Sva prava intelektualnog vlasništva, uključujući (ali ne ograničavajući se na) sva autorska prava i prava na banku podataka koja se odnose i slijede iz web stranice Big Green Egg Europe i informacije koje sadrži, pripadaju isključivo tvrtki Big Green Egg Europe. Ništa na web stranici Big Green Egg Europe ne može se reproducirati ili objaviti u bilo kojem obliku i na bilo koji način, bez prethodnog pismenog odobrenja Big Green Egg Europe.

Samo Big Green Egg Europe ima pravo izvršiti registracije u vezi s bilo kojim pravima intelektualnog vlasništva koja se odnose i slijede iz web stranice Big Green Egg Europe i informacije koje sadrži i proizlaze iz njih.

Big Green Egg®, EGG®, MiniMax ™, EGG Mates®, Nest®, EGGmitt® i convEGGtor® registrirani su nazivi robnih marki tvrtke Big Green Egg Inc.