En av fördelarna med ett Big Green Egg är att du nästan på graden kan reglera temperaturen i ett EGG. Måste ditt EGG bli varmare, kallare eller hålla samma temperatur så länge som möjligt? Inga problem! Det betyder att du kan tillaga alla dina rätter perfekt. Hur temperaturregleringen fungerar förklarar vi nedan.

Titta på videon

temperatuur regelen

Reglera temperaturen: ett samspel mellan metalltoppen och luftspjället

Har du tänt ditt Big Green Egg och stängt locket efter ungefär 15 minuter? Då kommer det att börja bli varmt i ditt EGG. Du kan mycket enkelt öka, sänka eller bibehålla denna temperatur. Det kräver lite övning, men efter ett par tillagningar på EGGet kommer du märka att du börjar lära dig hur du ska göra.

Temperaturregleringen i EGGet är egentligen ett samspel mellan luftspjället i den keramiska basen och metalltoppen på den keramiska domen. Med luftspjället bestämmer du temperaturintervallet i EGGet i stora drag, framför allt den övre gränsen (den högsta temperaturen). Och med metalltoppen kan du sedan finjustera temperaturen nästan på graden.

Reggulator

Öka, sänka eller bibehålla temperaturen

Med både luftspjället och metalltoppen kontrollerar du mängden syre i EGGet. Ju mer syre, desto mer brinner grillkolen och desto högre blir temperaturen i EGGet. Och tvärtom: ju mindre syre, desto lägre blir temperaturen.

Vill du öka temperaturen i EGGet? Se till att öka lufttillförseln genom att öppna öppningarna i metalltoppen ytterligare, öppna själva metalltoppen ytterligare och/eller öppna luftspjället ytterligare.

Vill du i stället sänka temperaturen i EGGet? Se då till att det kommer in mindre syre i EGGet genom att stänga (öppningarna i) metalltoppen och/eller stänga luftspjället.

Och vill du bibehålla temperaturen i EGGet? Stäng då metalltoppen, men se till att metalltoppens öppningar är helt eller delvis öppnade (beroende på temperaturen). Så ställer du in EGGet i ett stationärt läge.

Temperaturer och lägen

Vill du nå en temperatur mellan 60 och 150 grader Celsius? Låt då luftspjället och metalltoppens öppningar vara aningen öppna.

Vill du nå en temperatur mellan 150 och 220 grader Celsius? Låt då luftspjället vara aningen öppet och öppna metalltoppens öppningar tre fjärdedelar.

Vill du nå en temperatur mellan 200 och 230 grader Celsius? Öppna då luftspjället tre fjärdedelar och öppna metalltoppens öppningar helt.

Vill du nå en temperatur mellan 280 och 350 grader Celsius? Öppna då luftspjället helt och metalltoppen till hälften.

Tillagningar, temperaturer och tider

Pizzor gräddar du i ungefär 6-10 minuter på 250 °C och sidfläsk tillagar du långsamt i ungefär 3 timmar på 100 °C. Vid varje tillagning, tillagningsteknik eller mängd hör andra temperaturer och tider. I nedanstående tabell har vi sammanställt ett antal populära tillagningar, temperaturer och tider för dig!

Tillagning Vikt Temperatur Big Green Egg Kärn -temperatur Tid (ca.)
Direkt Grillning
Frukt och grönsaker 20-100 g 220°C 2-5 min.
Skaldjur 20-100 g 220°C 55°C 13 min.
Fisk 150-250 g 220°C 55°C 13 min.
Côte de bœuf 1 kg 230-250°C 52-58°C 16-20 min.
Ribeye 100-250 g 220°C 50-68°C 5-10 min.
Lammkotletter 100-250 g 220°C 50-68°C 5 – 10 min.
Kyckling 150-250 g 150°C 77°C 16-20 min.
Ankbröst 300 g 190-200 ℃ 54 ℃ 6-8 min
Indirekt Värme
Fläskkarré 2-5 kg 120°C 65°C 4 timme
Lammbog 2-5 kg 120°C 55°C 3 timme
Fransyska 2-5 kg 120°C 48°C 1,5 timme
Ugnskycklingen 1,5 kg 180°C 77°C 75-90 min.
Kycklingklubba 250 g 180°C 77°C 35-34 min.
Kycklingbröst 250 g 180°C 77°C 16-20 min.
Rökning
Fläskkarré 2-5 kg 90°C 65°C 8-9 timme
Fransyska 1-3 kg 90°C 48°C 1,5 timme
Lax 180 g 90°C 50°C 20-25 min.
Sjuda
Köttgryta 2-8 kg 150°C 3-4 timme
Grönsaksgryta 1-5 kg 150°C 20 min.
Tallagning pä bak
Pizza (botten 2-3mm) 250°C 6-10 min.
Ugnsbakad potatis 150°C 2-3 timme
Ugnsbakade rotsaker 150°C 2-3 timme
Varm choklad kaka 200°C 15 min.
Låta köttet vila

