Alle intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder (men ikke begrænset til) alle ophavs- og databaserettigheder til og rettigheder, som opstår i forbindelse med (informationerne på) Big Green Europe’s websted, er udelukkende Big Green Europe’s ejendom. Ingen del af Big Green Europe’s websted må mangfoldiggøres og/eller offentliggøres i nogen form og på nogen måde uden forudgående skriftlig tilladelse fra Big Green Egg Europe.

Kun Big Green Egg Europe er berettiget til at foretage registreringer med hensyn til eventuelle intellektuelle ejendomsrettigheder til og rettigheder, som opstår i forbindelse med (informationer på) Big Green Europe’s websted.

Big Green Egg®, EGG®, MiniMax™, EGG Mates®, Nest®, EGGmitt® og convEGGtor® er registrerede varemærker tilhørende Big Green Egg Inc.