De informatie op deze website, waaronder (doch niet uitsluitend) teksten, afbeeldingen, links en andere materialen, is met grote zorg samengesteld. Big Green Egg Europe garandeert echter niet dat de website (i) aan uw vereisten voldoet, (ii) steeds ononderbroken, veilig en vrij van fouten of virussen functioneert en (iii) volledige, correcte en actuele informatie bevat.

Big Green Egg Europe en door haar ingeschakelde hulppersonen/derden zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van (i) de toegang, (ii) de onmogelijkheid van toegang en (iii) het gebruik van deze (informatie op de) website, waaronder (doch niet uitsluitend) eventuele schade die – direct dan wel indirect – door de bezoeker van deze website wordt geleden. Het gebruik van deze (informatie op de) website van Big Green Egg Europe is derhalve geheel voor risico van de websitebezoeker.

Big Green Egg Europe behoudt zich het recht voor op elk moment eenzijdig de inhoud van deze website te wijzigen, waaronder (doch niet uitsluitend) bestaande inhoud aan te passen en inhoud toe te voegen of te verwijderen, zonder daarover (vooraf) mededelingen te hoeven doen.

Geen enkele informatie op de website van Big Green Egg Europe is of kan worden opgevat als een concreet aanbod om een overeenkomst met Big Green Egg Europe te sluiten. Big Green Egg Europe sluit geen overeenkomsten via haar website.

Aanmelden

11 MAKKELIJKE RECEPTEN VOOR JOU!

Meld je aan voor de maandelijkse nieuwsbrief en ontvang direct een e-book met 11 EGG recepten.

Aanmelden