Domens påverkan på temperaturen

Vi rekommenderar att du, när du lagar mat på EGGet, håller domen stängd så mycket som möjligt. På så sätt kan luften i EGGet cirkulera optimalt, och din rätt tillagas härligt jämnt och du förhindrar att filtkanten på den keramiska basen och den keramiska domen bränns.

Dessutom hjälper det naturligtvis även att hålla temperaturen i EGGet så jämn som möjligt. Men oroa dig inte att temperaturen i EGGet sjunker mycket när du väl öppnar domen en gång, eftersom det tillför mer syre till grillkolen och den då brinner lite mer. På så sätt kompenseras temperaturförlusten.

Obs! I samband med säkerheten är det viktigt att, i synnerhet vid högre temperaturer, öppna domen lugnt och i 2 steg. Öppna domen först ungefär 5 cm, så att EGGet kan ”andas in” den kalla luften och ”andas ut” den heta luften, och öppna sedan domen helt. På så sätt förhindrar du risken för baksug (backdraft).

Temperatuur regelen

Tillbehörs påverkan på temperaturen

Avlägsnandet och framför allt placeringen av tillbehör kan också påverka temperaturen i EGGet. I synnerhet om de inte är varma från början. Tänk till exempel på en convEGGtor eller en Flat Baking Stone. Placerar du dem ”kalla” i EGGet? Då kommer temperaturen att sjunka något.

Anpassa eventuellt lufttillförseln för att öka temperaturen igen. Och när ditt EGG nått rätt temperatur igen, är tillbehören tillräckligt varma för att påbörja tillagningen av dina rätter!

Med detta tips ställer du in rätt temperatur i EGGet på ett ögonblick och de första ingredienserna kan läggas på! Läs mer på sidan Grilla direkt eller ladda ned Big Green Egg Användarmanual.

Vill du veta hur du kan reglera temperaturen i ditt EGG på graden? På denna  sida förklarar vi hur du gör!

Säkerhetstips

Ett Big Green Egg är otroligt säkert att använda, om EGGet används vad det är avsett för och vissa riktlinjer följs. Var dock alltid försiktig när du arbetar med eld och värme, och därmed även med ett Big Green Egg! Följ nedanstående säkerhetstips när du använder ditt EGG, och var försiktig när du tänder och arbetar med (glödande) grillkol samt heta arbetsytor och material. Så kan du utan bekymmer njuta av användningen och smaken från rätter som tillagats på Big Green Egg!

 • Använd inte EGGet inomhus

  Tänd inte EGGet inomhus eller i en miljö som saknar tillräcklig ventilation. Yrkeskockar använder ibland EGGet i sina kök, men detta är då i enlighet med byggföreskrifterna och i kombination med fackmässig ventilation samt i närvaro av ett släcksystem.

 • Följ lokala föreskrifter utomhus

  Det är inte överallt du får laga mat på öppen eld. Följ lokala (eller andra tillfälliga) föreskrifter på campingplatsen eller under en picknick. Det är möjligt att matlagning på öppen eld är tillåten, men vissa riktlinjer måste följas, till exempel avståndet mellan kokredskapet och vissa föremål.

 • Använd inte tändvätska eller andra brandfarliga vätskor för att tända EGGet

  Premium Organic Lump Charcoal från Big Green Egg antänds snabbt när den tänds med naturliga tändblock eller en elektrisk tändare. Använd inte briketter, tändvätska eller andra brandfarliga vätskor. Då kan garantin förfalla och det kan framför allt ha en (negativ) effekt på smaken på produkterna som ska tillagas.

