Kaskart prieš naudojant Big Green Egg kepsninę ją reikia įkurti, o panaudojus – užgesinti. Jei darote tai pirmą kartą, ištiesime pagalbos ranką. Pažiūrėkite mokomąjį vaizdo įrašą arba neskubėdami perskaitykite instrukcijas, kaip įkurti ir užgesinti kepsninę.

Premium Lump Charcoal

Kaip įkurti Big Green Egg

Įkuriant Big Green Egg kepsninę reikės natūralių uždegiklių (pvz., mūsų Anglių uždegiklių), ilgų degtukų arba saugaus žiebtuvėlio ir, žinoma, anglių. Rekomenduojame naudoti stambias gabalines anglis, pvz., mūsų aukščiausios kokybės ekologiškas gabalines anglis. Niekada nenaudokite briketų, malkų ar kitų medžiagų.

1 žingsnis: Ant keraminio Big Green Egg kepsninės dangčio uždėkite dvifunkcį rEGGulator. Jis padės reguliuoti oro srautą ir temperatūrą kepsninėje.

2 žingsnis: Prikraukite keraminę ugniadėžę anglių iki pat viršaus ir keraminiame pagrinde iki galo atidarykite traukos angą.

3 žingsnis: Ant anglių išdėliokite tris uždegiklius ir juos uždekite. Neuždarykite keraminio dangčio. Deguonis paspartins degimo procesą.

4 žingsnis: Praėjus maždaug 10–15 min. anglys ims gražiai žioruoti. Įdėkite į kepsninę priedus, kuriuos ketinate naudoti, ir uždarykite dangtį.

Big Green Egg kepsninė įkais iki pageidaujamos temperatūros. Ją reguliuokite atidarydami arba užstumdami dvifunkcį rEGGulator ir traukos angą. Stenkitės kuo mažiau darinėti kepsninės dangtį. Daugiau informacijos apie temperatūros reguliavimą rasite puslapyje Kaip reguliuoti temperatūrą.

Reggulator

Kaip užgesinti Big Green Egg

Norint saugiai užgesinti Big Green Egg kepsninę, tereikia nutraukti deguonies tiekimą. Po to anglys kepsninėje pamažu atvės.

1 žingsnis: Uždarykite keraminiame pagrinde esančią traukos angą.

2 žingsnis: Uždarykite dvifunkcį rEGGulator arba – dar geriau – pakeiskite jį keraminiu gesikliu.

3 žingsnis: Palaukite maždaug 20 min., kol anglys visiškai atvės. Nerekomenduojame tuo metu atidarinėti kepsninės, nes staigus oro gūsis gali vėl įkurti anglis.

Užgesintas anglis galite panaudoti kitą kartą. Pirma pašalinkite susikaupusius pelenus, po to papildykite anglių ir vėl įkurkite Big Green Egg kepsninę.

Saugumo patarimai

Big Green Egg kepsninę naudoti labai saugu, su sąlyga, jei tai daroma numatytu tikslu ir laikantis tam tikrų taisyklių. Dirbdami su ugnimi arba įkaitusiais objektais turite būti atsargūs. Tas pats galioja naudojant Big Green Egg kepsninę. Naudodami kepsninę vadovaukitės žemiau pateiktais saugumo patarimais. Būkite atsargūs įkurdami anglis, būdami šalia įkaitusių anglių ir paviršių. Tuomet galėsite ramiai naudoti kepsninę ir mėgautis nuostabiais joje paruoštais valgiais.

 • Nenaudokite Big Green Egg patalpose

  Nekurkite Big Green Egg kepsninės patalpose arba vietoje su prasta ventiliacija. Nors profesionalai kartais naudoja šias kepsnines savo virtuvėse, tai visada daroma atsižvelgiant į priešgaisrinės saugos reikalavimus, esant profesionaliai ventiliavimo ir priešgaisrinės saugos sistemoms.

 • Naudodami kepsninę lauke atsižvelkite į galiojančias taisykles

  Ne visur leidžiama gaminti maistą virš atviros ugnies. Jei esate stovyklavietėje arba iškylaujate viešumoje, privalote laikytis galiojančių taisyklių. Gali būti, kad gaminti maistą virš atviros ugnies leidžiama, bet su tam tikrais apribojimais, pavyzdžiui, pastačius kepsninę tam tikru atstumu nuo kitų objektų.

 • Įkurdami kepsninę nenaudokite degių skysčių

  Aukščiausios kokybės ekologiškos gabalinės Big Green Egg anglys labai greitai įsikuria naudojant natūralius degiklius arba elektrinį žiebtuvėlį. Nenaudokite briketų arba degių skysčių. Taip pažeisite garantijos sąlygas, be to, gali nukentėti gaminamų patiekalų skonis.

 • Neatitraukite traukos angos tinklelio

  Tinklelis neleidžia išsprūsti kibirkštims ir iškristi degančioms anglims, nors tokia tikimybė labai nedidelė. Atitraukti tinklelį galima tik valant pelenus.

 • Neišimkite ir nejudinkite ugniadėžės, jei ji įkaitusi arba pilna karštų anglių

  Keramika, iš kurios pagaminta ugniadėžė, ilgai išlieka karšta. Prieš ją išimdami arba judindami joje esančias anglis palaukite, kol anglys ir ugniadėžė iki galo atvės.

 • Įkūrę Big Green Egg ant kamino uždėkite dvifunkcį rEGGulator

  Be rEGGulator temperatūra Big Green Egg kepsninėje šaus į viršų ir negalėsite jos reguliuoti.

 • Naudodami Big Green Egg kepsninę nežiūrėkite pro kamino angą

  Kaminas – ne langelis pažiūrėti! Niekada nežiūrėkite pro jo angą naudodami Big Green Egg kepsninę arba degant anglims, nes karštas oras, kylantis kaminu, gali sukelti rimtų sužalojimų.

 • Atsargiai lieskite Big Green Egg paviršių

  Nors Big Green Egg neįkaista taip smarkiai kaip, pvz., plieninės kepsninės, naudojama ji vis tiek bus gana karšta. Saugokite, kad vaikai, naminiai gyvūnai ir degios medžiagos neprisiliestų prie Big Green Egg kepsninės.

 • Groteles kelkite tik naudodami kėliklius

  Naudojant kepsninę grotelės (tiek nerūdijančio plieno, tiek ketaus) įkaista. Todėl keldami įkaitusias groteles visada naudokite specialiai sukurtus priedus: grotelių gnybtus arba ketaus grotelių kėliklį.

 • Išimdami panaudotus priedus būkite atsargūs.

  Išimdami iš Big Green Egg kepsninės įkaitusius priedus, pvz, convEGGtor arba kepimo akmenį, visada būkite atsargūs. Naudokite karščiui atsparias pirštines, pvz., EGGmitt arba silikoninę pirštinę, taip pat tinkamus įrankius, kad apsisaugotumėte nuo nudegimų. Nerūdijantis plienas, ketus ir keramika gali smarkiai įkaisti. Panaudotus priedus dėkite ant nedegaus paviršiaus atokioje vietoje.

 • Visada saugokitės gaisro!

  Nepalikite įkurtos kepsninės be priežiūros. Naudodami Big Green Egg kepsninę stebėkite, ar netoliese nėra sausų lapų, medinių grindų ir kitų degių medžiagų. Jos gali sukelti gaisro pavojų, jei įvyks sąlytis su kibirkštimis arba karštomis anglimis. Taip pat atidžiai stebėkite aplinką. Gaisras pavojingas žmonėms, gyvūnams, turtui ir gamtai.

 • Naudodami kepsninę saugokitės liepsnos pliūpsnių

  Anglims Big Green Egg kepsninėje įsikūrus dangtį kelis kartus atsargiai praverkite po 5 centimetrus ir tik po to atidarykite iki galo. Taip užtikrinsite, kad oras į kepsninę pateks pamažu ir nekils pavojus anglims staigiai užsiliepsnoti. Atidarydami Big Green Egg kepsninę, kurios dvifunkcis rEGGulator ir traukos anga uždaryti, būkite labai atsargūs, nes staiga patekęs oras gali sukelti liepsnos pliūpsnius. Jei taip nutiks, nedelsdami uždarykite dangtį, kad liepsna užgestų, po to kelis kartus atsargiai praverkite dangtį ir tik tada atidarykite jį iki galo. Rekomenduojame visada dėvėti karščiui atsparias pirštines.

 • Niekada negesinkite anglių vandeniu

  Jei panaudoję kepsninę uždarysite traukos angą ir ant kamino uždėsite keraminį gesiklį, anglys užges per maždaug 20 min. Todėl jums nereikės naudoti vandens ir kitų gesiklių.

 • Kodėl mano EGG stipriai rūksta ir kaip tai sustabdyti?

  Per daug dūmų gali kilti dėl įvairių priežasčių. Nepageidaujami dūmai (dūmai, kurių nesukėlėte patys, naudodamiesi rūkymo mediena) gali atsirasti dėl prastos kokybės uždegiklių ir/arba anglių, tačiau gali būti ir kitų priežasčių. Gaminant varvantys riebalai taip pat sukelia dūmus. Norint dūmus sustabdyti jūsų pirma reakcija gali būti uždaryti rEGGulator viršuje. Tačiau tuo atveju dūmai liks EGG viduje, o jūs siekiate atvirkščio rezultato – greitai juos išleisti ir nebeleisti formuotis toliau. Per daug dūmų jūsų maistui suteiks per stiprų dūminį skonį.

  Uždarykite oro reguliatorių keramikinio pagrindo apačioje – tai sustabdys oro tiekimą – ir atidarykite reEGGulator dangtelį – taip išleisite dūmus. Kepimui pabaigti užteks iš keramikos kylančio didelio karščio ir karščio nuo grotelių, net jei atidarius dangtį temperatūra ir šiek tiek nukris. Po kepimo ant anglių bus privarvėję riebalų, tad nuvalykite groteles ir prieš uždarydami oro reguliatorių ir rEGGulator leiskite anglims padegti dar apie 10 min. Taip riebalai, maisto ir marinato likučiai išdegs ir kitą kartą galėsite gaminti ant švarių anglių.

Big Green Egg padarė viską, kas įmanoma, kad užtikrintų naudojamos kepsninės saugumą. Naudotojas privalo užtikrinti savo ir aplinkinių saugumą, o kepsninę ir kitus produktus naudoti labai atsargiai.

Inspiration today

Jei el. paštu norėtumėte gauti įkvėpimo, užsisakykite mėnesinį naujienlaiškį Inspiration Today ir tiesiai į pašto dėžutę atkeliaus porcija gero skonio. Tiek nedaug reikia padaryti, kad gautumėte gardžiausius receptus, įkvepiančius sezoninius meniu, praktiškus patarimus ir dar daugiau!

Užsisakyti