Informácie uvedené na webovej stránke Big Green Egg Europe, vrátane (ale nie výlučne) textov, obrázkov, odkazov a iných materiálov, boli zostavené s najväčšou starostlivosťou. Avšak Big Green Egg Europe nezaručuje, že webové stránky (i) budú spĺňať vaše požiadavky, (ii) budú fungovať bez prerušenia, bezpečne a bez chýb alebo vírusov (iii) a  budú obsahovať úplné, správne a aktuálne informácie.

Spoločnosť Big Green Egg Europe ako aj akékoľvek zainteresovaná asistenčná alebo tretia strana nemôže nijakým spôsobom niesť zodpovednosť za akékoľvek dôsledky (i) prístupu, (ii) nemožnost k prístupu k tejto webovej stránke (a informácie , ktoré obsahuje), vrátane (ale nielen) škody, ktoré utrpel návštevník tejto webovej stránky, či už priamo alebo nepriamo. Používanie webovej stránky Big Green Egg Europe a informácií, ktoré obsahuje, sú preto úplne na rizoko návštevníka webových stránok.

Spoločnosť Big Green Egg Europe si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne zmeniť obsah tejto webovej stránky vrátane (ale nie výhradne) prispôsobovania existujúceho obsahu a pridania alebo odstránenia obsahu a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.

Žiadna z informácií uvedených na webových stránkach Big Green Egg Europe nie je alebo nemôže byť považovaná za konkrétnu ponuku na uzatvorenie dohody s Big Green Egg Europe. Spoločnosť Big Green Egg Europe neuzatvára obchodné dohody prostredníctvom svojich internetových stránok.