Dual Probe Remote Thermometer measuring the tempera

Informacija je moć. Bežični daljinski termometar s dvostrukom sondom (Dual Probe Remote Thermometer) precizno mjeri temperaturu jezgre vaših sastojaka u najprecizniji stupanj, kao i temperaturu unutar Big Green Egg-a. Dvostruka sonda ima dvije sonde i prijamnik koji držite uz sebe. U trenutku kada se dostigne željena temperatura prijamnik vas alarmira ( do udaljenosti od 91 metar).

Preciznost instrumenata zajedno s jedinstvenim EGG oblikom ne prepušta ništa slučajnosti. Upravo zato bežični daljinski termometar s dvostrukom sondom ima brojne pred programirane temperature za junetinu, teletinu, janjetinu, svinjetinu, perad i još devet različitih programa (kao što su patka i srnetina). Želite prilagoditi temperaturu vlastitim preferencijama? I to je moguće. Sonde vrše mjerenja sve do 380 stupnjeva C.

Download manual

Code 116383

Povezani dodaci

BIG GREEN EGG PRODAJNA MJESTA

Pogledajte popis službenih prodajnih mjesta i odaberite sebi najbliže.

Prodajna mjesta