Visos intelektinės nuosavybės teisės, įskaitant (bet neapsiribojant) visas autorines ir duomenų bazių teises, susijusias ir kylančias iš tinklalapio Big Green Egg Europe ir visos jame esančios informacijos, išskirtinai priklauso Big Green Egg Europe. Informacijos, talpinamos Big Green Egg Europe tinklalapyje, negalima dauginti arba viešinti jokia forma ir jokiais būdais be išankstinio rašytinio Big Green Egg Europe sutikimo.

Tik Big Green Egg Europe turi teisę vykdyti registracijas, susijusias su bet kokiomis intelektinės nuosavybės teisėmis ryšium su Big Green Egg Europe tinklalapiu ir jame esančia informacija.

Big Green Egg®, EGG®, MiniMax™, EGG Mates®, Nest®, EGGmitt® ir convEGGtor® yra BiG Green Egg Inc. registruoti prekių ženklai.