Нашата декларация за поверителност се отнася до всички лични данни на клиентите, събрани и/или използвани от компанията Big Green Egg Europe B.V., например при посещение на нашия уебсайт www.biggreenegg.eu и страниците в социалните медии, при попълване на формуляра за контакт на нашия уебсайт, при регистриране за нашия информационен бюлетин или общността, или при регистриране на вашия уред EGG и т.н.

В нашата декларация за поверителност освен всичко друго обясняваме как обработваме личните ви данни и какви са вашите права.

Нашата декларация за поверителност предоставя отговори на следните въпроси:

  1. Защо събираме и използваме вашите лични данни?
  2. Кои лични данни събираме и използваме?
  3. Как събираме вашите лични данни?
  4. С кого споделяме вашите лични данни?
  5. Как осигуряваме защитата на вашите лични данни?
  6. Какви са вашите права?
  7. Промени
  8. Информация за контакт

изтегляне на ръководството