Alla immateriella rättigheter, däribland (men inte begränsat till) all upphovsrätt och allt katalogskydd, som rör och kommer från (informationen på) Big Green Egg Europes webbplats, tillhör endast Big Green Egg Europe. Ingenting av Big Green Egg Europes webbplats får kopieras eller göras offentligt, oavsett form och sätt, utan föregående skriftligt medgivande från Big Green Egg Europe.

Endast Big Green Egg Europe har rätt att utföra registrering om eventuella immateriella rättigheter som rör och kommer från (informationen på) Big Green Egg Europes webbplats.

Big Green Egg®, EGG®, MiniMax™, EGG Mates®, Nest®, EGGmitt® och convEGGtor® är registrerade varumärken som tillhör Big Green Egg Inc.