Všetky práva na intelektuálne vlastníctvo vrátane (avšak nie výlučne) všetkých autorských práv a dátobankových práv týkajúcich sa webových stránok spoločnosti Big Green Egg Europe ako aj informácií, ktoré obsahujú, patria výhradne spoločnosti Big Green Egg Europe. Informácie z webových stránok Big Green Egg Europe nesmú byť reprodukované alebo zverejnené v akejkoľvek forme alebo akýmkoľvek spôsobom bez predchádzajúceho písomného súhlasu Big Green Egg Europe.

Len  spoločnosťou Big Green Egg Europe je oprávnená vykonávať registrácie všetkých práv duševného vlastníctva súvisiacich s webom Big Green Egg Europe a informácií, ktoré obsahuje.

Big Green Egg®, EGG®, MiniMax™, EGG Mates®, Nest®, EGGmitt® a convEGGtor® sú registrované značky spoločnosti Big Green Egg Inc.