Προσφέρουμε περιορισμένη εγγύηση ζωής για τα υλικά και την κατασκευή όλων των κεραμικών τμημάτων του EGG. Προσφέρουμε περιορισμένη εγγύηση για τα υπόλοιπα μέρη.

Αν επιθυμείτε να μάθετε ακριβώς ποιοι είναι οι όροι της εγγύησης για τα διάφορα εξαρτήματα, κατεβάστε τους Όρους και Προϋποθέσεις της Εγγύησης για περισσότερες πληροφορίες.

ΛΗΨΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ (PDF)

Αν θέλετε να διαβάσετε σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ανατρέξτε στη σελίδα της δήλωσης για την προστασία των προσωπικών δεδομένων .