Friskrivningsklausul
Informationen på denna webbplats, bland annat (men inte begränsat till) texter, bilder, länkar och annat material, har sammanställts med största omsorg. Big Green Egg Europe garanterar dock inte att webbplatsen (i) uppfyller dina krav, (ii) alltid fungerar oavbrutet, säkert och fritt från fel eller virus och (iii) innehåller fullständig, korrekt och aktuell information.

Big Green Egg Europe och de av företaget anlitade underleverantörer/tredje parter är på inget som helst sätt ansvariga för följderna av (i) åtkomst, (ii) omöjlig åtkomst och (iii) användningen av denna (information på) webbplatsen, bland annat (men inte begränsat till) eventuella skador som drabbar denna webbplats besökare, direkt eller indirekt. Användningen av denna (information på) webbplatsen som tillhör Big Green Egg Europe sker således helt på webbplatsbesökarens risk.
Big Green Egg Europe förbehåller sig rätten att när som helst ensidigt ändra denna webbplats innehåll, bland annat (men inte begränsat till) anpassa befintligt innehåll samt lägga till eller ta bort innehåll, utan att behöva meddela detta (i förväg).

Ingen information på Big Green Egg Europes webbplats är eller kan uppfattas som ett konkret erbjudande om att ingå ett avtal med Big Green Egg Europe. Big Green Egg Europe ingår inga avtal via webbplatsen.

Immateriella rättigheter
Alla immateriella rättigheter, däribland (men inte begränsat till) all upphovsrätt och allt katalogskydd, som rör och kommer från (informationen på) Big Green Egg Europes webbplats, tillhör endast Big Green Egg Europe. Ingenting av Big Green Egg Europes webbplats får kopieras eller göras offentligt, oavsett form och sätt, utan föregående skriftligt medgivande från Big Green Egg Europe.

Endast Big Green Egg Europe har rätt att utföra registrering om eventuella immateriella rättigheter som rör och kommer från (informationen på) Big Green Egg Europes webbplats.

Registrera dig

11 RECEPT FÖR DIG

Prenumerera på Big Green Eggs nyhetsbrev och få en e-bok med de 11 godaste EGG-recepten direkt!

Registrera