. Další informace o regulaci teploty naleznete v části Ovládání teploty.

Reggulator

Uhašení ohně v keramickém griluEGG

Pro správné uhašení venkovního grilu EGG je potřeba zavřít všechny přívody vzduchu k ohništi. Díky tomu pak uhlí přestane hořet a vychladne.

Krok 1: Zavřete větrací dvířka ve spodní části keramické základny grilu EGG.

Krok 2: Zavřete litinový poklop grilu s dvojí funkcí na keramickém víku, nebo ještě lépe, vyměňte litinový poklop za keramickou uhasínací pokličku.

Krok 3: Počkejte přibližně 20 minut dokud uhlí úplně nevychladne. Po tuto dobu neotevírejte víko EGG, protože náhlý přívod vzduchu by mohl způsobit opětovné vznícení a vyšlehnutí plamene

Vyhaslé uhlí můžete znovu použít při dalším vaření. Nejprve ale vyndejte popel, doplňte dřevěné uhlí a pak můžete zahradní gril Big Green Egg znovu zapálit.

Bezpečnostní pravidla

Přenosný venkovní gril Big Green Egg je velmi bezpečné zařízení za předpokladu, že se používá pro svůj daný účel a doržují se určité pokyny. Při práci s ohněm nebo teplem musíte být vždy velmi opatrní. Totéž platí pro práci s BBQ grilem Big Green Egg. Během jeho používání dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené níže a buďte opatrní, když zapalujete dřevěné uhlí, pracujete s horkými povrchy a materiály. Jedině tak si můžete bez starostí užít Vaše Big Green Egg a vychutnat si chuť všech připravených jídel.

 • Nepoužívejte EGG uvnitř

  Nezapalujte EGG v interiéru nebo v prostoru s nedostatečným větráním. I když někteří odborníci mohou používat EGG ve svých kuchyních, je to vždy v souladu se stavebními předpisy a vyžaduje to přítomnost profesionálního větrání a protipožárního systému.

 • Při používání venku zohledněte místní předpisy

  Vaření na otevřeném ohni není povoleno všude. Pokud jste v kempu nebo máte piknik, musíte vždy dodržovat místní předpisy, dočasné i jiné. Je možné, že vaření na otevřeném ohni je v daném místě povoleno, ale platí zvláštní pravidla – například ve vztahu k vzdálenosti mezi varným zařízením a určitými předměty.

 • Nepoužívejte tekuté podpalovače ani jiné hořlavé kapaliny k zapálení Big Green Egg

  Prvotřídní přírodní dřevěné uhlí Big Green Egg se velmi rychle rozhoří pomocí přírodních podpalovačů nebo elektrického zapalovače. Nepoužívejte brikety, tekuté podpalovače nebo jiné hořlavé kapaliny. Mohlo by dojít ke ztrátě záruky a také ke zhoršení chuti jídel připravovaných v EGG.

 • Mřížku větracích dvířek mějte zavřenou

  Tím, že budete mít mřížku větracích dvířek zavřenou, zabráníte úniku jisker a vyvarujete se nebezpečí vypadnutí zbytků dřevěného uhlí z EGG, i když toto riziko je velmi malé. Mřížku potřebujete otevřít pouze při vybírání popela z EGG.

 • Nikdy nevyndávejte nebo nevkládejte keramické ohniště pokud je horké nebo je naplněné horkým uhlím

  Keramické části EGG dokáží velmi dlouho držet teplo. Počkejte tedy s vytažením nebo umístěním keramického ohniště do EGG a/nebo s nasypáním dřevěného uhlí dokud si nebudete jistí, že jak ohniště, tak uhlí jsou úplně vychladlé.

 • Po zapálení EGG umístěte na komínek rEGGulátor poklop s dvojí funkcí

  Bez rEGGulátor poklopu bude teplota uvnitř EGG stoupat bez možnosti ji regulovat a kontrolovat.

 • Nikdy nenahlížejte do komína pokud EGG používáte

  Komín není okno pro nahlížení. Nikdy do něj nenahlížejte, když EGG používáte a nebo když uhlí ještě dohořívá, protože horký vzduch, který stoupá nahoru komínem Vám může způsobit popálení.

