Behöver du hjälp med ditt Big Green Egg? På dessa sidor hjälper vi dig med instruktioner och service. Vi lär dig hur du sätter ihop, använder, rengör och underhåller EGGet. Filmen Quickstart Guide sammanfattar det kort, och sidorna nedan förklarar det i detalj. Du kan även registrera ditt EGG för att göra anspråk på service och garanti.