Šiame tinklalapyje esanti informacija, įskaitant (bet neapsiribojant) tekstus, nuotraukas, nuorodas ir kitus duomenis, buvo parengta itin atidžiai. Tačiau Big Green Egg Europe negarantuoja, kad šis tinklalapis (i) atitiks jūsų reikalavimus, (ii) veiks saugiai, be trikdžių, klaidų arba virusų ir (iii) pateiks visą, teisingą ir aktualią informaciją.

Big Green Egg Europe ir kitos susijusios/ trečiosios šalys jokia aprėptimi neprisiima atsakomybės už pasekmes, kilusias iš (i) prieigos prie, (ii) neprieinamumo ir (iii) šio tinklalapio naudojimo (ir jame esančios informacijos), įskaitant (bet neapsiribojant) bet kokią žalą, tiesiogiai ar netiesiogiai patirtą šio tinklalapio lankytojo. Todėl Big Green Egg Europe tinklalapio ir jame esančios informacijos naudojimas – svetainės lankytojo atsakomybė.

Big Green Egg Europe pasilieka teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šio tinklalapio turinį, įskaitant (bet neapsiribojant) egzistuojančio turimo pritaikymą, turinio papildymą arba pašalinimą, nepranešdama apie tai iš anksto.

Jokia Big Green Egg Europe tinklalapyje pateikta informacija negali būti laikoma konkrečiu pasiūlymu sudaryti sutartį su Big Green Europe. Big Green Egg Europe nesudaro susitarimų per šią svetainę.