Naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na všetky osobné údaje o zákazníkoch zhromaždených a / alebo používaných spoločnosťou Big Green Egg Europe B.V., napríklad pri návšteve našich webových stránok – www.biggreenegg.eu a stránok sociálnych médií, pri vyplňovaní kontaktného formulára na našich webových stránkach, pri registrácii do nášho informačného bulletinu alebo Big Green Egg komunity alebo pri registrácii zeleného vajíčka Big Green Egg, atď.

V našom vyhlásení o ochrane osobných údajov vysvetľujeme, ako spracovávame vaše osobné údaje, vaše práva a iné.

Naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov poskytuje odpovede na nasledujúce otázky:

  1. Prečo zhromažďujeme a používame vaše osobné údaje?
  2. Ktoré osobné údaje zhromažďujeme a používame?
  3. Ako zhromažďujeme vaše osobné údaje?
  4. S kým zdieľame vaše osobné údaje?
  5. Ako zaisťujeme bezpečnosť vašich osobných údajov?
  6. Aké sú vaše práva?
  7. Zmeny
  8. Kontakt

STIAHNUŤ NÁŠE VÝHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV