Η δήλωση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων αφορά όλα τα προσωπικά στοιχεία πελατών που συλλέγονται ή/και χρησιμοποιούνται από την Big Green Egg Europe B.V., π.χ. όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας www.biggreenegg.eu ή τις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όταν συμπληρώνετε τη φόρμα επικοινωνίας στον ιστότοπό μας, όταν κάνετε εγγραφή για το ενημερωτικό δελτίο μας ή για συμμετοχή στην κοινότητά μας ή όταν καταχωρείτε το EGG σας κ.λπ.

Στην παρούσα δήλωση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, εξηγούμε, μεταξύ άλλων, τους τρόπους που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία και ποια είναι τα δικαιώματά σας.

Η δήλωση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων δίνει απαντήσεις στις ακόλουθες ερωτήσεις:

  1. Γιατί συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία;
  2. Ποια προσωπικά στοιχεία συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε;
  3. Πώς συλλέγουμε τα προσωπικά σας στοιχεία;
  4. Σε ποιους κοινοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία;
  5. Πώς διασφαλίζουμε ότι τα προσωπικά σας στοιχεία είναι ασφαλή;
  6. Ποια είναι τα δικαιώματά σας;
  7. Μεταβολές
  8. Επικοινωνία

ΛΗΨΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