Vse pravice intelektualne lastnine, vključno z (a vendar ne omejeno na) vsemi  avtorskimi pravicami in podatkovnimi bazami, ki se nanašajo in vključujejo na spletno stran big green egg europe in informacije, ki jih vsebuje pripadajo izključno big green egg europe. Nič na spletnem mestu big green egg europe ni dovoljeno reproducirati ali objavljati v kakršni koli obliki in na kakršen koli način brez predhodnega pisnega dovoljenja big green egg europe.

Le big green egg europe ima pravico do registracij, ki se nanašajo na katere koli pravice intelektualne lastnine, povezane s spletno stranjo big green egg europe ter informacijami, ki jih vsebuje.

Big green egg®, egg®, minimax ™, egg mates®, nest®, eggmitt® in conveggtor® so registrirane blagovne znamke big green egg inc.