 • Se till att luftspjällets nät alltid är stängt

  Genom att hålla nätet stängt förhindrar du att eventuella gnistor och (den relativt lilla) risken att brinnande grillkol faller ur EGGet. Nätet behöver du endast öppna när du avlägsnar den kalla askan.

 • Ta inte bort eller flytta inte eldstadsboxen när den innehåller varm grillkol eller är het.

  Eldstadsboxens keramik förblir het länge eftersom den har absorberat värmen. Vänta med att avlägsna eller flytta eldstadsboxen och/eller grillkolen i eldstadsboxen tills du är säker på att grillkolen och eldstadsboxen har kallnat helt.

 • Sätt rEGGulator på skorstenen efter att EGGet har tänts.

  Utan rEGGulator kommer snabbt en mycket hög temperatur att uppstå i EGGet utan att du kan reglera den.

 • Titta inte ned i skorstenen när EGGet används

  Skorstenen ska inte användas som fönster. Titta aldrig ned i den när EGGet används för att se om grillkolen brinner. Den heta luften som kommer ur skorstenen kan orsaka skada.

 • Undvik att komma i kontakt med EGGets utsida.

  Ett Big Green Egg blir visserligen mindre varmt på utsidan än till exempel en stålgrill, men känns ändå het när den används eller ännu inte svalnat. Håll alltid barn, husdjur och brännbara material borta från EGGet.

 • Använd hjälpmedel för att lyfta gallren

  Gallren i EGGet (Stainless Steel Grid eller Cast Iron Grid) blir heta vid användning med EGGet. Använd därför till exempel de speciellt utvecklade Grid Gripper eller Cast Iron Grid Lifter för att greppa och lyfta heta galler.

 • Ta bort använda tillbehör försiktigt

  Var alltid mycket försiktig när du tar upp heta delar och tillbehör, som convEGGtor eller Flat Baking Stone, ur EGGet. Använd alltid värmebeständiga ugnsvantar, som EGGmitt eller Silicone Grilling Mitt och rätt redskap för att undvika brännskador. Såväl rostfritt stål, gjutjärn som keramik blir mycket heta. Lägg använda tillbehör på en obrännbar och säker yta där ingen kan bränna sig på dem.

 • Tänk alltid på brandfaran!

  Låt aldrig locket på ett tänt EGG vara öppet utan tillsyn. Var uppmärksam på torra blad, trägolv och andra brännbara material som kan finnas i EGGets närhet när det används. Dessa kan utgöra en brandfara om de kommer i kontakt med gnistor eller het grillkol. Var även uppmärksam på din omgivning när EGGet används. Eld kan medföra fara för personer, djur, tillhörigheter och naturen.

 • Förhindra baksug under eller efter användning.

  När grillkolen i EGGet väl brinner, måste locket alltid försiktigt öppnas (ett par gånger) ungefär 5 cm innan det öppnas helt. På så sätt kan luft långsamt strömma in i EGGet så att ett baksug (backdraft) förhindras. Var extra försiktig när du öppnar ett hett EGG med en stängd metalltopp och stängt luftspjäll, då plötslig luftinströmning kan leda till farliga, höga lågor. Om detta mot förmodan ändå händer? Stäng då locket direkt för att släcka dessa lågor. Öppna locket igen ett antal gånger försiktigt ett par centimeter innan du öppnar locket helt. Vi rekommenderar att du alltid använder värmebeständiga handskar och ser till att du skyddar dig.

 • Släck aldrig grillkolen med vatten

  Genom att stänga luftspjället och täcka över skorstenen med den keramiska toppen släcks grillkolen efter ca 20 minuter. Du behöver alltså aldrig använda vatten eller andra släckmedel.

Big Green Egg har ägnat största möjliga omsorg på säkerheten vid användning av grillen. Det är användarens ansvar att ta hänsyn till sin egen och omgivningens säkerhet och alltid vara försiktig och aktsam vid användningen av EGGet och tillhörande artiklar.

Inspiration Today

Vill du få din dos inspiration via e-post? Prenumerera då på vårt månatliga nyhetsbrev Inspiration Today och få mer smak i din inkorg. Då får du automatiskt de godaste recepten, inspirerande säsongsmenyer, praktiska tips och mycket mer!

Registrera dig

Registrera dig

11 RECEPT FÖR DIG

Prenumerera på Big Green Eggs nyhetsbrev och få en e-bok med de 11 godaste EGG-recepten direkt!

Registrera