Informationen på dette websted, herunder (men ikke begrænset til) tekster, afbildninger, links og andet materiale, er sammenstillet med den største omhu. Big Green Egg Europe garanterer dog ikke, at webstedet (i) opfylder dine krav, (ii) at det fungerer konstant, sikkert og uden fejl eller virusser samt (iii) at det indeholder fuldstændige, korrekte og aktuelle informationer.

Big Green Egg Europe og hjælpepersoner, der er indkaldt af Big Green Egg Europe/tredjeparter, er på ingen måde ansvarlig(e) for følgerne af (i) adgang til, (ii) manglende mulighed for at få adgang til og (iii) brugen af (informationerne på) webstedet, herunder (men ikke begrænset til) eventuel direkte eller indirekte skade, som besøgeren til dette websted har lidt. Brugen af (informationerne på) Big Green Egg’s websted er derfor udelukkende for webstedsbesøgerens egen risiko.

Big Green Egg Europe forbeholder sig til enhver tid ret til uden (forudgående) varsel at ændre indholdet på dette websted, herunder (men ikke begrænset til) at ændre, tilføje eller slette eksisterende indhold.

Ingen informationer på Big Green Egg Europe’s websted kan opfattes som et konkret tilbud på at indgå en aftale med Big Green Egg Europe. Big Green Egg Europe indgår ikke aftaler via sit websted.