 • Dbejte opatrnosti při dotýkání se vnější části EGG

  Povrch Big Green Egg se nezahřeje a nepálí tak jako například klasický kovový gril, přesto je při používání nebo po ukončení vaření nahřátý a teplý. Vždy tedy dbejte opatrnosti a držte EGG stranou od dětí, domácích zvířat a hořlavých materiálů.

 • Pro zvedání roštu používejte vždy správné příslušenství

  Při používání EGG se rošty (nerezový nebo litinový) zahřívají. Z tohoto důvodu byste měli vždy používat kleště na rošt nebo zvedač litinových roštů, abyste horký rošt bezpečně uchopili a mohli zvednout.

 • Dbejte opatrnosti při manipulaci s horkým příslušenstvím

  Vždy dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci s horkými komponenty a příslušenstvím EGG, jako je convEGGtor nebo pečící kámen. Vždy byste měli použít ochranné rukavice jako například rukavice EGGmitt nebo silikonové grilovací rukavice. Používáním správného příslušenství předejdete popálení. Nerezové, litinové a keramické části EGG jsou při používání velmi horké. Po vyjmutí nebo ukončení vaření je umístěte na nehořlavý povrch, kde nebudou nadosah a nechte je takto vychladnout.

 • Vždy buďte na pozoru před nebezpečím vzniku požáru!

  Nikdy nenechávejte zapálené Big Green Egg s otevřeným víkem bez dozoru. Při použití EGG dejte pozor na suché listy, dřevěné podlady a jiné hořlavé materiály v bezprostřední blízkosti. Při kontaktu s jiskrami nebo horkým dřevěným uhlím by mohli představovat možné vznícení a nebezpečí požáru. Vždy pozorně sledujte své okolí, když používáte EGG, abyste neohrozili osoby, zvířata, majetek nebo přírodu v okolí.

 • Zabraňte opětovnému vznícení v průběhu nebo po ukončení používání EGG

  Pokud dřevěné uhlí v EGG stále hoří, nejprve pootevřete víko asi na 5 cm a takto to párkrát zopakujte než víko úplně otevřete. To umožní pomalé proudění vzduchu do EGG a zabrání opětovnému vznícení. Dbejte zvýšené opatrnosti. Pokud jsou větrací dvířka i rEGGulátor poklop zavřené, může náhlý přívod vzduchu způsobit vzplanutí a nebezpečné vysoké plameny. Pokud k tomu dojde, víko okamžitě zavřete, abyste plameny uhasili. Po té než víko zcela otevřete, opět několikrát pootevřete pouze na několik centimetrů. Doporučujeme vždy použít odolné rukavice popř. odpovídající osobní ochranu.

 • Nikdy nehaste dřevěné uhlí vodou

  Po skončení s EGG zavřete větrací dvířka a litinový poklop s dvojí funkcí vyměňte za keramickou uhasínací pokličku. Dřevěné uhlí přiližně po 20 minutách vyhasne. Nikdy nepoužívejte k uhašení vodu nebo jiný hasící prostředek.

Big Green Egg udělal vše proto, aby byla zajištěna maximální bezpečnost při jeho používání. Uživatel zodpovídá za zajištění vlastní bezpečnosti a ochrany životního prostředí a vždy musí být velmi obezřetný a zacházet s EGG a souvisejícím příslušenství s opatrností a péčí.

Inspiration Today

Pokud si přejete dostávat svoji dávku inspirace do e-mailu, zaregistrujte se a každý měsíc se můžete těšit na newsletter Inspiration Today. To je vše co je potřeba udělat, abyste získali skvělé, delikátní recepty, sezónní menu, praktické tipy, rady a spoustu dalších informací!

Přihlásit se

REGISTROVAT

11 RECEPTŮ PRO VÁS

Přihlaste se k odběru novinek Big Green Egg a získejte ihned e-knihu s 11 nejchutnějšími recepty Big Green Egg!

Registrace